اصیل‌ترین ایرانیان

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:پنجشنبه 24 اسفند 1396-08:09 ق.ظ

مکرراً در مطبوعات و کتب و احیاناً خطابههای سیاستمداران می‌خوانیم و می‌شنویم که فلان قوم (و اغلب کردها) اصیل‌ترین ایرانیان هستند. تصور نمیکنم که این نویسندگان و خطیبان به حد کافی به مضمون و محتوا و تبعاتِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ادعایشان اندیشیده باشند. هدف این مطلب، تحلیل منطقی این دعوی و معلوم ساختن اشکالات و ایرادات اساسی آن است.

***

اجازه دهید بحث را از تحلیل "اصیل‌ترین" شروع کنیم. منظور از اصیل‌ترین و اساساً مراد از اصیل چیست؟

1. اصیل لفظی عربی و مشتق از "اصل" به معنی "بیخ و ریشه" است و لذا باید از آن معنای ریشه‌دار مراد شده باشد. بدیهی است که ریشه در اشجار و نباتات وجود دارد و آدمیان و حیوانات ریشه ندارند. لذا استعمال لفظ ریشه درباره آن‌ها مَجازی است؛ و باز مبرهن است که مَجازات و استعارات و به‌طور کلی اعتباریات تا چه اندازه در مسیر تفکر رهزنی می‌کنند. باری، اصیل در این معنا، اگر بر بنی‌نوع بشر اطلاق گردد، مضمون دیگری غیر از نَسَب/ شجره‌نامه نخواهد داشت. قاعدتاً استعمال کلمه اصیل در مورد خانواده‌ها هم به این معناست؛ خانوادۀ اصیل یعنی خانواده‌ای که نسب نامه و اجدادش معلوم‌اند و احیاناً در میان آن‌ها افراد بدطینت و شرور وجود نداشته است. آیا در این معنا می‌توان گفت که کردها اصیل‌ترین قوم‎اند؛ یعنی شجرهالنسب آن‌ها از همه معلوم‌تر است؟ می‌دانیم که کردها به عنوان یک قوم، تقریباً از عصر ایلخانی به بعد پدیدار می‌شوند و در قرون متقدم اسلامی، کرد به معنی کوچنده و چوپان بوده و در این باب بحث‌های مستوفی صورت گرفته است. از این منظر، عشایر عرب خوزستان، عموم طوایف ترکمن، اقوام و قبایل ترک و قشقایی شجرهنامه‎یی بسیار اصیل‌تر و دقیق‌تر دارند. تا جایی که می‌دانیم شجرهنامه اقوام کرد، اغلب جدید، مجهول و مبهم است حتی در شرف نامه بدلیسی.

2. اصیل در فارسی جدید گاه در ترجمه Authentic زبان‌های اروپایی به کار میرود در این معنای اصالت مترادف "عدم آمیختگی و اختلاط، بدون کپی‌برداری و اقتباس از دیگران (در آثار ادبی هنری)، دارای ابداع ابتکار و تازگی" است. اوتانتیک خود واژه یونانی است مرکب از “Auto”"خود" و “hentes”"کردن" و بر "محصول کار خود بودن" دلالت داشته است. در این برداشت "اصالت" گاه با خلوص مترادف می‌شود. در مقابل این معنای اصیل/ اصالت، "جنس کپی/جعلی و تقلبی، مندرآوردی " و نظایر آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا خلوص به اوریژینالیته نزدیک است و لفظ حاضر هم اغلب در فارسی به "اصالت " ترجمه می‌شود. اوریژینالیته هم از originem لاتین "آغاز، شروع، تولد " منشأ گرفته که خود از فعل oriri "برخاستن، مشهود شدن " مشتق شده است. لذا اوریژینال، هم ‌معنای داشتن اصل و نسب را میرساند و هم بداعت و تازگی را. بدین معنا آیا می‌توان گفت که کردها، ایرانیان اصیل‎اند و مابقی ایرانیانِ کپی، جعلی و تقلبی؟ بدیهی ست که نه. آیا می‌توان گفت کردها خلوص اولیه ایرانی را حفظ کرده‌اند و مابقی ایرانیان آمیخته و آغشته به غیرایرانیان شده‌اند و از این‌رو کردها اصیل‌ترین ایرانیان‎اند؟ در جواب این سؤال دو نکته باید روشن شود: اولاً آیا ما "نمونه خالص ایرانی " یعنی "تیپ ایده‌آل ایرانی " را در اختیار داریم تا بتوانیم از آن طریق اقوام را به محک آزمایش بزنیم و قرابت و غرابت آن‌ها را با تیپ ایده‌آل و خالص ایرانی مشخص کنیم؟ بدیهیست که نداریم. نکتۀ دومی که می‌توان پرسید این است که امروز کردها، چه خصوصیات و ویژگی‌های کاراکتریستیک دارند که سایر ایرانیان آن خصوصیات را ندارند؟ به عبارت دیگر چه چیزی کردها را ایرانی‌تر می‌کند؟

در خصوص خلوص نژادی کردها، ممکن است ادعاهای بی‌مایۀ زیادی مطرح شود. من توجهات را فقط به چند نمونه جلب میکنم؛ آمیختگی با ارامنه امری بدیهی است و اغلب مناطقی که در شرق ترکیه امروزی کردنشین‌اند، در گذشته ارمنی‌نشین بوده‌اند و هنوز هم ارامنه کردزبان وجود دارند. ادعاهای متعددی در خصوص منشأ ارمنی بعضی طوایف کرد (مانند پازوکی) وجود دارد. ازدواجهای خوانین کرد با زنان ارامنه و ربودن آنان، از مسائل مهم ارمنیان در قرن نوزدهم و در واقع ظلم خوانین کرد به زارعان ارمنی از علل آغاز قیامهای ارامنه بوده است. در مناطقی چون هکاری -که اینک از قلاع ناسیونالیسم کردی محسوب می‌شود-حتی در قرن نوزدهم هم عمده اهالی سوریانی/آسوری بود. جالب است که امیرنشین سوران و بهتبع آن زبان کردی سورانی نام خود را از همین آسوریان گرفته است. وجود دهها هزار کرد یهودی در منطقه(و مهاجر به اسرائیل) در کنار یهودیانی که هنوز به آرامی/سریانی تکلّم می‎کنند، نشان می‌دهد که چه تعدادی آرامی‎زبان مسلمان شده، ممکن است، امروزه کردزبان شده باشند. تداوم حیات قبایل مغولی در میان کردها، مانند مکریان و بلباس و غیر هم، کردزبان شدن تعداد قابل‌توجهی از قبایل ترک (قسمت‌های از آوشار/افشار، بادیللی/بیگدلی و به احتمال زیاد مامش) هنوز هم مشهود است. در ادوار گذشته هم که لفظِ کرد معنای عام داشته و اتحادیه‌های عشایری هم حالت کنفدراسیون داشتند (نظیر قشقایی‌ها)، این اختلاط و امتزاج البته شدیدتر بوده است. اساساً خلوص نژادی متعلق به اقوامی است که اغلب به دلیل ماهیت مذهبی و فرقه‌ای‌شان از تعامل و تبادل و اقوام مجاور اجتناب کرده و در نقاط دوردست و منزوی به سر میبرند، نظیر جامعه پارسیان (زرتشتی) در هند، زرتشتیان ایران، قبایل آمازون و غیر هم. اغلب این اقوام به دلیل عدم امتزاج، ذخیره ژنتیکی محدودی دارند و ژن‌های ضعیف در آن‌ها رواج مییابد و آسیبپذیر و ضعیف می‌گردند.

در خصوص دعوی پیوند کرد و ماد- که مفصل‌تر از همه مینورسکی در مقاله‌ای بدان پرداخته و بعدها به دلیل انتقادات علمی قابل‌توجه آن را تکرار نکرده است- علاقه‌مندان می‌توانند به مقاله مدخلی بر مطالعۀ کردها از گارنیک آساطوریان مراجعه کنند[1].

تقریر دیگری که به صورت ضمنی یا صریح بیان میشود، قدمت زبان کردی و اصالت آن و ظاهراً بقای واژگان قدیمی بیشتر در این زبان است. حتی افواهاً شنیده‌ام که از رضاخان نقل کردند: اگر فارسی روزی از بین برود می‌توانیم آن را از روی کردی مجدداً بسازیم. رضاخان که خواندن و نوشتن و کردی نمی‌دانست (زیرا که با اسماعیل آقا سیمکو به ترکی تکلم میکردند) چگونه دعوی زبانشناسی می‌کند و در صورت صحت این ادّعا، مدعای وی چه اعتبار و ارزشی دارد؟ نمیدانم. آیا تحقیق آماری و مقایسهای راجع به عناصر آرکائیک در کردی سورانی یا کرمانجی صورت گرفته است یا نه؟ با اطلاع مختصری که از کردی دارم، میتوانم ادعا کنم که عناصر آرکائیک در آن زبان‌ها، از زبان‌هایی مانند فارسی بهدینان (یزد)، طبری، بلوچی و بسیاری از زبان‌ها و لهجات دیگر بیشتر نخواهد بود و مطمئناً از فارسی مکتوب و استاندارد بیشتر نیست. طبعاً اهل علم می‌دانند که نئولوژیسمها را نباید در چنین تحقیقی دخیل کرد. تماسهای کردی با ارمنی، آسوری، عربی، ترکی و بالأخص فارسی در غرب تأثیرات مهمی بر آن نهاده است. می‌دانیم که آثار مکتوب کردی سورانی در قرن نوزدهم پدیدار شدند. البته در کرمانجی آثار قدیمی‌تری موجود بوده است؛ اما این آثار هم بیش از آنکه به زبان روزمره نزدیک باشند، انعکاس لسان آمیخته با فارسی و عربی تصوف و اشعار کلاسیک اند و لذا آن اصالت ادعایی را انعکاس نمی‌دهند. بدیهی است که زبان‌های شفاهی بیشتر متحول می‌شوند و تأثیر می‌پذیرند. زبان‌های مکتوب، محافظه‌کارتر و مقاوم‌تر بوده‌اند. گذشته از این‌ها، اگر در خود زبانهای کردی دقیق شویم، نکات مهمی مغایر با این تلقی مشاهده میکنیم؛ برای مثال در کرمانجی اسامی مذکر و مؤنث وجود دارد. این حالت گرامری بی‌شک آرکائیک است و اغلب زبان‌های ایرانیک معاصر، این خصیصه را ترک گفته‌اند. از طرف دیگر سورانی چنین خصوصیت و حالت گرامری را ندارد. آیا این امر نشان نمی‌دهد که دو زبان، سیر تحول و تطور تاریخی متفاوتی را طی کرده‌اند و بعدها به دلیل هم‌جواری‌شان، دادوستد و تبادل داشته و عناصر مشترکشان افزایش‌یافته است؟ در اینجا حداقل دعوی قدمت برای سورانی باید متروک و منتفی گردد.

