اصیل‌ترین ایرانیان

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:پنجشنبه 24 اسفند 1396-08:09 ق.ظ

مکرراً در مطبوعات و کتب و احیاناً خطابههای سیاستمداران می‌خوانیم و می‌شنویم که فلان قوم (و اغلب کردها) اصیل‌ترین ایرانیان هستند. تصور نمیکنم که این نویسندگان و خطیبان به حد کافی به مضمون و محتوا و تبعاتِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ادعایشان اندیشیده باشند. هدف این مطلب، تحلیل منطقی این دعوی و معلوم ساختن اشکالات و ایرادات اساسی آن است.

***

اجازه دهید بحث را از تحلیل "اصیل‌ترین" شروع کنیم. منظور از اصیل‌ترین و اساساً مراد از اصیل چیست؟

1. اصیل لفظی عربی و مشتق از "اصل" به معنی "بیخ و ریشه" است و لذا باید از آن معنای ریشه‌دار مراد شده باشد. بدیهی است که ریشه در اشجار و نباتات وجود دارد و آدمیان و حیوانات ریشه ندارند. لذا استعمال لفظ ریشه درباره آن‌ها مَجازی است؛ و باز مبرهن است که مَجازات و استعارات و به‌طور کلی اعتباریات تا چه اندازه در مسیر تفکر رهزنی می‌کنند. باری، اصیل در این معنا، اگر بر بنی‌نوع بشر اطلاق گردد، مضمون دیگری غیر از نَسَب/ شجره‌نامه نخواهد داشت. قاعدتاً استعمال کلمه اصیل در مورد خانواده‌ها هم به این معناست؛ خانوادۀ اصیل یعنی خانواده‌ای که نسب نامه و اجدادش معلوم‌اند و احیاناً در میان آن‌ها افراد بدطینت و شرور وجود نداشته است. آیا در این معنا می‌توان گفت که کردها اصیل‌ترین قوم‎اند؛ یعنی شجرهالنسب آن‌ها از همه معلوم‌تر است؟ می‌دانیم که کردها به عنوان یک قوم، تقریباً از عصر ایلخانی به بعد پدیدار می‌شوند و در قرون متقدم اسلامی، کرد به معنی کوچنده و چوپان بوده و در این باب بحث‌های مستوفی صورت گرفته است. از این منظر، عشایر عرب خوزستان، عموم طوایف ترکمن، اقوام و قبایل ترک و قشقایی شجرهنامه‎یی بسیار اصیل‌تر و دقیق‌تر دارند. تا جایی که می‌دانیم شجرهنامه اقوام کرد، اغلب جدید، مجهول و مبهم است حتی در شرف نامه بدلیسی.

2. اصیل در فارسی جدید گاه در ترجمه Authentic زبان‌های اروپایی به کار میرود در این معنای اصالت مترادف "عدم آمیختگی و اختلاط، بدون کپی‌برداری و اقتباس از دیگران (در آثار ادبی هنری)، دارای ابداع ابتکار و تازگی" است. اوتانتیک خود واژه یونانی است مرکب از “Auto”"خود" و “hentes”"کردن" و بر "محصول کار خود بودن" دلالت داشته است. در این برداشت "اصالت" گاه با خلوص مترادف می‌شود. در مقابل این معنای اصیل/ اصالت، "جنس کپی/جعلی و تقلبی، مندرآوردی " و نظایر آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا خلوص به اوریژینالیته نزدیک است و لفظ حاضر هم اغلب در فارسی به "اصالت " ترجمه می‌شود. اوریژینالیته هم از originem لاتین "آغاز، شروع، تولد " منشأ گرفته که خود از فعل oriri "برخاستن، مشهود شدن " مشتق شده است. لذا اوریژینال، هم ‌معنای داشتن اصل و نسب را میرساند و هم بداعت و تازگی را. بدین معنا آیا می‌توان گفت که کردها، ایرانیان اصیل‎اند و مابقی ایرانیانِ کپی، جعلی و تقلبی؟ بدیهی ست که نه. آیا می‌توان گفت کردها خلوص اولیه ایرانی را حفظ کرده‌اند و مابقی ایرانیان آمیخته و آغشته به غیرایرانیان شده‌اند و از این‌رو کردها اصیل‌ترین ایرانیان‎اند؟ در جواب این سؤال دو نکته باید روشن شود: اولاً آیا ما "نمونه خالص ایرانی " یعنی "تیپ ایده‌آل ایرانی " را در اختیار داریم تا بتوانیم از آن طریق اقوام را به محک آزمایش بزنیم و قرابت و غرابت آن‌ها را با تیپ ایده‌آل و خالص ایرانی مشخص کنیم؟ بدیهیست که نداریم. نکتۀ دومی که می‌توان پرسید این است که امروز کردها، چه خصوصیات و ویژگی‌های کاراکتریستیک دارند که سایر ایرانیان آن خصوصیات را ندارند؟ به عبارت دیگر چه چیزی کردها را ایرانی‌تر می‌کند؟