در خصوص فرهنگ کردی و اصالت آن فقط به این نکته اکتفا کنم که رقص کردی، نظایر متعددی در مناطق غربی (در آناتولی و مناطق عربی و قفقاز) دارد، ولی در میان اقوام ایرانی شرقی مشابه این رقص مشاهده نمیشود.

3. ممکن است از اصالت، مراد قدمت حضور کردها در منطقه باشد و یا حتی بومی بودن (indigenous) کردها مراد شده باشد. در واقع پیوند زدن کردها با مادها، معنایی نظیر همین بومی بودن را دارد. لفظ اتوختون (Autochthon) یونانی این مضمون را بهتر انعکاس میدهد؛autos "خود " و khthon "زمین، خاک " و مجموعاً "روییده از خاک/زمین ". در این معنا ادعا میشود که کردها، سکنۀ اصلی و قدیمی خاکی هستند که اینک در آن سکونت دارند. البته ادعاهای ناسیونالیستهای کرد، بسی بیش از این‌هاست. اما آیا میتوان ادعا کرد کردها در همین زمین متولدشده‌اند و از هیچ جای دیگری بدین جا مهاجرت و کوچ نکرده‎اند؟ اگر از منظر زبان قضاوت کنیم، کردی جزء زبان‌های ایرانیک است و شباهتش با فارسی و بلوچی آشکارتر است؛ به عبارت دیگر کردها همانند و همراه همه اقوام ایرانیک زبان باید به این مناطق و صفحات مهاجرت کرده باشند. در آن صورت این سؤال مطرح است که چه چیزی باعث می‌شود ما آسوریها، ارامنه، یهودیان، براهوییان و نظایر آن‌ها را ایرانیان اصیل‌تر ندانیم؟ زیرا آنان قبل از آمدن ایرانیک زبانان در این مناطق حضور داشتند. ده‌ها گروه قومی و زبانی که اطلاعاتی از آن‌ها را در منابع بابلی، عیلامی، اورارتویی و گل نوشته‌های تخت جمشید می‌یابیم، آیا ایرانی‌تر نیستند؟ زیرا آنان قدمت بیشتری داشتند. البته به دلیل فقدان یا کمبود اسناد و مدارک به خوبی واقف نیستیم که آیا آنان همه از جاهای دیگری به نقاط مزبور مهاجرت کرده‌اند یا نه؟ و یا مبدأشان کجا بوده یا اقوام سابق بر آن‌ها که در این نواحی ساکن بودند چه اقوام و مللی بوده‌اند؟ در خصوص سومریان روایت مهاجرتشان از دیلمون/تیلمون (که محل دقیقش موضوع اختلاف است) وجود دارد. هرچه قدر در تاریخ به عقب برگردیم و اقوام موجود در سپیده‌دم تاریخ را- در پرتو اسناد و منابع موجود- مطالعه کنیم، باز هم سؤال مذکور از منشأ آنان قابل‌طرح خواهد بود؛ به عبارت دیگر این سؤال که اصیلترین ایرانیان کیست‌اند در وضعیت کنونی تقریباً بی‌معناست؛ زیرا اقوامی مانند مانناها، عیلامیها، کادوسیان، تپوری‌ها، سومریان و ده‌ها قوم دیگر که نامشان در صفحات تاریخ است-که اینک در محاق نسیان افتاده‌اند و به احتمال قریب به یقین، جمعی از آنان با تغییر هویتشان و آمیختگی با اقوام مهاجر جدید به حیات خویش ادامه می‎دهند- قبل از ایرانیک‎زبانان حضور داشتند و احتمالاً قبل از آنان هم اقوام و ملل دیگر وجود داشتند.

4. یک احتمال دیگر هم برای معنای اصیل‌ترین بودن کردها تصور می‌کنم؛ از بین اقوام ایرانیک‌زبانی که از عرض‌های شمالی (یا هرکجای دیگر) آمده‌اند، کردها بیشتر از بقیه زبان، فرهنگ، و ساختار قبیلگی خود را حفظ کرده‌اند. به نظر می‌رسد این دعوی هم وافی به مقصود نباشد. از کجا معلوم می‌شود کردها بیشتر اصالت و خلوص خود را حفظ کرده‌اند؟ ابهامات اساسی در زمینه آمیزش و امتزاج با اقوام و ملل دیگر، قبلاً مطرح شد؛ در خصوص زبان هم ابهامات و اشکالات متعددی مطرح است که اشاره شد. آیا در لیست احیاناً موجود اقوام ایرانی که وارد منطقه شده‎اند، نامی از کردها وجود دارد؟ نیست و نمی باید هم باشد؛ زیرا شواهد و قراین خارج از شماری وجود دارد که نشان می‌دهد کرد اسمی عام و کلی بوده و تشخّص و ثبوت در قوم خاصی نداشته است. همان‌طور که مشهور است، دیالمه را اکراد طبرستان میخواندند (به قول حمزه اصفهانی). تخصیص این اسم عام به یک یا چند گروه قومی در ادوار متأخر، اتفاق افتاده و به نظر من علت این امر تماس با اقوام غیرایرانیک زبان بوده که معنای لفظ کرد را درنمی‎یافتند. لذا هر نوع ریشه‎یابی و تطبیق اسم کرد با اقوام قبل از اسلام و یا حتی قرن‌های اولیه اسلامی، غیرعلمی و غیر مستند خواهد بود.

***

گفتمان اصیل‌ترین ایرانیان آثار و تبعات سوء سیاسی هم دارد و باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد. صرفاً اشاره می‌کنم که درجه‌بندی شهروندان -به هر شکلی که باشد-منافی و مغایر ایدۀ دولت مدرن، دموکراسی، حقوق انسانی و حقوق بشر و شهروندی است. کمترین تأثیر سوء گفتمان اصیل‌ترین ایرانیان، اثرات روانی آن بر باقی شهروندان است که گویی اصالت کافی ندارند و اشکال و ایرادی دارند. بگذریم از این نکته که اغلب به نظر می‌رسد، این گفتمان برای جلب نظر ناسیونالیستهای کرد طراحی و طرح میشود، ناسیونالیستهایی که خود را به هیچ‌وجه ایرانی تلقی نمی‌کنند، اما آن ایده اصیل بودن/اصالت را با افتخار می‌پذیرند.


[1] Asatrian, G. (2009) Prolegomena to the study of the Kurds, in: Iran and the Caucasus, 13, 1-58.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اؤیونمک نه گرک‎دیر؟

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:سه شنبه 19 دی 1396-11:33 ب.ظ

بیلیندییی کیمی اؤیونمک<اؤگونمک>اؤوونمک[1]، اسکی تورکجه‎دن بری دیلیمیزده "فخر ائتمک، افتخار ائتمک" قارشیلیغی‎دیر. بیر سوره‎دیر دوشوندویوم بو فعلین، انسان داورانیش‌لاریندا  واراولان یئری،  اؤنمی و دَیرَی‎دیر. قیساجاسی اؤیونمک نه دئمک‎دیر؟ گره‌کلی می بو داورانیش و دوشونجه؟ قیسا جاوابیم: منجه گره‎کسیز و حتا ضررلی بیر ایش‎دیر اؤیونمک. نه‎دن می؟ آچیشدیرماغا چالیشاجاغام..

بیز نه‌یه فخر ائدیریک؟ مثلا بیری‎نین آتاسی کؤکلو بیر عایله‌دن گلیر، آتاسی‎نین نَسَبی ایله اؤیونور؛ بیری اونیورسیته‎ سیناغی‎ندا بیرینجی‌لییی قازانمیش، اونونلا اؤیونور؛ بیری‌نین ساچلاری گؤزل‎دیر(مثلا بوگون‌لر داها چوخ سئویلن و به‌یه‌نیلن رنگ‎ده، ساریشین‌دیر)، ساچلارینا، گؤزللیینه و..اؤیونور؛ بیری یاشادیغی شَهَری، کندی، منسوب اولدوغو اولوسو، اؤلکه‎نی و.. اوستون گؤرور و بو یئرلره، ائللره، یوردلارا و.. منسوب اولدوغو اوچون اؤیونور... بو لیستی داها دا اوزادابیلیریک..منجه بورداکی سایدیق‌لاریمیز و سایمادیق‌لاریمیزی ایکی بؤلگویه(قسمت) آییرابیلریک: قازاندیق‌لاریمیز و قازانمادیق‎لاریمیز..مثلا منیم آتام دوزگون، دوغرو، گؤزوتوخ و..بیر انسان. گؤزل! اما آتامی قازانیب یا سئچمه‌دیم کی! دوغولدوغوم تورپاغی، قوجاغینا دوشدویوم عایله‌نی، گؤزومون بویاغی‎نی، اوزومون گؤزللیک و یا چیرکین‌لییینی من سئچمه‎میشم کی! او زامان منیم ارادهم‌دن خارج اولان و منه وئریلنه فخر ائتمه‎نین نه معناسی وار؟ بیر شانس اویونون‌دا قازاندیغیم پول، ماشین و..اؤیونج و افتخار سببی و قایناغی اولابیلرمی؟ گولونج گلیر انسانا..آما آتا-بابا، عایله و..بنزرلریله اؤیونمک و قیوانج[2] دویماق دا اصلینده او قدر گولونج ساییلمالی..

ایکینجی بؤلگویه یعنی قازاندیق‎لاریمیزا گلینجه، بیزیم اؤیونج و قیوانج قایناغیمیز اوستونلویوموز اولمالی دیر. ایکی زادی قیاس ائدرکن، بیری‎نین اوستون او بیریسی‎نین آشاغی و آلتین[3] اولدوغو نتیجه‎یه واریریق. مقایسه اولمادان بیر اوستونلوک اورتایا چیخماز. اما انسانلاری بیربیریله مقایسه ائدیلمه‎سی نه قدر دوغرودور؟ دییه‎لیم کی من اونیورسیته سیناغیندا بیرینجی‎لیک قازانمیشام..نه جور قازاندیم؟ دوغوش‏دان بللی بیر یئته‎نک و استعداد وار من‎ده..او استعدادی گلیشدیردیم..آتامین، آنامین تشویقی ایله، چئوره‌م‎ده یاشایان آداملارین یاردیمی ایله، عایله‎مین مادی دورومونا گؤره چالیشماغا مجبور قالمادیغیما گؤره و یا آز چالیشدیغیما گؤره..پیس و آلداتیجی، قولای آداملارا گلمه‎دیییم اوچون...کتاب اوخوماغا یئریم-یوردوم، بوش واختیم اولدوغو اوچون..سیناغا قاتیلان‌لارین بیر قیسمینین یئترینجه حاضر اولمادیغی اوچون و یوزلرجه و مینلرجه باشقا راستلانتی‌دان اؤترو.. من بیرینجی اولدوم. او زامان یئته‎نه‎یی اولان، اما بو فرصت‎لری اولمایان انسان‎لارا منیم اوستونلویوم نه‌دیر؟ طبیعی یئته‌نک ده تانری وئرگی‎سی...قازانیلمیش ساییلماز..باشقا سبب‎لرین چوخو، گئنه‎ده منیم اراده‎مه باغلی اولماییب الیمین آلتیندا ده‎ییل‎دیرلر. بیر باشقاسی‌نی آشاغی‌لاماغین معناسیز بیر ایش اولدوغو دا آچیق‌دیر.. چونکو او انسان‎دا منیم یئریم‎ده اولسایدی، منیم فایدالاندیغیم فرصت‎لر و امکان‎لاردان یارارلانسایدی، او دا منیم کیمی بیری اولوردو..بوردا بئله بیر سورغو دا اورتایا آتیلابیلر: بیر عایله‎ده ایکی قارداش/ ایکی باجی وار..بیری چالیشیر. باشاریقلی انسان اولور. اؤزونه و چئوره‎سینه فایدالی اولور. او بیری یانلیش یول‎لارا چکیلیر و اؤزونه‎ ده چئوره‎سینه ده ضرر وئریر...او باشاریلی قارداش´ین/باجی‎نین اؤیونمک حقی یوخ مو؟ جاوابیم بو: بیرینجی‎سی او ایکی قارداش/ باجی‎نین دورومو عینن بیر اولماسی مومکون ده‌ییل‎دیر..بیر بؤیوک، بیری کیچیک، بیری ایلک اوشاق، بیری سونراکی اولور..اوسته‌لیک ژنتیک‌لری و یاشادیق‎لاری تجروبه‌لر ده بیر ده‎ییل..نادر عینی اکیزلر (identical twins اولاراق بیلینن و بیر یومورتانین بؤلونمه‎سیندن وجودا گلن) اوشا‌ق‎لاردا نه درجه بنزرلیک گؤرولمه‎سی اوچون، دوغولودوق‎لاری آن دان آیری دوشن اؤرنک‎لر آراشدیریلمیش و نتیجه‎لری حیرت وئریجی‎دیر.. بیربیرلری‎نی تانیمادان بؤیوب ائولندیک‎لری قادین‎لارین آدلاری بئله بنزر و اوزلری سون درجه بنزر چیخیر.. سئچدیک‎لری ایشلر، دوموک‎لری(سرگرمی) و.. سون درجه یاخین..دیندارلیق‎لاری، سئودیکلری ماشینلار، ایچدیک سیگارلار، به‎یه‎ندیک ائولر و..آنلاشیلان ژنتیک چوخ ائتگین و اؤتگون و حتی تعیین ائدیجی‎دیر.. بونا فرقلی محیط‎لرین تأثیرینی ده قاتساق، انسان‎لارین نه قدر اراده صاحبی و یا سئچیجی اولدوق‎لاری و یا اولابیله‌جک‎لری بیزلری قوشقویا سالیر..بونلاری گؤز اؤنونده توتونجا... بیری‎لرینی باشقالاریلا مقایسه ائتمک و اوستون اولدوغونو سؤیله‌مک نه قدر اولاسی و منطقلی اولدوغونو یئنی‎دن دوشونمه‎یه سوق ائدیر انسانی..

بیر باشقا سورغو..بیز افتخار ائده‎بیلمزسک، اؤیونه‎بیلمزک، او زامان یاخشی ایله یامان´ین فرقی نه اولور؟ اوندا بیری چیخیب دئسه: باخین! من بو موحیط‎ده بؤیوموشم. بو آتا و آنادان و بو عایله‎دن گلدیم، بو توپلوم و محلّه‌ده یاشادیم.. دئمک منیم یامان و قولای آدام اولماغیم، الیم‎ده ده‎ییل..نه اولار جاوابیمیز؟ بو اعتراض و اَلَشدیری‎ده بیر دوغرولوق پایی وار.. شوبهه‎سیز یوخسول عایله/محلّه ده یاشایان انسان‎لار دا چوخ سوچا قاریشابیلرلر و ساحه چالیشمالاری‎ دا بنزر سونوج‎لار اورتایا قویور..اصلینده محکمه‎لرده‎کی ژوری/هیأت منصفه‎نین بیر وظیفه‎سی ده بئله دوروم‎لاری تثبیت ائتمک و جزانین آزالتماسی‎دیر..آنجاق انسانلارین بیلینج(خودآگاهی) صاحبیی اولوب، اؤزلرینی گلیشدیرمک و یوکسلتمک امکان‎لاری‌ دا وار.. دوغروسو انسان مقایسه ائتمک و ائدیلمک ایسترسه، ساده‎جه اؤزویله مقایسه اولونابیلر..بو ایل‎کی دورومونو-هر هانسی باخیم‎دان-بیلدیرکی و یا داها اؤنجه‎کی ایللری ایله قیاس ائده‎بیلیریک و ایره‌لی می یوخسا گئرییه گئتدییی‎نی سؤیله‎یه بیلیریک. او زامان فخر ائتمک ایسته‎سه ده، اؤزونه اؤیونه‎بیلر!..بودا بیلیب-تانیدیغیمیز اؤیونمک اولماز. منجه بونون آدی تحسین یعنی آلقیشلاماق‎دیر.. بیز اؤزموزو و یا باشقاسینی آلقیشلایابیلیریک:"ساغ اول! باشاردین! چالیشدین! گئچن ایلینه گؤره داها ایره‎لی گئتدین و مثلا بیر یئنی دیل اؤیرندین!". اؤزونو آلقیشلاماق، مقایسه‎یه وارمازسا، غرور کیمی دویغولارا بولاشمازسا، گؤزل دیر ..اوسته‎لیک باشقالاری‎نین باشاریقلارینی، هونرلرینی آلقیشلاماق اؤزو بیر اردم(فضیلت) ساییلیر. غرور´ون یانلیشلیغی‎نی ایسه هرکس بیلیر..عربجه‎ده غرور، اصلینده "آلدانیش/آلدانما"دیر.

***

انسان‎لار نه‎دن فخر ائتمه‎یه احتیاج دویارلار؟ یازدیغیم کیمی اؤیونمک، قارشیلاشدیرما و مقایسه‎دن قایناقلانیر.. بیر مقایسه‎ده، ایستر-ایسته‎مز بیری‌لری اوستون/یاخشی، بیری‌لری ده آلتین/آشاغی/پیس اولور. اؤزلرینی اوستون و یوکسک گؤرنلر، باشقالارینی آشاغیلایاراق، نفس‌لرینی دویوروب، حظّ و لذت آلیرلار. آشاغی‎لانان و آلتین (فروتر، فرودست) گؤرونن‌لر و تحقیر اولونان‎لار ایسه، فرقلی جاواب‎لار وئره‎بیلیرلر بو دوروما. آشاغی‎لانما و کیچیک‌سَنمه روح حالی اوزرینه دوشونجه‎لریمی باشقا بیر یازی‎دا گتیرمک ایسترم. قیساجاسی، تحقیر اولانلار، چوخ یول آشاغیلاییجی و تحقیر ائدیجی‌لره قارشی نفرت دویارلار و اونلار سؤزلرینه، دوشونجه‎لرینه و کیمی زامان بوتون وارلیق‎لارینا دوشمانجا دویغولار گلیشدیررلر. قارشی چیخماق و یانیت/جاواب وئرمک ایسه بعض‎دن قارشیلیق‎لی آشاغی‌لاما حالی آلیر و آلتین گؤرونن‎لر ده، حاکم و اوستون ساییلان‎لاری، آشاغیلاماق، کیچکسَمک و عیب‌لرینی سایاماغا باشلارلار. عرب بوی‎لاری/قبیله‎لری بئله اؤیوشمه(مفاخره) و سؤیوشمه ایچینه گیرردی‌لر و باشقا بوی‎لارین عیب‎لرینی(مثالب) ساییب، شعره تؤکردی‎لر. بوگون الیمیزده چوخجا مثالب رساله‌لری وار. آشاغی‎لیق و آلتین‎لیق دویغوسو، تکجه سؤزلو مقایسه‎دن قایناقلانمیر. بیلینج‎آلتی‌ندا(ضمیر ناخودآگاه)دا جریان ائده‎بیلر. مثلا اؤزموزو غرب/باتی دونیاسی ایله توتوشدوردوغوموز زامان گئری‌قالمیش‎لیق حسّی بیزده اویانیر و اؤزموزو آشاغی/آلتین گؤروروک. بو دورومو آنلایینجا، فرقلی یول‎لارا باش وورابیلریک. غربدن اؤیرنمک و اونلارین قازاندیق‎لارینی منیمسه‌مک یولو کیمی. آنجاق بیرده غربی دانیب، "اصلینده بیز اونلاردان اوستونوک و یا گئچمیش‎ده داها ایره‎لی ایدیک" دئییب اؤزموزو آوودادا بیلیریک. بونلارا روح‎بیلیمینده (پسیکولوژی) "ساوونما مکانیزم‎لری" آدی وئریلیر. ایندیلیک آیرینتی‎لارا گیرمک ایسته‎مم.

آنلاشیلان اؤیونمک و اؤیونگن‎لیک(=خودستایی، تفاخر)، ایستر فرد سویه‎سینده اولسون و ایستر توپلوم‎دا و توپلوجا گؤرونسون، بیر یوخسوللوق، بیر الی‎بوشلوق، بیر ایچی‎بوشلوق، بیر دَیَرسیزلیک، و بیر اؤنمسیزلیک دویغوسوندان قایناقلانیر. آشاغیلیق و آلتین‎لیق حسّی بیر اؤزگووَن(اعتماد به نفس) آزلیغی‌ندان/یوخلوغوندان ایره‌لی گلیر. بو دویغونو اؤرتمک، بو آجی‎نی  یاتیرتماق اوچون بیر شئی‎لر تاپیب اؤزوموز آووندورماق ایستریک. بوندان اؤترو اولاجاق‎دیر کی اؤزگووَنی آز اولان/ایچ دونیالاری یوخسول اولانلار، داها سالدیرغان و داها آشاغیلاییجی اولورلار. ایچ‎لرینده دویدوق‎لاری آشاغی‎لیق حسّی‎نی یاتیشدیرماق اوچون، باشقالارینا ساتاشیب، سالدیریب، "اصلینده آشاغی من ده‎ییلم؛ او/اونلاردیر" دئمک ایسترلر..