در خصوص خلوص نژادی کردها، ممکن است ادعاهای بی‌مایۀ زیادی مطرح شود. من توجهات را فقط به چند نمونه جلب میکنم؛ آمیختگی با ارامنه امری بدیهی است و اغلب مناطقی که در شرق ترکیه امروزی کردنشین‌اند، در گذشته ارمنی‌نشین بوده‌اند و هنوز هم ارامنه کردزبان وجود دارند. ادعاهای متعددی در خصوص منشأ ارمنی بعضی طوایف کرد (مانند پازوکی) وجود دارد. ازدواجهای خوانین کرد با زنان ارامنه و ربودن آنان، از مسائل مهم ارمنیان در قرن نوزدهم و در واقع ظلم خوانین کرد به زارعان ارمنی از علل آغاز قیامهای ارامنه بوده است. در مناطقی چون هکاری -که اینک از قلاع ناسیونالیسم کردی محسوب می‌شود-حتی در قرن نوزدهم هم عمده اهالی سوریانی/آسوری بود. جالب است که امیرنشین سوران و بهتبع آن زبان کردی سورانی نام خود را از همین آسوریان گرفته است. وجود دهها هزار کرد یهودی در منطقه(و مهاجر به اسرائیل) در کنار یهودیانی که هنوز به آرامی/سریانی تکلّم می‎کنند، نشان می‌دهد که چه تعدادی آرامی‎زبان مسلمان شده، ممکن است، امروزه کردزبان شده باشند. تداوم حیات قبایل مغولی در میان کردها، مانند مکریان و بلباس و غیر هم، کردزبان شدن تعداد قابل‌توجهی از قبایل ترک (قسمت‌های از آوشار/افشار، بادیللی/بیگدلی و به احتمال زیاد مامش) هنوز هم مشهود است. در ادوار گذشته هم که لفظِ کرد معنای عام داشته و اتحادیه‌های عشایری هم حالت کنفدراسیون داشتند (نظیر قشقایی‌ها)، این اختلاط و امتزاج البته شدیدتر بوده است. اساساً خلوص نژادی متعلق به اقوامی است که اغلب به دلیل ماهیت مذهبی و فرقه‌ای‌شان از تعامل و تبادل و اقوام مجاور اجتناب کرده و در نقاط دوردست و منزوی به سر میبرند، نظیر جامعه پارسیان (زرتشتی) در هند، زرتشتیان ایران، قبایل آمازون و غیر هم. اغلب این اقوام به دلیل عدم امتزاج، ذخیره ژنتیکی محدودی دارند و ژن‌های ضعیف در آن‌ها رواج مییابد و آسیبپذیر و ضعیف می‌گردند.

در خصوص دعوی پیوند کرد و ماد- که مفصل‌تر از همه مینورسکی در مقاله‌ای بدان پرداخته و بعدها به دلیل انتقادات علمی قابل‌توجه آن را تکرار نکرده است- علاقه‌مندان می‌توانند به مقاله مدخلی بر مطالعۀ کردها از گارنیک آساطوریان مراجعه کنند[1].