***

بعضی اوخویوجولار، ایندی اوسته‎کی تحلیلی، ایران‎داکی کوروشچولوق، هخامنش‌چیلیک کیمی آخیم‎لارا تطبیق ائتمه‎می گؤزله‎ییرلر. اونون اوزرینده دورماق و قارشی آخیم اولان سومرچیلیک و بنزر آخیم‎لاری آراشدیرماق باشقا بیر یازییا قالسین ان‎شاءالله.

***

بورداکی دوشونجه‎لری، اؤنجه‎لری بیر-ایکی آرخاداش‎لا پایلاشمیشام و بیر نئچه اؤیرنجی ایله دارتیشمیشام. ذهنیمین آیدین‎لانماسی و دورولماسی‎ندا اؤنملی پایلاری اولان بو دوست‎لارین آدلارینی چکه‎بیلمییه‏‌جییم. ساغ اولسون‎لار! آیریجا توتارسیزلیق و یئترسیزلیک وارسا منه عایددیر..

 [1]  اسکی و اورتا تورکجه ده، ایکی سسلی آرایندا گلن گ/g سس‎سیزی، تورکجه‎میزده اؤن داماقلی اولورسا ی/و، یعنی v<g>y اولور..بیلدیییمه گؤره، دانیشیق دیلیمیزده و لهجه لریمیزده داها چوخ و/v سس‎سیزی گلیر. آنجاق عرب-تورک یازی‎سیندا، اوچ "و" بیر آرادا گلینجه چلیم‎سیز و اوخونماز گؤرونور؛ دؤوولمک(dövülmek) و بؤوورمک(bövürmek) کیمی..یا´لی بیچیمی داها راحات یازیلیر و اوخونور؛ دؤیولمک و بؤیورمک کیمی..لاتین یازی‌سیندا بئله بیر چتین‌لیک یوخدور. منجه ایکی بیچیم ده دوغرودور و ایکی‎سی ده یازی دیلینده یئرینی آلابیلر. داها راحات اوخونسون دییه یازدیغیم یا´لی بیچیم‎لری، واو´لی دا اوخویابیلیرسینیز..

اؤگونمک فعلی‎نین کؤکنینه گلینجه، اسکی تورکجه‌ده اؤگمک و یئنی تورکجه‌ده اؤومک/اؤیمک‎دن، دؤنوشلولوک اکی ایله تؤره‎ییب‌دیر. اؤگمک "مدح ائتمک" دئمک و اونون دؤنوشلو فعلی ایسه "اؤزونو اؤیمک، یعنی افتخار ائتمک" اولور. اسکی تورکجه‌ده اؤگدی(ögdi) "مدحیه" و یئنی تورکجه‎ده اؤوگو(övgü) "ستایش، مدح" بو فعلین تؤره‌مه‌لریندن ساییلیر.

[2]  قیوانج(qıvanc)<قیوانماق "سئوینج دویماق، فخر ائتمک"..چوخ یول تورکجه‎ متین‌لرده، اؤیونمک فعلی‎نین آنلامداشی اییلیر. آنجاق قیوانماق "سئوینمک و گوونمک" معنای داشیر و داها چوخ بیر دویغو دور و داورانیش ده‌ییل‎دیر..ایکی‎سینی آییرد ائتمک باشقا بیر زامانا قالسین.

[3]  بورداکی آلتین سؤزجویونو اوستون کلمه سییله قارشیلاشدیرین..اسکی تورکجه و عثمانلیجا دان وار اولان بو سؤزجوک، منجه دیل‎ده یئنی‎دن جانلانابیلر. چونکو راحاتجا دا آنلاشیلیر.نوع مطلب : دوشونجه  فلسفه 

داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

در نقد یک سفسطه

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:یکشنبه 26 شهریور 1396-09:56 ب.ظ

در منابع سیاسی-ایدئولوژیک آذریسم، دعوی سفسطه‌آمیزی را مکرراً می‌توان دید که خلاصۀ آن به قرار زیر است: 1 . ترکی زبان کتابت نبوده و در گذشته ترکان به فارسی می‌نوشتند و حتی مکاتبه می‌کردند.[بنابراین] ترکی‌نویسی و مطالبۀ آموزش آن و یا طلب اعطای جایگاه و حقوقی به آن، امری بی‌سابقه و جدید بوده و [احتمالاً /علی‌القاعده] نشأت گرفته از خارج/بیگانگان و.. است. در ورژن‌های مختلف این "استدلال"، اشاره می‌شود که امپراتوری‌ها/ حکومت‌ها/سلسله‌های و.. ترک، فارسی را زبان دیوانی/درباری خود قرار داده‌ بودند و اهمیتی به ترکی نمی‌دادند. 2. شعراء و ادبای ترک به فارسی شعر می‌سرودند و آثار فارسی عرضه می‌کردند. 3. معدود آثار موجود ترکی هم ترجمه و اقتباس از فارسی است و در جنب ادبیات/شعر فخیم فارسی حائز اهمیت نیست... از اینجا به صورت صریح یا ضمنی نتیجه می‌شود که در حال حاضر هم پرداختن به ترکی سودی ندارد و اساساً ترکی چیزی برای عرضه کردن ندارد و نباید  در مقابل فارسی "عَلَم" شود.

پرویز ورجاوند در مصاحبه‌یی(که مع‌الاسف اینک آدرسش را به خاطر نمی‌آورم) نقل می‌کند که در آذربایجان، افراد عامی پیش آخوندِ دِه یا ملای محلّه می‌رفتند و از وی می‌خواستند، آنچه را که بیان می‌کنند به صورت نامه، مکتوب کند. ملا نیز آن را به فارسی ترجمه کرده و کتابت می‌کرد. در مقصد و حین قرائت مکتوب، عکس این پروسه رخ می‌داد و روحانی، نامه را به فارسی قرائت کرده و برای عامّه ترجمه می‌کرد. ادعاهای مشابه در سایر تألیفات ناسیونالیستی و شبه‌ناسیونالیستی وجود دارد

***

شواهد متعددی دالّ بر وجود و رواج پروسۀ مورد نظر ورجاوند موجود است. از جمله یکی از اعضای به ظاهر دور و به باطن قریب خانواده-که مؤمن وارسته‌یی بود و در مکاتب قدیمه تحصیل کرده بود(رحمه الله علیه رحمهً واسعه)- قصه‌یی از نامه‌نگاری خودش را به سبک فوق نقل می‌کرد و فکاهی نهفته در آن را بیان می‎نمود؛ گویا زارعی، زمینی را از فردی-که در زمان مکاتبه در تهران بوده-اجاره کرده بود و ظاهراً موجر از توافق عدول می‌کرده است. یکی از بستگان موجر نامه‌یی انشاء می‌کرده و اظهار می‌داشته که فلانکس به "قول و قرار " وفادار نیست: " مشه فلان، قویدوغون قرارا دورمور". جدای از صعوبت ترجمۀ تحت‌اللفظی اصطلاح فوق، فرد انشاء کننده از نتیجۀ حاصله راضی نمی‌شده و آن را در بیان مقصود خویش کافی و وافی نمی‌دانسته است.

***

قصد ندارم در خصوص ادعاهای فوق وارد مناقشه شوم و ان قُلت‌هایی بیاورم. فرض را بر صحّت همۀ مدعیات می‌گذارم و استدلالم این است که به فرض قبول، از آنها نتایج ناسیونالیستی نمی‌توان استخراج کرد:

1.      فرض کنید ترکی‌زبانان در گذشته به فارسی می‌نوشتند و می‌خواندند و همۀ آثارشان هم به فارسی عرضه شده است، با چه دلیلی می‌توان گفت که الی ‌الابد چنین باید باشد؟ اگر کسی بگوید که من از اجدادم شاکی و ناراضی‌ام. زیرا آنان اعتنای کافی و درخور به زبان ترکی نداشته‌اند. حال وظیفۀ من و هم‌نسلان من است که برای جبران مافات بکوشیم. "استدلال" فوق چه جوابی برای ردّ این ایده دارد؟ مگر بسیاری از ناسیونالیست‌ها، منتقد رفتار گذشتگان با زبان فارسی نیستند و آنان را به دلیل عربی‌مآبی و عربی‌نویسی آماج انتقاد قرار نمی‌دهند؟ در قرون سابقه، زبان‌های بسیاری همچون لاتین، یونانی، سانسکریت، عربی، چینی، آرامی و..زبان اهل کتابت، تفلسف و علم بوده‌اند و در خارج از قلمرو طبیعی‌شان رواج داشتند. لاتین زبان کلیسا و اهل علم و ذوق اروپا برای بیش از یک هزاره بوده و حتی تا قرن نوزدهم در مجارستان زبان رسمی بود. یونانی زبان فلسفه و علم در شرق نزدیک و جهان هلنیستی و امپراتوری بیزانس و کلیسای ارتدکس بوده است؛ عربی هم زبان اهل علم، فقاهت، حدیث و به طور کلی علوم اسلامی و غیردینی در عالم اسلام بوده و اغلب مؤلفین آثار عربی هم خود عرب به معنی قومی کلمه نبودند؛ چینی تا قرن نوزدهم در ژاپن، شبه‌جزیرۀ کره و قسمت‌های مهمی از شرق آسیا، زبان علمی، دینی و تجارت بوده و قس علی هذا.. حال این زبان‌ها در مقابل زبان‌هایی نظیر انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، ژاپنی و.. که زمانی کم‌اهمیت و عوامانه تلقی می‌شدند، عقب نشسته‌اند. آیا علّت این امر توطئه، دسیسه و دست‌های پنهان ایادی فلان بوده است؟ مسلماً نه! روال جهانی تحولات علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و سیاسی موجب تحوّل فوق شده است که علاقه‌مندان خود چند و چون آن را در کتب مربوطه مطالعه می‌کنند.

2.      ممکن است ادعا شود که گذشتگان ترکی را زبانی علمی و توانمند نمی‌دانستند و لذا بدان نمی‌نوشتند. به عبارت دیگر ترکی زبانی ناتوان و ضعیف است. جواب ساده آن است که گذشتگان بسیاری از زبان‌های مهم امروزی را هم ناقص و ناتوان تلقی می‌کردند. کلام ابوریحان بیرونی و ابوحاتم رازی را در خصوص فارسی به یاد بیاورید. می‌دانیم که بسیاری از فارسی‌نویسان، از اینکه نمی‌توانستند به عربی بنویسند و یا برای فهم عوام مجبور بودند به فارسی بنویسند، اعتذار می‌جستند[1]. چنین نگرشی به آلمانی و زبان‌های دیگر هم وجود داشت. اما اینک خلاف اینها اثبات شده است. در وِرژنی دیگر گفته می‌شود که حداکثر ظرفیت ترکی (آذربایجانی) حیدربابای شهریار است و بیش از آن نمی‌توان به این زبان بسط داد؟ از کجا می‌دانید که نمی‌شود بسط داد؟ چه کسی از آینده مطلع است؟ آیا بر همۀ قابلیت‌ها و پتانسیل‌های ترکی وقوف و اِشراف دارید؟ مشابه ادعای شما را ابوریحان و امثاله هم مطرح کرده‌اند.. اجازه دهید مثالی قریب به زمان خودمان بزنم؛ می‌دانیم که قدیمی‌ترین منابع مکتوب کردی سورانی متعلق به قرن نوزدهم است. در دوران حکومت عراق و عهد بعثیون هم این زبان شاهد توجه نبود و بلکه تحت تضییقات قرار می‌گرفت. اما اینک پس از حدود دو دهه، در اقلیم کردستان با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر، به زبان رسانه‌‌یی، فرهنگی و آموزشی مبدل شده و آثار ادبی و فلسفی جهان بدان ترجمه و نشر می‌شود. طبعاً در ابتدای کار صعوبت و نواقص زیادی وجود دارد و چرا نباشد؟ پیش چشم ما، فارسی با حدود یک و نیم قرن تلاش و حمایت دولتی و..در راه جذب علوم و معارف مدرن، آیا اینک با معضلات کمتری مواجه است؟ چون با حوزه‌های علوم اجتماعی، فلسفه و علوم انسانی تماسی دارم، می‌دانم که اهل ذوق و دقّت تا چه حدّ از ترجمه‎های نامفهوم، مغلوط، مبهم و گنگ در این حوزه‌ها دل پُری دارند. طبیعی است که اشکالات و معضلات به مرور کمتر می‌شود. اگر صحبت از غنای آثار مکتوب در گذشته شود-که در جای خود حائز اهمیت بوده و پشتوانه محسوب می‌شود-این سوال را می‌توان طرح کرد که آیا عربی در شرایطی بهتر از ترکی(ترکیه) و فارسی قرار دارد؟ مطمئن نیستم. گرچه عربی به سبب صیقل‌یافتگی و تکامل سیستم‌ واژه‌سازی‌اش طی قرون گذشته، امتیازاتی دارد. اما معادل‌سازی برای اصطلاحات جدید، فقط یکی از وجوه مسأله بوده و تفصیل مواجهۀ زبانهای شرقی با تمدن مدرن غربی، مستلزم تألیف مجلدات قطوری است. اجمالاً بنویسم که از دیدگاه زبانشناسی هیچ زبانی نارسا و ناتوان نبوده و جهت بیان و توصیفِ محیط و محل زندگی، شیوۀ حیاتِ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردمان متکلّم بدان زبان شکل یافته است. و البته هر زبانی می‌تواند بسط یابد و شکوفا شده و برای انتقال مفاهیم، ایده‌ها و معانی متنوع توانا گردد. لذا دعوی اینکه نمی‌توان به فلان زبان بسط بیشتری داد، در بهترین حالت، از مقولۀ غیب‌گویی، آسترولوژی و طالع‌بینی است و ارزشی بیش از آن هم ندارد.

***

مابقی ادعاها هم از همین قماش بوده و سفسطه محسوب می‌شوند. زیرا توجه نمی‌کنند که از توصیف و شرح یک وضع/جریان تاریخی به یک دستورالعمل نمی‌توان رسید. عبور از "هست‌ها/است‌ها" به "بایدها" ممکن نیست. می‌توان مدعی شد که از توصیف یک وضع، شاید دهها "باید" مختلف و احیاناً متضاد قابل استنتاج است. یک قصۀ انگیزشی!: معروف است که فردی از طرف کارخانۀ تولید کفش، راهی کشوری افریقایی می‌شود تا فرصت‌های بازاریابی و تجارت را ارزیابی کند. وی با مشاهدۀ گشت و گذار بدون کفش مردم محلّی، شوکه و مأیوس می‌شود و به مقامات گزارش می‌کند که در اینجا کسی کفش نمی‌پوشد و لذا بازاری هم در کار نیست. اما رییس شرکت استنباط دیگری دارد: ما بیست میلیون مشتری بالفعل و حی و حاضر داریم!

اشاره شد که در وضع ادعایی عدم توجه به ترکی[2] می‌توان حداقل دو "باید" متضاد استخراج کرد. چه چیزی در ورای این استنباطات و وظیفه‌تراشی‌ها وجود دارد؟ بی‌شک ایدئولوژی‌ها، موقعیت‌ها/امتیازات سیاسی و اقتصادی و.. در آن دخیل است. تحلیل این مسألۀ از حوزۀ بحث حاضر خارج است. فقط اشاره کنم که ردپای ایدئولوژی‌ها را در استنباط‌ها و هدف‌گذاری‌ها می‌توان مشاهده کرد:

1.      فرض می‌کنیم سلسله‌های ترک، زبان رسمی‌شان را فارسی قرار داده بودند. آیا از اینجا می‌توان اسنتباط کرد که وضع مزبور باید ادامه می‌یافت/بیابد؟ یا نه، آن "اشتباه" به کناری نهاده شود و رویه تغییر کند؟

2.      فرض کنید آثار ترکی با اقتباس و تقلید از ادبیات فارسی خلق شده است. آیا می‌توان ادعا کرد که راه خلاقیت بسته است و ترکان نمی‌توانند/نمی‌باید ادبیات خلّاقۀ خویش را ایجاد کنند و الی الابد باید در تقلید بمانند و دست از زبان خویش بشویند؟ یا بالعکس ترکان حق دارند/باید به دنبال ادبیاتی مستقل/به دور از تأثیر فارسی باشند؟

3.      از اینکه احیاناً شعراء و ادبای ترک آثارشان را به فارسی نوشته‌اند می‌توان استنباط کرد که آنان/اخلاف‌شان تا ابد باید همین رویه را ادامه دهند؟ یا برعکس قدر زبانی مادری خویش را بدانند و کمر همّت برای خدمت به این "زبان مظلوم" ببندند؟

***

حال که وضع چندین حالت متضاد و ذوحدین و متخالف دارد، چاره چیست؟ آیا باید قبول کرد که الحق لمن غلب / هر که غالب شد، نظرش را اِعمال و یا تحمیل می‌کند؟ به نظر می‌رسد که راه‌حل و شیوۀ اجتناب از مغالطات، منحصر کردن مباحث علمی/زبانشناسی/تاریخی و. به حوزۀ خودشان و مناقشات حقوقی/اخلاقی در قلمرو خودشان باشد. این مطالب برای اهل اطلاع بدیهی است و علاقه‌مندان می‌توانند به کتب تفصیلی رجوع کنند. باری اصول بنیادین حقوق-که انعکاسی از آن را در اعلامیۀ حقوق بشر هم می‌بینیم- می‌تواند مبنا و پلاتفرم مباحث حقوقی مربوط به حوزۀ زبان و فرهنگ باشد؛ اصولی چون تساوی نوع بشر(فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و..)، آزادی‌های گوناگون و.. به زعم من جایگاه و استاتوس زبان ترکی با تکیه بر چنین اصولی قابل طرح و بیان است و توسل به ادّلۀ تاریخی و زبانشناسی به  دلایل مختلفی بی‌نتیجه و غیرمنطقی است؛ اولاً می‌دانیم که مباحث حقوقی و سیاسی به تعبیر فلاسفه، اموری اعتباری‌اند، حال آن که علوم دقیقه و علومی نظیر زبانشناسی و تاریخ مدعی طرح قضایایی حاکی از حاقّ واقع‌اند و تلاش می‌کنند از واقعیت‌ها("است"ها) حکایت کنند. خلط اعتبار و حقیقت یا به بیان هیوم "هست"ها و "باید"ها را قبلاً استطراداً طرح کردم. ثانیاً از آنجا که این علوم خالی از ایدئولوژی نیستند، مناقشات آنها کمتر به نتیجۀ قطعی و نهایی می‌رسد و به فرص قطعیت یافتن نتیجه، از آن نمی‌توان حقوق استخراج کرد. گاهی مزاحاً به دوستان گفته‌ام که فرض کنید اثبات کردید هخامنشیان آن گونه که کوروشیست‌ها ادعا می‌کنند نبوده و آن چنان که شما ترسیم می‌کنید، بودند. حاصل کار چه خواهد شد؟ آیا کوروشیست‌ها و آرکاییست‌ها خواهند گفت:"آهان! متوجه شدیم که ادعاهای ما اشتباه بود. بفرمایید این هم حقوق و آزادی‌های شما!". ثالثاً بسیاری از نمونه‌ها را در جهان می‌شناسیم که در آنها حقوق فرهنگی و زبانی اقوام/زبان‌هایی که قدمت‌شان قابل انکار نیست، توسط متکلمین زبان‌های جدیدتر و حتی کم‌نفوس‌تر، نقض می‌شود. مثلاً می‌دانیم که اردو زبانی بالنسبه جوان و متأخر بوده و ادبیاتش هم جدید است. حال آنکه سِندی ادبیات مکتوبی به قدمت بیش از دو هزار سال دارد و اردوزبانان کمتر از 20 درصد جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند. اما حکومت فدرال، در موارد متعددی، مشکلات مهمی برای سندی‌زبانان ایجاد کرده است. چنین مسأله‌یی را در خصوص بربرهای شمال افریقا و اقوام دیگری هم مطرح ساخت. بنابراین توسل به ادّلۀ تاریخی نمی‌تواند و نمی‌باید به نتایج حقوقی ختم شود.

***

از کجا وارد شدیم و به کجا رسیدیم!. باری خوانندگان اهل فطانت سؤال خواهند کرد آن چه در این وبلاگ در باب اتیمولوژی و توپونیمی و..-نوشته می‌شود، بی‌هدف و غرض است؟ جواب را به تفاریق در مطالب متعددی آورده‌ام و بسط تفصیلی آن مجال مستقلی می‌طلبد. اجمالاً اشاره کنم که هدفم در درجۀ اوّل علمی است و تصحیح اشتباهاتی که در منابع علمی-یا دقیق‌تر شبه‌علمی-آمده و دستاویز سفسطه‌ها و مغالطات قرار می‌گیرد.


[1]  قاسم تویسرکانی، تاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام، تهران: دانشسرای عالی، 1350. صص75-367.