تقریر دیگری که به صورت ضمنی یا صریح بیان میشود، قدمت زبان کردی و اصالت آن و ظاهراً بقای واژگان قدیمی بیشتر در این زبان است. حتی افواهاً شنیده‌ام که از رضاخان نقل کردند: اگر فارسی روزی از بین برود می‌توانیم آن را از روی کردی مجدداً بسازیم. رضاخان که خواندن و نوشتن و کردی نمی‌دانست (زیرا که با اسماعیل آقا سیمکو به ترکی تکلم میکردند) چگونه دعوی زبانشناسی می‌کند و در صورت صحت این ادّعا، مدعای وی چه اعتبار و ارزشی دارد؟ نمیدانم. آیا تحقیق آماری و مقایسهای راجع به عناصر آرکائیک در کردی سورانی یا کرمانجی صورت گرفته است یا نه؟ با اطلاع مختصری که از کردی دارم، میتوانم ادعا کنم که عناصر آرکائیک در آن زبان‌ها، از زبان‌هایی مانند فارسی بهدینان (یزد)، طبری، بلوچی و بسیاری از زبان‌ها و لهجات دیگر بیشتر نخواهد بود و مطمئناً از فارسی مکتوب و استاندارد بیشتر نیست. طبعاً اهل علم می‌دانند که نئولوژیسمها را نباید در چنین تحقیقی دخیل کرد. تماسهای کردی با ارمنی، آسوری، عربی، ترکی و بالأخص فارسی در غرب تأثیرات مهمی بر آن نهاده است. می‌دانیم که آثار مکتوب کردی سورانی در قرن نوزدهم پدیدار شدند. البته در کرمانجی آثار قدیمی‌تری موجود بوده است؛ اما این آثار هم بیش از آنکه به زبان روزمره نزدیک باشند، انعکاس لسان آمیخته با فارسی و عربی تصوف و اشعار کلاسیک اند و لذا آن اصالت ادعایی را انعکاس نمی‌دهند. بدیهی است که زبان‌های شفاهی بیشتر متحول می‌شوند و تأثیر می‌پذیرند. زبان‌های مکتوب، محافظه‌کارتر و مقاوم‌تر بوده‌اند. گذشته از این‌ها، اگر در خود زبانهای کردی دقیق شویم، نکات مهمی مغایر با این تلقی مشاهده میکنیم؛ برای مثال در کرمانجی اسامی مذکر و مؤنث وجود دارد. این حالت گرامری بی‌شک آرکائیک است و اغلب زبان‌های ایرانیک معاصر، این خصیصه را ترک گفته‌اند. از طرف دیگر سورانی چنین خصوصیت و حالت گرامری را ندارد. آیا این امر نشان نمی‌دهد که دو زبان، سیر تحول و تطور تاریخی متفاوتی را طی کرده‌اند و بعدها به دلیل هم‌جواری‌شان، دادوستد و تبادل داشته و عناصر مشترکشان افزایش‌یافته است؟ در اینجا حداقل دعوی قدمت برای سورانی باید متروک و منتفی گردد.

در خصوص فرهنگ کردی و اصالت آن فقط به این نکته اکتفا کنم که رقص کردی، نظایر متعددی در مناطق غربی (در آناتولی و مناطق عربی و قفقاز) دارد، ولی در میان اقوام ایرانی شرقی مشابه این رقص مشاهده نمیشود.