[2]  بحث مستوفا از این مباحث مجالی وسیع می‌طلبد. فقط اشاره کنم که اغلب این قبیل استنباط‌ها، ناشی از آناکرونیسم و نگاه به اعصار قدیم با عینک امروزی، ناسیونالیستی و مفاهیم جدید است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بیر آشیرما اوزرینه

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:جمعه 5 خرداد 1396-06:48 ب.ظ

گئچن هفته‌لرده، دوست‌لارین بیلدیرمه‌سی‌ اوزرینه، وبلاگ‌دا  چیخان یازی‌لاردان بیری‌نین، بیر درگی‎میزده باشقا بیر "یازار" آدییلا چیخدیغی‌نی اؤیرندیم. قایناق بیلدیرمه‌دن، "یازار" او یازییا بیر زادلار-داها چوخ سیاسی و حتا "جناحی"جومله‌لر- آرتیریب، یایینلایب‌دیر. اولیاء چلبی و آذریچیلیک اوزرینه اولان و آشیریلان-یعنی انتحال ائدیلن- یازینی آرخاداش‌لار واسطه‌سیله درگی چالیشان‌لاریندان سوروشدوم. منیمله دانیشاجاق‌لارینی سؤیله‌میش‌لر. اصلینده دانیشیلاجاق بیر زاد یوخ. بیر دوزلتمه یایین‌لانیر هر شئی بیتر، گئدر!

***

بوردا اوزونجا، آراشدیرما و کیتاب-مقاله یازیمی اخلاقی اوزرینه سؤزلر صرف ائتمک، اؤیوت وئرمک نیتیم یوخدور. آنجاق بعضی سؤزلری سؤیلمه‌مک/یازماماق دوغرو اولماز:

1.      وبلاگیمیزین باشلیغی‌ندا یازیلدیغی کیمی، بوردا چیخان یازی‌لاری-ایسته‌یَن، به‌یَنن، سئون وارسا- آلیب باشقا وبلاگ‌لاردا و یا درگی‌لرده یایین‌لایابیلر. بونا اذن ده گرَکمز. آنجاق یازارین/وبلاگ'ین آدینی گؤتوروب یئرینه باشقا آد قویماق، هئچ بیر قایدایا اویماز و هئج بیر ویجدانا سیغماز.

2.      بوردا چیخان یازی‌لار-یازیلان هر بیر یازی کیمی-واخت آییریب، ایللرجه دوشونوب-اوخودوق‌لاریمین ثمره‌سی‌دیر. دَیَرلی-دَیَرسیز گؤره‎بیلن‌لر اولابیلر. من ده گؤروش‌لرینه سایغیم وار. بونلاری یازیرکن بیر مادّی حتا معنوی گلیر-قازانج اوممادیم، دوشونمه‌دیم و دوشونمورم ده. یالنیزجا آنادیلیمیزه حسّ ائتدیییم بورجو اؤده‌مَک ایسته‌میشم. شؤهرت داهی ایسته‌مه‌میشم. ایتگین‌لیک، تانینمامیش‌لیق ایچینده اولسون و -فوکو دئمیشکن- آد اوزریندن ده‌ییل، یازی اوزریندن دَیَرلندیریلسین یازدیق‌لاریم، دئمیشم. اوست‌ده یازدیغیم "دوزلتمه" ایشی‌نی ده ایکی سبب‌دن اؤترو ایسته‌میشم؛ بیرینجی‌سی، یازی‌لاریم‌دا-اؤزل اولاراق-سیاست‌دن اوزاق دورماق ایسته‌میشم و ایندییه‌جن ده، اوزاق دورموشام دییه دوشونورم. اما او یازی‌نین ایچینه، سیاست قوخان و جناحلیق ایشلر و سؤزلری آندیران جومله‌لر قویولوبدور. بو اینجیدیجی‌دیر. ایکینجی‌سی، تورکلوک، تورکچولوک، تورکجه‌چیلیک، حق، دوغرولوق و.. کیمی مفهوم‌لاری اؤزونه اساس آلان بیر حرکت و یا دوشونجه، یانلیش‌لارلا گوجلنمز. تام ترسینه ضعیف‌لر. اصلینده بو یازی‌نی یازماق‌دا دوروقسادیم. ال ساخلادیم. یازسام بیری‌لری بونو آلیب باشقا یئرلره چکه‌بیلر دییه دوشوندوم. آنجاق  سون اوج دا حقیقت اورتایا چیخاجاق‌دیر و بیری‌لری‌ده گرچک‌لری قبول ائتمه‌لی و یانلیش‌لاری دوزلتمه‌لی‌دیر. یوخسا بیر یارانین اوستونو اؤرتمک، گیزله‌مک-عاییب‌دیر، گؤره‌ن، بیلن اولار دییه- سوسماق اونون توختاماسینا فایداسی اولماز، ضرری اولور. بلکه بنزر حادثه‌لر، انتحال‌لار دا آرتیر. یوخسا درگی‌لریمیزده، هر هانسی یازیمین چیخماسی منه سئویندیریجی‌دیر.
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

دوزمجه اسکی‌چیلیک

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:سه شنبه 21 اردیبهشت 1395-10:24 ب.ظ

کورد تاریخی و کورد ادبیاتی آدلی هر هانسی کتابی اله آلیرسانیز، شوبهه‌سیز، ان اسکی کوردجه شعر اؤرنه‌یی اولاراق بیر شعر و ترجومه‌سینی گؤرورسونوز. ییرمینجی یوز ایلین باشلاریندا، سلیمانیه ولایتی‌نه باغلی هزارمرد کندینده تاپیلان و دری اوزرینه یازیلدیغی ادعا ائدیلن بو شعر کوردچولویون آنادایاناق لاریندان ساییلیر. منیم بو شعریله تانیشلیغیم، اون-اون بئش ایل اؤنجه‌یه دایانیر. او زامان ایران دیللری اوزرینه آراشدیرمالاریلا دونیاجا شؤهرت قازانمیش و یئتگی(صلاحیت) صاحبی اولان مکنزی´نین مقاله لر توپلوسونو[1] اوخویوردوم. او شعری آراشدیران مقاله سی نین آدی Pseudoprotokurdica ایدی. تورکجه‌یه چئویرمه‌یه چالیشساق بئله بیر زاد اولور؛ اسکی-کوردجمسی(Eskikürdcemsi)یازی. ـسی/ـسو اکی(اسکی تورکجه ده: -sIG) بنزرلیک بیلدیریر و اوزرینه آیرینتی‌لی بیر یازی یازاماغی دوشونورم. نه ایسه اوزون کلمه دن غرض، اسکی کوردجه کیمی گؤستریلن، اما اسکی اولمایان یازی دیر. ایندی اوزون زامان گئچمیش و مکنزی‌نین هانسی دلیل‌لره دایاناراق شعرین قوندارمالیغی‌نی گؤستردییی‌نی خاطیرلامیرام. منجه ده چوخلو دلیل‌لر اورتایا قویماق اولار. ایلک اؤنجه شعری و تورکجه‌سینی اوخوماق لازیم. شعرین اصلی سوریه ده چیخان عرب حرفلرله یازیلان بیر کورد درگیسی‌نده یاییملانیبدیر. من او متنی گؤره‌بیلمه‌میشم. کوردلرین یایینلادیغی متین لرده کیچیک فرقلر وار. آشاغیداکی ان یایقین بیچیمی دیر دییه بیلرم:

Hurmizgan riman, Atiran kujan

Wishan Shardewe gewrey gewrekan

Zorkar ereb kirne xapûr

Ginay paleyi heta Sharezûr

Jin u kenikan we dil beshina

Mêrd aza tli we ruy hwêna

Reweshti Zerdeshtre manuwe bekes

Bezeyika neka Hewrmez we hwichkes.

تاپیناق لار[هورموز تاپیناقلاری] اوچوق، اودلار سؤنوک

بؤیوک‌لرین بؤیویو گیزلندی

ظالم عرب سؤکوب-تؤکدو

شهرزوراجان یوخسول کندلری

قادینلار قیزلار دوستاق دوشدولر

ایگیت کیشی لر قان ایچینده دیر

 زردوشتون یولو کیمسه‌سیز قالدی

هورموز کیمسه‎یه آجیمادی

ادعالاره گؤره متین عربلرین "کوردیستان"ا سالدیرمالارینی وصف ائدیر و دئمک مین اوچ یوز، مین دؤرت یوز ایل اؤنجه قلمه آلینیبدیر. ادعانین یانلیش‌لیغی حاققیندا بونلاری یازماق اولار:

ا. اثرین دری اوزرینه یازیلدیغی ادعا ائدیلسه ده، هئچ بیر زامان درینی گؤره‌ن اولمامیش دیر. ایلک اولاراق سعید خان کوردستانی آدلی بیر طبیب´ین، یاییملادیغی بو شعرین هانسی یازی/خط ایله یازیلدیغی و دری نین هاردا ساخلاندیغی‌نی کیمسه بیلمز. متن'ین بیر ایلگی چکن یانی دا بوتون و اسگیک‌سیز اولماسی دیر؛ اسکی اثرلر، طبیعی ائتگین(عامل)لری تأثیری آلتیندا(یاغیش، شئه، باکتری‌لر وو...)چورور، اپرییر. آنجاق بو اثر بوسبوتون و اوخونماسیندا شوبهه اولمایان بیچیم ده الیمیزه چاتیبدیر!

2.  اثرین دیلی چاغداش اورامانجا/هئورامانجا دان فرقسیزدیر. یعنی اسکی‌لیک گؤسترن هئچ بیر سؤزجوک و یا دیل قایداسی یوخ اورتادا. حال بو کی مین اوچ یوز، مین دؤرت یوزایل اؤنجه یازیلسایدی، فرقلی اولماسی قاچینیلمازایدی. اورامانجا کوردجه ساییلماز. او بیری آدی گورانجا(گورانی) اولان بو دیل قوزئی-باتی(شمال غرب) دیللریندن اولور(تالیشجا، خالخال/تاکستان تاتجالاری، زازاجا کیمی). کوردجه ایسه فارسجا و بلوچجایا یاخینلیغی و بنزرلییی‌ندن اؤترو، گونئی دیللر آراسیندا یئر آلمالی دیر. کوردچولر، زازاجا و گورانجانی نئجه کوردجه گؤستردیک لرینی و نه‌دن بو فیکرین قبول ائدیلمز اولدوغونو آیریجا یازماق لازیم گلیر. بوردا قیساجا یازمالییسام؛ سورانیجه(ایران و عراق کوردلری‌نین دانیشدیغی دیل) اون دوققوزونجو یوز ایل ده یازییا آلینیب، کورمانججا (تورکیه و خوراسان دا دانیشیلان کورد دیلی)نین اون یئددینجی و اون سگگیزینجی یوز ایل دن اؤرنک لری وار، اما او دا ییرمینجی یوز ایل ده یازیلی دیل حالینا گلدی. گورانجا، اهلِ حق مذهبینه منسوب اولان لارین دیلی اولدوغو اوچون، اورامانجاداکی اثرلر داها اسکی دیر. نه ایسه گورانجانی دا حسابا قاتساق، گئنه ده ان آز سگگیز-یئددی یوز ایل کیمی بیر بوشلوق وار. اما شعرین دیلینده دهییشمه یوخ  سانکی. سؤزلو یاشایان دیللر، داها تئز ده‌ییشدیی نی گؤز اؤنونده توتساق، بئله بیر اثرین دیلی پهلویجه کیمی و بلکه داها دا اسکی اولاجاق ایدی .