3. ممکن است از اصالت، مراد قدمت حضور کردها در منطقه باشد و یا حتی بومی بودن (indigenous) کردها مراد شده باشد. در واقع پیوند زدن کردها با مادها، معنایی نظیر همین بومی بودن را دارد. لفظ اتوختون (Autochthon) یونانی این مضمون را بهتر انعکاس میدهد؛autos "خود " و khthon "زمین، خاک " و مجموعاً "روییده از خاک/زمین ". در این معنا ادعا میشود که کردها، سکنۀ اصلی و قدیمی خاکی هستند که اینک در آن سکونت دارند. البته ادعاهای ناسیونالیستهای کرد، بسی بیش از این‌هاست. اما آیا میتوان ادعا کرد کردها در همین زمین متولدشده‌اند و از هیچ جای دیگری بدین جا مهاجرت و کوچ نکرده‎اند؟ اگر از منظر زبان قضاوت کنیم، کردی جزء زبان‌های ایرانیک است و شباهتش با فارسی و بلوچی آشکارتر است؛ به عبارت دیگر کردها همانند و همراه همه اقوام ایرانیک زبان باید به این مناطق و صفحات مهاجرت کرده باشند. در آن صورت این سؤال مطرح است که چه چیزی باعث می‌شود ما آسوریها، ارامنه، یهودیان، براهوییان و نظایر آن‌ها را ایرانیان اصیل‌تر ندانیم؟ زیرا آنان قبل از آمدن ایرانیک زبانان در این مناطق حضور داشتند. ده‌ها گروه قومی و زبانی که اطلاعاتی از آن‌ها را در منابع بابلی، عیلامی، اورارتویی و گل نوشته‌های تخت جمشید می‌یابیم، آیا ایرانی‌تر نیستند؟ زیرا آنان قدمت بیشتری داشتند. البته به دلیل فقدان یا کمبود اسناد و مدارک به خوبی واقف نیستیم که آیا آنان همه از جاهای دیگری به نقاط مزبور مهاجرت کرده‌اند یا نه؟ و یا مبدأشان کجا بوده یا اقوام سابق بر آن‌ها که در این نواحی ساکن بودند چه اقوام و مللی بوده‌اند؟ در خصوص سومریان روایت مهاجرتشان از دیلمون/تیلمون (که محل دقیقش موضوع اختلاف است) وجود دارد. هرچه قدر در تاریخ به عقب برگردیم و اقوام موجود در سپیده‌دم تاریخ را- در پرتو اسناد و منابع موجود- مطالعه کنیم، باز هم سؤال مذکور از منشأ آنان قابل‌طرح خواهد بود؛ به عبارت دیگر این سؤال که اصیلترین ایرانیان کیست‌اند در وضعیت کنونی تقریباً بی‌معناست؛ زیرا اقوامی مانند مانناها، عیلامیها، کادوسیان، تپوری‌ها، سومریان و ده‌ها قوم دیگر که نامشان در صفحات تاریخ است-که اینک در محاق نسیان افتاده‌اند و به احتمال قریب به یقین، جمعی از آنان با تغییر هویتشان و آمیختگی با اقوام مهاجر جدید به حیات خویش ادامه می‎دهند- قبل از ایرانیک‎زبانان حضور داشتند و احتمالاً قبل از آنان هم اقوام و ملل دیگر وجود داشتند.

4. یک احتمال دیگر هم برای معنای اصیل‌ترین بودن کردها تصور می‌کنم؛ از بین اقوام ایرانیک‌زبانی که از عرض‌های شمالی (یا هرکجای دیگر) آمده‌اند، کردها بیشتر از بقیه زبان، فرهنگ، و ساختار قبیلگی خود را حفظ کرده‌اند. به نظر می‌رسد این دعوی هم وافی به مقصود نباشد. از کجا معلوم می‌شود کردها بیشتر اصالت و خلوص خود را حفظ کرده‌اند؟ ابهامات اساسی در زمینه آمیزش و امتزاج با اقوام و ملل دیگر، قبلاً مطرح شد؛ در خصوص زبان هم ابهامات و اشکالات متعددی مطرح است که اشاره شد. آیا در لیست احیاناً موجود اقوام ایرانی که وارد منطقه شده‎اند، نامی از کردها وجود دارد؟ نیست و نمی باید هم باشد؛ زیرا شواهد و قراین خارج از شماری وجود دارد که نشان می‌دهد کرد اسمی عام و کلی بوده و تشخّص و ثبوت در قوم خاصی نداشته است. همان‌طور که مشهور است، دیالمه را اکراد طبرستان میخواندند (به قول حمزه اصفهانی). تخصیص این اسم عام به یک یا چند گروه قومی در ادوار متأخر، اتفاق افتاده و به نظر من علت این امر تماس با اقوام غیرایرانیک زبان بوده که معنای لفظ کرد را درنمی‎یافتند. لذا هر نوع ریشه‎یابی و تطبیق اسم کرد با اقوام قبل از اسلام و یا حتی قرن‌های اولیه اسلامی، غیرعلمی و غیر مستند خواهد بود.

***

گفتمان اصیل‌ترین ایرانیان آثار و تبعات سوء سیاسی هم دارد و باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد. صرفاً اشاره می‌کنم که درجه‌بندی شهروندان -به هر شکلی که باشد-منافی و مغایر ایدۀ دولت مدرن، دموکراسی، حقوق انسانی و حقوق بشر و شهروندی است. کمترین تأثیر سوء گفتمان اصیل‌ترین ایرانیان، اثرات روانی آن بر باقی شهروندان است که گویی اصالت کافی ندارند و اشکال و ایرادی دارند. بگذریم از این نکته که اغلب به نظر می‌رسد، این گفتمان برای جلب نظر ناسیونالیستهای کرد طراحی و طرح میشود، ناسیونالیستهایی که خود را به هیچ‌وجه ایرانی تلقی نمی‌کنند، اما آن ایده اصیل بودن/اصالت را با افتخار می‌پذیرند.


[1] Asatrian, G. (2009) Prolegomena to the study of the Kurds, in: Iran and the Caucasus, 13, 1-58.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-6

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:جمعه 18 اسفند 1396-04:56 ب.ظ

منقار

دیمدیک

---

نیشتر

بیز/biz

Naştar

نیمه گرم(=ولرم)

ایلیخ

ایلیخ<ایلیق

وجب

قاریش

---

یخ

buz

---

یونجه

یونجه

یونجه

                       

علاوه بر موارد فوق چند نمونۀ زیر هم جالب توجه است:

·        مصادر جعلی با پسوند ـمیش از ترکی اخذ شده‌اند..مثلا در تاتی: آخمیش-ن، اللشمیش-بی‌ین؛ دادمیش-کاردن؛ سومیش(<سئومیش) کاردن؛ اینجیتمیش کاردن و..(ص93).

·        اعداد ترتیبی در هرزنی با –emçi ترکی(ص109).

·        مصادر جعلی دخیل از ترکی علاوه بر موارد فوق در هرزنی بسیار بوده؛ من جمله: بینمیش کورده (<به‌یه‌نمک).

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-3

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:جمعه 18 اسفند 1396-04:52 ب.ظ

پاشنه

دابان

---

پدر

دده-آتا

dadā

پستان

امجک

---

پیش

قاباق

---

تابستان

یای

---

تگرگ

---

دولو

تنگ

دار

---

تنومند

کُک<kök

چاغ

تنها

تک

تک

توشک

دوشک/duşak

---

تیز

ایتی

---

تیشه

کرکی

---

جوش[دست و صورت]

چیوزه

چیوزه

چروک

غریش/qriş

Qırcı/غیرجی

چلاق

چلاق

---

خادم

نُکر

nukar

خاگینه

قیقناق

---

خرک

Hari- bālāy

غودوق

خربوزه

ghavun

Qarpuz

خرس

آیی

---

خرگوش

---

دووشان

خس و خاشاک

---

چرچپ<چیرچیرپی

خواهر

---

باجی

خوک

Donuz, donuzi bālāy

---

خوید

sütül

---

داماد

کوره‌کن

---

دامن

اتک

---

درخشیدن

پاریلداماق

---
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-1

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:جمعه 18 اسفند 1396-12:48 ب.ظ

 گلین قیه(Gelin Qaya) اسم روستایی در محالِ هرزندات مرند است که تا چندی قبل، به دلیل وجود شعبه‌ای از زبان تالشی در این محل مورد توجه قرار گرفته و زبان اهالی آن به عنوان بازمانده و "فرزند اصیل لهجه کهن آذری" محسوب شده است.. درباره سوءاستفاده علمی از این زبان با تفصیل بیشتر در ادامه بحث خواهد شد. اما قبل از آن اشاره به چند نکته مقدماتی ضروری است.

اسم گلین قیه

اسم روستا و معنای واضحی دارد؛ "صخره عروس" یا "عروس سنگی". اینکه از زبان اهالی نقل میشود که اصل اسم آن گَلَن قیه(Gelen Qaya)‌ بوده به معنای "صخره در حال سقوط اجتهاد در مقابل نص و از مقوله اتیمولوژی عامیانه(Folk etymology)است. کم‌اهمیت‌تر از آن تحلیلی است که اخیراً در برخی وبلاگ‌ها مشاهده می‌شود و می‌کوشد با تبدیل گلین به کُلین، گویا به معنای خاکستری در تاتی و تالشی، آن را صخرۀ خاکستری معنی کند(معلوم نیست این وسط تکلیف قایا/قیه ترکی چه می‌شود؟).

گذشته از تلفظ مردم محل و منابع مکتوب و مستند که صحت اسم را تائید می‌کنند، باید گفت که اسم روستا با افسانه و فولکلور ترکی نیز ربط مستقیمی دارد. موتیفِ تبدیل عروس به سنگ در قصه‌های آذربایجان و آناتولی مکرراً مشاهده می‌شود و بی‌شک منبع تسمیۀ روستا نیز حکایتی از مقوله فوق بوده است.