3. اثرین یازاری هر کیم ایسه، شعره زردوشتچولوک بزه‌یی وئرمک ایستهمیش. اما زردوشتچولوک دن بیلگی‌سی آزایمیش؛ بیرینجی‌سی زردوشتچولویون معبدی/تاپیناغی "آتشکده"(ویا بنزری سؤزجوک‌لرله) آدلانیر. بونو شعرده گتیرمک اولمازایدی. چونکو آتش فارسجادیر و گورانجاسی آتیر(کوردجه‌سی: آگیر)دیر. او زامان هورموز (اورمزد) آدیندان یئنی بیر کلمه قونداریلیر: هورموزگان(هورموزگاه دئمک ایسترمیش هر حال دا). زردشتچولوک‌له ایلگی‌لی هئچ بیر قایناق دا بئله بیر آدا و یا بنزرینه راستلانماز. یازار"هورمزد زردوشتچولرین تانریسی‌دیر و اونا عبادت ائتمه‌لری گره‌کیر، او زامان تاپیناق‌لاری نین دا آدی بوردان گله‌بیلر" دییه دوشونموش اولمالی دیر. ایکینجی، زردوشتچولوک اینانجی‌ندا، اورمزد یالنیز یاخشی‌لیق و گؤزللیک‌لر یارادیر، انسانا و باشقا فایدالی جانلی‌لارا خیر یئتیریر. یامانلیق و پیسلیک ایسه اهریمن‌دن گلیر. او زامان اورمزد'ین آجیماماسی(رحم ائتمه‌مه‌سی) معناسیز. چونکو یامانلیق‌لار اوندان گلمز. باشقا یانلیش لاردا آز ده‌ییل، اما واز گئچک اونلاردان.

بعضی آراشدیریجی‌لار، اؤزللیک‌له اسلامچیلار، سعیدخان کوردستانی‌نین[کوردستان سنندج/سنهنین او بیری آدی‌دیر، کوردستانلی، سنندجلی/سنه‌لی دئمک اولور] مسیحی اولدوغونا بارماق باساراق، بو شعری اسلام قارشیتی بیر چالیشما اولاراق، و کوردلری اسلام دا آییرماق و سویوتماق اوچون قونداردیغینی دوشونوب یازارلار. من بو تیپ دلیل‌لره یاخین دوشمم. چونکو انسان لارین نیت‌لری نه اولورسا اولسون، سؤزلرینه منطقله، بیلیم و دلیل ایله جاواب وئریب دلیل‌لرینی چوروتمک گره‌کیر. بیری‌نین نیتی‌نی بهانه گؤستریب، دلیل‌لرینی یوخ سایماق بیر یانیلتماجادیر (سفسطه). بو گون بیری اسلاما قارشی اولسا و بونو آچیق-آچیق سؤیله‌سه و من بو دلیل‌لره گؤره اسلاما قارشییام دئسه، موسلمان‌لار "قارداشیم بیراخ بو آدام اؤزو دئییر اسلام قارشیتی‌ اولدوغونو، سؤزونه جاواب گره‌کمز!" دییه‌بیلمز. نه ایسه بیزده اوسته‌کی دلیل‌لره گؤره یازی‌نین قوندارمالیغی‌نی ادّعا ائتدیک.

نه‌دن شعر قبول گؤرور

شعرین قوندارمالیغی‌نی بیلن بیر چوخ کورد آراشدیرماجی وار. دیله گتیرن‌لرده وار. نه‌دن گئنه کتابلارا گیریر؟ منجه ملیتچی‌لیک دن باشقا دایاناق یوخ بونا. سون ایللرده، یوز مین کوردون زردوشتچو اولدوغو ناغیلی وار اینترنت‌ده. بوگون کؤکلو زردوشتچولرین سایی یوز مین دن بیر آز چوخ اولدوغونو و اونلارین دا چوخونون آدی زردوشتچو اولدوغونو دوشونورسک، کیم گئدیب زردوشتچو اولور، اودا یوز مین آدام؟ کوردو باشقالاریندان آییرماق اوچون "سیز اوّل‌دن فرقلی‌ایدینیز، سیزی زورلا موسلمان ائتدی‌لر"، کیمی ناغیل‌لارلا، آیریلیق‌چی حرکتلری گوجلندیرمک هدف دیر. بیر زامان "یزیدیلیک، کوردلریمن میللی دینی دیر" دئییلدی و ایش او قدر جیغیریندان چیخدی کی،، یزیدی دین آدام‌لاری اعتراضا قالخدی‌لار. سونرا زردوشتچولوک اورتایا آتیلدی. بعضی کورد یازارلار"بو شعر قوندارما اولسادا، بوگون کوردلرین اوریینده یئر آلیب، تخت قوروبدور" دئییرلر. منیم بونا یوروموم یوخ.

موغول دؤنمینه‌جن "کورد" بللی بیر اولوس/قوم ده‌ییل، کؤچه‌به، کؤچری، عشیرت اولاراق، ائلات بیچیمی‌نده یاشایان(و داها چوخ ایران دیللرینده دانیشان خالق لارا)وئریلن عمومی اولدوغو گرچه‌یی گؤز اؤنونده توتارساق، او زامان بئله بیر اثرین وارلیغی اثباتلانسادا بئله، کوردلره عاید اولماسی ادّعا ائدیله‌بیلمز. اسلام جوغرافیاچی لاری‌نین اثرلرینده، زموم اکراد(=کورد /کؤچری چادیرلاری) داها چوخ فارس بؤلگهسی، و شبانکاره ناحیه سینده گؤرولور. دیلم‌لره، "اکراد طبرستان" دئییلدییی مشهوردور. حتی حمزه اصفهانی‌نین مشهور تاریخ کتابی‌ندا(تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء علیهم الصلاه و السلام) پارسلارین/ساسانلی‌لارین، عربلره "اکراد سورستان" (عراق/آسور کؤچری‌لری) دئدییی‌نی یازار(کانت الفرس تسمی الدیلم الاکراد طبرستان کما کانت تسمی العرب اکراد سورستان).

دوشوندویوم

اوسته یازدیق‌لاریم بیلینن گرچک‌لردیر. آنجاق یازماق ایسته‌دیییم بیر باشقا دوشونجه اوچون بو یازینی قلمه آلدیم: ایلک دفعه شعری اوخورکن، منه تانیدیق گلدی. تانیشسادیم. باشقا بیر یئرده بونا بنزر بیر شئی اوخوموشام دئدیم. سونرالاری خاطرلادیم؛"ابر مدن-ی شاوهرام-ی جاوید"(اؤلومسوز شاه‌بهرام‌ین گلیشی) آدلی پهلویجه شعر. بو شعر اون دوققوزونجو یوزایل ده جاماسپ-آسانا طرفیندن یایینلانمیش ایدی[2] و ایران‌دا فارسچی‌لیق و ایرانچی‌لیغین جانلانماسی دؤنمی‌نده، سئویلیب، یاییلیردی. منجه بو شعر و عرب قارشیتلیغی سؤیلمی(گفتمان) ائتگی سی آلتیندا سؤیلنمیش اولابیلر. او زامانلار، اورامن/اورامان بلگه لری(Avroman Documents) آدلانان، یونانجا و پارتجا اوچ بلگه و آلیش-وئریش سندی ده بیر کؤهول ده تاپیلمیشدیر. آراشدیرماجی لار، دری اوزرینه یازیلان بو بلگه لرین الهام قایناغی اولابیله‌جک لرینی ده دیله گتیرمیشلر.

"اؤلومسوز شاه‌بهرام‌ین گلیشی" آدلی شعرین تورکجه سیله بو یازییا دا سون قویمالییام. متن‌ین بیر چوخ فارسجا چئویریسی وار. فرقلی اوخویوش‌لار دا وار. آما متین آنلاشیلیردیر و چتین‌لیک‌لر آز ساییلیر.

هاچان گله‌جک هیندیستان دان خبرچی

کیان تؤره‌مه‌سی شاه‌بهرام گلدی دییه

مین فیللی، باشلاریندا فیلچی‌لری

شاه‌لار کیمی بَزنمیش‌ بایراغی‌نی

سوباشی‌لاری[سپاهسالار] قوشون اؤنونده گؤتورورلر

خبرچی[ایگیت؟] دیلماج گؤندریلمه‌لی

گئدیب هیندولارا دئمه‌لی

نه‌لر گؤردوک بیز عرب‌لر چؤلوندن

بیر بؤلوک ایله دینی آغلار قویدولار

اؤلدوردولر باش‌شاهیمیزی[شاهانشاه]، ایگیت‌لری

دئولر کیمی دین‌لری، ایت کیمی یئییرلر چؤرک‌لرینی

خسرولاردان شاهلیغی قاپدی‌لار

باشاریق‌لا[هنر] ده‌ییل، ارلیک‌له[مردمی] ده‌ییل، یئرگی[افسوس] و آلای ایله آلدی‌لار

زوربالیق ایله آلیرلار آدام لاردان

قادین‌لاری، شیرین مال‌لارینی، باغ‌لارینی، یئمیش‌لیک‌لرینی[بستان]

یئرینه جزیه قویدولار آدام باشینا

ایسته‌دی‌لر آغیر وئرگی ده

باخ نه پیس‌لیک‌لر یایدی او یانلیشچی[3] بو دونیایا

اوندان داها یامان اولماز دونیادا.

بیزیم اؤلومسوز، کیان تؤره‎مه‌سی شاه‌بهرامیمیز گلینجه

اؤج[کین/انتقام] آلاریق عرب‌لردن

روستم‌ین یوز سیاوخش اؤجونو آلدیغی کیمی

سؤکریک مسجدلری، تیکریک اودلاری

بوتلوق‌[4]لاری قازیب، دونیانی آریندیراریق

یانلیشچی‌لاریـ[ن کؤکونو] بو دونیادان قازاریق

   سئوینج‌ایله، دینج‌لیک‌له بیتدی.[بو یازینی قویوب گئدن، اؤلومسوز اولسون! بئله اولسون!][1] David Neil MacKenzie, Iranica Diversa, Rome: Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1999

 

[2] Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, Bombay, 1897.

[3]  دروز/دروج چئویریسی. زردوشتچولوک ده، اهریمن‌چی‌لره، یعنی اهریمن و اونون یایدیغی یانلیش دوشونجه‌لرینه اینانیب و اونون یولونو توتان‌ دئولره ده دروج دئییلیر.