ترجیح هرزن بر گلین قیه

به نوشته محققینی که درباره‌ی زبان گلین قیه تحقیق کرده‌اند، مرکز اصلی زبان، روستای گلین قیه بوده و این روستا در آغاز دهه ۱۳۳۰ حدود دو هزار نفر جمعیت داشته و تنها چند خانوار در روستاهای هرزند عتیق/ کهنه هرزند/داش هرزن و بابره و احیاناً قشلاق و یکی دو روستای دیگر هم افرادی با این زبان آشنایی داشتند. جالب است که به جای زبان گلین قیه که ابتدا در عنوان کتاب یحیی ذکاء هم آمده بود، اسم هرزن و زبان هرزنی مورد توجه قرار گرفت و در نوشته‌ها و آثار امثال منوچهر مرتضوی و عبدالعلی کارنگ این اسم محوریت یافت. به نظر میرسد، دلیل این امر اسم ترکی روستای گلین قیه باشد که با ادعای قدمت زبان نمیتوانست مطابقت داشته باشد. علاوه بر اسم گلین قیه، سند حل اختلافی که عباس ماهیار نوابی از اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز (در دهۀ 1330)منتشر کرده و گویا هدفش آن بوده که قدمت اسم هرزن (و نه هرزند) را اثبات کند، دلیل روشنی بر حضور ترکان در این صفحات در قرن هشتم هجری است. در سند مزبور اسم‌های نظیر املاک الاکی، کوچک‌تپه، چارک دمور، اراضی میاب و رودخانه ارسره دیده میشود. از آن میان کوچک تپه و چارک تمور آشکارا ترکی‎اند. با آنکه جزء چارک در اسم چارک دمور معلوم من نشد، اما جزء دوم یعنی دمور، که امروز در همان محل هم به نقل ماهیار نوابی دمیر تلفظ می‌شود، تردیدی در ترکی(اوغوزی) بودنش نیست. الفاظ کوچک‌تپه نیز بی‌تردید ترکی است. سایر اسامی ترکی به نظر نمیرسند. اما نباید از نظر دور داشت که اسامی جغرافیایی یعنی توپونیم ها علی الخصوص پس از کتابت و ورودشان به اسناد ملکی در قبالجات، به سهولت تغییر نمیکنند. نمونه واضح آن اسامی قراء و قصباتی است که در صفوه‎الصفای ابن بزاز اردبیلی آمده و هنوز هم پس از ۷ قرن همچنان رایج‎اند. باز هم باید اشاره کرد که روستاهای زیادی دارای ۲ یا حتی ۳ اسم‎اند که محافظهکاری اسامی مکتوب را علیرغم گذشت قرن ها از زمان منسوخ شدن اسامی مزبور در زبان محاوره، نشان می‌دهد. بنابراین وجود اسامی جغرافیایی غیرترکی را نمی توان سند ترک نبودن اهالی یا عدم تغییر بافت قومی و دموگرافیک مناطق فوق و نقاط مشابه دانست. در این خصوص اشاره به اسامی ترکی در مناطق کردنشین مهاباد، بوکان، سقز، بیجار و ..کافی است. انشاءلله به این نکته در مطالب آینده با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.

تاریخچۀ مطالعه زبان گلین قیه

اولین بار پس از انتشار رساله کسروی نمونه های زبان گلین قیه برایش ارسال کردند. وی در چاپ دوم رساله و وضعیت نمونه های مزبور را در آن رسالۀ آذری یا زبان باستان آذربایجان، درج کرد. بعد از یحیی ذکاء بر پایه روش محمد مقدم در کتاب گویش های وفس و آشتیان که از آثار نسبتاً متدیک است، نمونه های از زبان گلین قیه را گردآوری و منتشر کرد. عبدالعلی کارنگ که گویا قبل از ذکاء به جمع آوری مطالب اقدام کرده بود، ماتریالهای خود را، همراه با واژه نامه تاتی خلخالی در سال ۱۳۳۳ و با نام تاتی و هرزنی دو لهجه از زبان باستان آذربایجان منتشر کرد. بعد از وی منوچهر مرتضوی در مقالات متعددی در نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز منتشر کرد و جنبههایی از زبان مذکور را تحلیل کرد. سپس مجموعه مطالب را در کتاب زبان دیرین آذربایجان گرد آورد که چند بار و از جمله توسط موقوفات دکتر افشار منتشر شده است. کتاب های کارنگ و مرتضوی حاوی مقدمه های مفصلی درباره زبان آذری و حداثتِ ترکی در آذربایجان بوده که البته تلخیص و تتمیم رساله آذری کسروی است و بس.

گلین قیه‎یی؛ زبان یا لهجه؟

اصولاً تفکیک زبان و لهجه امری سیاسی است. به عبارت دیگر هرگاه متکلّمان یک لهجه، قدرت سیاسی را به دست آورند، معمولاً لهجۀ آنان محور قرار می‌گیرد و مابقی لهجات با آن سنجیده میشود و بر اساس قرابت و غرابت لهجه ها به آن لهجه مرکزی/استاندارد/ دولتی از سلسله مراتب ارزشگذاری و پرستیژ اجتماعی برخوردار می‌شوند. محققان لهجه را با ملاک تفاهم متقابل(Mutual intelligibility) ارزیابی میکنند؛ اگر متکلمین دو گویش/زبان بتوانند به سهولت و با نسبت درصدی بالا تفهیم و تفاهم داشته باشند، رابطه بین آنها رابطه دو لهجه محسوب می شود و در غیر این صورت آنچه را که بدان تکلم می شود، باید دو زبان مجزا دانست.

در خصوص زبان گلین قیه‎یی باید گفت که محققان آذریست را لهجه‎یی از  زبان آذری باستانی میخوانند؛ همان حوالت به عالم اشباح که قبلاً اشاره کرده‌ا

م. اما واقعیت آن است که اگر گلین قیهیی لهجه‎یی به حساب آید، که گویا در قیاس با زبان تاتی کرینگان در ناحیه دیزمار چنین است، لهجه‎یی از تالشی خواهد بود و نه زبان آذری که از گرامر آن اطلاع قابل ملاحظه ای نداریم.

روابط گلین قیه‎یی با تالشی

اولین محققی که به وضوح به منشأ تالشیِ زبان گلین قیه اشاره کرده، مرحوم والتر برونو هنینگ استاد معروف زبان های ایرانیک است. وی ضمن مقاله‎یی معروف(زبان کهن آذربایجان) با اشاره به انطباق نمونههای موجود از گلین قیه‎یی با زبان تالشی، به نقل از مسیونرهای مسیحی اشاره کرد که اهالی محل حدود ۲۰۰ سال قبل (مقاله در دهه ۱۹۶۰ تألیف شده) از تالش به آن محل مهاجرت کرده‌اند. جالب آنکه بنا به نقل یحیی ذکاء و منوچهر مرتضوی، اهالی خود روایتی از مهاجرت خویش از ناحیه تالش در اذهان داشتند. حیرت آور است که مرتضوی به این روایت وقعی نمی‌نهد و زبان آنها را همان زبان باستان آذربایجان و خلف آن می‌خواند!

 تصور میکنم که غیر از شباهت گرامر و ذخیره واژگان تالشی و جدید که در بدو امر آشکار می شود، حداقل دو دلیل دیگر هم بر عدم قدمت حضور زبان مذکور در منطقه و بطلان دعوی ربط گلین قیه‎یی و "زبان باستانی و حقیقی آذربایجان" وجود دارد؛ کلمات ترکی فراوانی که در این زبان وارد شده و لیستی از آنها را در انتهای مطلب حاضر به نقل از منابع فوق خواهم آورد. نکته آن است که همۀ لغات تازه و جدید محسوب می شوند. حال آنکه اگر چنین زبانی در تماسی هفتصد-هشتصد ساله با ترکی قرار میگرفت، علی القاعده باید الفاظی از ترکی قدیمی را هم حفظ میکرد. کما اینکه بعضی لغات باستانی را هم در خود دارد. بنابراین تماس با ترکی باید جدید تلقی شود. نکتۀ دوم اسامی توپونیمیک در منطقه است که اساساً ترکی است. غیر از گلین قیه، روستاهایی مانند قشلاق و مناطق مجاور و داخل روستاها و حتی اسم روستای چای هرزن (Çoy Horzan) هم ترکی است. حال آنکه اگر از اعصار قدیمی اهالی این نواحی به همین زبان تکلم میکردند، اسامی آن نواحی ترکی نمی‌بود.

مهاجرت، کوچ و اسکان عشایر و روستاییان با انگیزه ها و اهداف سیاسی امری ناشناخته نیست. برای نمونه نزدیکتر به دوران ما می‎توان به اسکان طوایف کُرد در حدود ۳۰ روستای خلخال در ۲۰۰ سال گذشته اشاره کرد که در مسائل عصر مشروطه هم مکرراً ذکر اعمالشان دیده میشود.