[4]  اوزدیسزاری/بتخانه
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروشلر() 

بابکچیلیک اوزرینه

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:جمعه 17 اردیبهشت 1395-11:04 ب.ظ

بو وبلاگ دا سیاسی یازیلار یازمایاجاغام دییه سؤز وئرمیشم، سؤزومون ده اوستونده‌یم. بو یازی، سیاست باخیمی‌ندان ده‌ییل، دوشونجه و کولتور آچی‌سیندان اوخونمالی دیر. اؤیرنجیلیک ایللرینده یعنی یئتمیشلی ایللرده، بابکچیلیک آدلاندیردیغیم آخیم اورتایا چیخدی. بابک، داها اؤنجه ده اؤنملی شخصیت ساییلیردی. اما بوردا دوروم بیر آز فرقلی ایدی؛ انسانلار بابک قالاسیندا توپلانیب، سیاست، دیلیمیز و کولتوروموز حاققیندا ایستک‌لرینی و گؤروشلرینی دیله گتیریردی‌لر. بو ییغینجاق لار، فستیوال و شنلیک هاواسیندا گئچیردی بعضدن. اعتراف ائتمه‌لییم کی بو توپلانتی لارا قاتیلمادیم. یولون اوزاقلیغی کیمی مساله لر بیر یان دا دورسون، من بابک ایله اؤز آرامدا بیر باغ قورابیلمه‌دیم. نه بابکین سوی کؤکو، نه اینانج‌لاری، نه کیشیلیک و شخصیتی و نه ده داورانیش لاریندا منی جلب ائده‌جک بیر شئی گؤره‌بیلمه دیم.

1.        بابکین تورک اولمادیغی گوجلو احتمال دیر[1]. بونو آچیقلاماق و آچیشدیرماق اوچون اوزون-اوزادییا یازماق لازیم. بیر جومله ایله گئچرسک؛ بابکین تورکلویونو ادّعا ائدن تک بیر کلاسیک قایناق یوخدور . بابک/ پاپک آدی آچیقجا پهلویجه دیر و بای‌بک یاراشدیرماسی هر باخیم دان قبول ائدیلمزدیر. بئله دئیینجه بیر سورغو گله‌بیلر عقل لره: بیر آدامین سئویلیب، ایزلنمه‌سی اوچون تورک اولماسی می گره‌کیر؟ یوخ البته! آنجاق او آدام دا بللی اردم لر و اؤزللیک لر اولمالی دیر. مثلا من گاندی نین دوشونجه لرینی و داورانیش لارینی دوغرو ساییب سئویرم و سئودیرمک ده ایسترم. آما بابکین هانسی دوشونجه سینی، اینانجی‌نی(اورتایا آتمیشسا) سئومه‌لییم؟ بوشقابا قویمالی هانسی داورانیشی وار؟ بیر آدام مارکسچی، لنینچی اولابیلر. نه‌دن لنینچی‌لیک و مارکسچیلیق دییه سوروشسالار، ایشچی لره، ازیلمیش‌لره قورتولوش و گؤزل بیر گله‌جک وعد ائدیر، دییه بیلر(بو گؤستریلن یولون دوغرو و نتیجه‌لی اولوب اولمادیغی بحثی آچیق دیر). اوسته‌لیک بابکچی دوستلار اوندان تورکلوک و تورکچولوک اوچون فایدالانماق نیتینده ایدی‌لر.

بوگونکو معناسییلا، شوبهه‌سیز بابک، تورکچو، فارسچی، ایرانچی، عربچی و یا بنزری ملیتچی‌لییه اینادیغینا هر هانسی بیر دلیل یوخ الیمیزده. هر نه قدر بابک و بنزری قالخیشمالاری، ملیتچی-اولوسچو گؤزلوک‌لرله یوروملاماغا قالخان‌لار اولسادا، ملیتچی‌لیک او زامان اوچون آنلامی یوخ ایدی و اولوسچو یوروملار زامان چاشیمی(Anachronism) ساییلمالی دیر. منیم تاریخی قایناقلاردان آنلادیغیم قدری ایله، بابکین باغداد خلیفه‌سی ایله چاتیشماسی، بیر گوج چکیشمه سی و گوجشمه‌دن عبارت دیر.

2.        اینانج مساله سینه گلینجه، بابک و منسوب اولدوغو خرمدین‌لیک و جاودانی‌لیک حرکت‌لرینده حلولی دوشونجه لری یایقین دیر. یئرلی اینانج‌لارلا، هیندیستان، اورتاشرق و اسلام اینانیش‌لاری‌نین قایناشماسی‌ندان اورتایا چیخان بو "درلمه‌چی"(eclecticism)  قالخیش‌لارین بیر چوخ بنزری وار او دؤنم ده. بوگون بئله بیر دوشونجه سیستمی‌نین قبول ائدیلمه‌سی و دیله گتیریلمه‌سی دوشونولمز.

داورانیش لارا گلینجه، تاریخی قایناق لاردا و ارمنی تاریخچی لری نین یازدیق لاریندان آنلاشیلان، بابک ایله باشقا یئرلی حاکم‌لرین آراسیندا بیر فرق یوخدور. بیری لری چیخیب "قارداشیم! بو تاریخچی‌لر، خلیفه‌چی ایدی و یا ارمنی ایمیش‌لر. بونلارین بابک‌دن مثبت یازمالاری گؤزلنمز" دئسه، جاوابیم بودور:" سیز بو قایناق‌لارا گوونمه‌مک‌ده حاقلی اولابیلیرسینیز. آنجاق هانسی قایناق‌لارا دایاناراق اردملرینی، انسانلیغی‌نی و کیشیلییی‌نی اؤنه چیخارسینیز؟".

بیر آذربایجان تورکو شنلیک لر، بایرام لار و توپلانما فرصت‌لری تاپماق دا چتین‌لیک چکمز؛ قهرمانچیلیق مساله سینه، گلیرسک سانیرام بو مدرن دونیادا قهرمانچیلیق و اسکی چاغلاردان انسان لار سئچیب، شیشیرمک، پیغمبرلشدیرمک، تانریلاشدیرماق وو....آنلامسیز حالا گلیبدیر. کوروشچولوغون گولدوروجو-آغلادیجی (تراژیکومیک) دورومودان بوردان قایناقلانیر. هگل'ین رومان حاققیندا چوخ معنالی بیر سؤزو وار:"رومان بورژوا/بورژوازی‌نین حماسه‌سی دیر". مدرن چاغ دا، رومان قهرمانی، سیرادان انسان دیر و بو سیرادان انسان‌لارین یاشامی، دوشونجهسی، ایلنجه‌لری، سیخینتی‌لاری، چکینجه لری، قایغی لاری وو..تحلیل مرکزینه اوتوردولور. بنزر شکیل‌ده دموکراسی ده اصلینده بو سیرادان، یاییلمیش و هر یئرده گؤرولن انسانین حؤکم ائتمه‌سی دیر. بو باخیم دان سیرادان بیر انسان، بیر قهرمان اولاراق، بابکین کیشی‌لییی‌نی، شخصیتی‌نی آراشدیریب ادبی و یا علمی اثرلرده اورتایا قویماق اولار. من یاییملانان یازما (خطی) اثرلری، خرمدینلیک حرکتی ایله و بابک قالخیشی ایله یئنی بیلگی‌سی اولار دییه آراشدیرارام. آنجاق بو بیر دوشونجه آراشدیرماسی، تاریخ آراشدیرماسیندان عبارت اولور.

"تورکلویو یوکسلتمک، گلیشدیرمک، دیلیمیزه و مدنیتی‌میزه خدمت ائتمک اوچون قهرمانسیز حرکت ائتمک اولماز" دییین وارسا، جاوابیم بو:" تورک افسانه/سؤلجک‌لرینده‌کی قهرمانلاردان سئچیب، ادبی اولاراق اوزرینده ایشلنه‌بیلر." دده قورقوت، اوغوز قاغان دستانی، کوراوغلو و...کیمی اثرلر بو یولدا قایناق ساییلابیلیر. آنجاق بیر داها تکرارلامالییام: پیغمبرلشدیرمک، دینلشدیرمک، تانری‌لاشدیرماق، ایدئولوژییه چئویرمک یانلیش اولور، گولونج اولور. بوگون بعضی کوردلرین "بیزیم اسکی دینیمیز زردوشتچولوک دور، دئمک کورد زردوشتچولویه دؤنمزسه قورتولوش یولونو تاپابیلمز" دئمه‌لری و یا یزیدیلیک اینانجی‌نی (کلمه‌نی ایزدیلیک و یا ائزیدیلیک ائتمک صورتیله) کوردلرین اصلی-اؤزگون اینانج لاری اولدوغونو دوشونن‌لرین نه قدر آنلامسیز، چاغدیشی، گولونج دوروما دوشدوک لرینی گؤروروک. کوروشچولوق دا بئله بیر دوروم دور.

قیساجاسی، بابکچیلیک یئرینه دیلیمیزی یوکسلتمک، یایماق، تانیتدیرماق، سئومک-سئودیرمک، اونا اثرلر  قازاندیرماق، ائل آراسینداکی سؤزجوکلری، اینانج لاری، ناغیل لاری، آتاسؤزلرینی وو..توپلاماق، تانیتماق و بو کولتورون درین‌لیک لرینه ائنمک و باشقالارینا گؤسترمک، بو دیلی رادیو دیلی، تلویزیون دیلی، موزیک دیلی، علم دیلی، فلسفه دیلی، دین دیلی وو..اولاراق گلیشدیرمک و یاشاتماق اساس قهرمانلیق ساییلمالی‌دیر. اصلینده تورکجه نین قهرمان اولدوغونو گؤرمک و گؤسترمک ان دوغرو ایش و ان فایدالی هدف اولدوغونو دوشونورم. سون اولاراق بونودا یازمالییام: بابکچی‌لیک ایستر-ایسته‌مز سیاسی‌لشیر. بو دورومون دا ضررلی اولدوغو معلوم دور و اساس ایش‌لره یؤنلمک دن قویور. آیریجا بابکین بوتون ایران تورک لری نین بیربیرینه یاخینلاشدیرماق و بیرلشدیرمه‌سی آماجینا خدمت ائدهبیلمیه‌جه‌یی آچیق دیر.

بو سؤزلردن اینجیین‌لر اولابیلر. اونلارین دا دوشونجه‌لرینه سایغیم وار. آنجاق گرچک گؤردوک‌لریمی یازماغین داها فایدالی اولدوغونو دوشونورم.[1]  قایناق لارا گؤره بابکین سویو قاریشیق دیر. بیر یان دان عرب بیر طرف دن ایسه یئرلی دیر. یالنیز بابک سوباشی لاری(فرمانده) آراسیندا بیر ترخان وار. بو لقب آد اولاراق دا گؤرولور و بولگۀ گلمیش تورک‌لردن اولابیلر.نوع مطلب : اینانج  دوشونجه 

داغ کن - کلوب دات کام
گؤروشلر() 
Admin Logo
themebox Logo