لیست کلمات ترکی دخیل در زبان گلین قیه‎یی

این لیست براساس تحقیق کارنگ تهیه شده است. منوچهر مرتضوی -به تصریح خودش عمداً-از ذکر کلمات ترکی اجتناب کرده است. کارنگ نیز همه الفاظ ترکی دخیل را- به قول خودش- ذکر نکرده است. ذکر این نکته هم لازم است که بعضی از کلمات مذکور در این فهرست منشأ ترکی ندارند، اما فرم دخیل در گلین قیهیی از ترکی دخیل است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

داغینیق دوزلتمه‌لر-5

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:دوشنبه 14 اسفند 1396-10:31 ب.ظ

اؤنجه‎کی یازی‎لاردا گؤزدن قاچان و یا سونرادان اؤیرندیییم کیچیک بیلگی تیکه‎جیک‎لرینی اوخویوجولارلا پایلاشیرام.

1.       در تکمیل مطلب انعکاس تصوف در توپونیمی، همان‌طور که خوانندگان مطلع اطلاع دارند یک قره‌صوفی هم وجود دارد که باید به لیست مزبور اضافه شود:

قره صوفی (Qara Sofu): قریه‌یی در اطراف چاراویماق و جنوب غربی شهرستان مزبور.

2.      در مطلب پروفایلی از یک پسوند گئچه‎جک را آورده بودم؛ اما بعداً متوجه شدم که در خلخال و منطقه سوجاهرود/سجهرود همین لفظ به معنی "معبر، گدار در انهار" استفاده می‌شود و کاملاً با فونکسیون پسوند ـهجک/ ـاجاق مطابقت دارد. لذا اشتقاق آن شفاف و بی‌نقص است.

3.      به مجموعۀ اعلام جغرافیایی که از مجرای عثمانی در فارسی راه یافته، قِبْرِس (Kıbrıs) را هم باید افزود؛ زیرا فرم عربی آن، به متابعت شکل یونانی، قُبْرُص بوده و فرم روسی هم- که در جمهوری آذربایجان نیز رواج دارد-کیپر است.

4.      دوستلارین بیلدیردیک‌لرینه گؤره، کؤپوشگه‎مک یازی‎سینداکی اؤرنک‎لره سولوشخاماق(soluşxamaq) فعلینی ده اکلمه‌لییک. بو فعل مؤحتملن اؤلوشگه‎مک فعلی‎نین تأثیری آلتیندا یارانیب‎دیر و چوخ دا یایقین ساییلماز. فعلین یازیلی بیچیمی سولوشقاماق(soluşqamaq) اولمالی‎دیر.

5.      محقق مدقق جناب آیهان همدانلی- که لطف و عنایتشان خجلم می‌کند- متذکر شده‌اند که نقطه‎یی به نام "طقوز/دوققوز اولوم" در حوالی سرپل ذهاب و قصر شیرین وجود داشته و در سفرنامه سیاح عثمانی سیدی علی کاتبی هم یاد شده است: "فردای آن روز سحرگاهان از قلعه زنجیر حرکت کردیم از رودخانه بزرگی به نام طقوز اولوم (نُه مرگ. کذا!) گذشتیم و به شهر بانه آمدیم و از آنجا به محروسه بغداد رسیدیم[1]". از آنجا که در عثمانی اولوم به این معنی رواج نداشته، احتمال ترجمه منتفی و مراد رودی بوده که نه گدار داشته است. البته دوققوز به معنای مجازی "جمع کثیر" هم رواج دارد؛ بیر دوققوز اوشاغی وار.

6.       محقق محترم جناب آیهان همدانلی، در جریان مطالعات تاریخی‌شان نمونههای متعددی از رواج "هربطان" را جمع‌آوری کرده‌اند از جمله شواهد متعددی از سوانح الافکار رشیدی. از این امثله چنین استنباط می‌شود که اربطان/هربطان به معنای دسته نظامی پانصد تایی/پانصد نفره بوده است. چرا که مکرراً از "امرای چهارصده و هربطان" و "حشم چهارصده و هربطان" یاد می‌شود.

7.      ـه‎لک/ـالاق اکی اوزرینه یازدیغیمیز یازی‌دا، قامالاق و قابالاق کلمه‎لرینی وئرمیشدیک. آنجاق آنلاشیلان دیلیمیزده بیر قامالاق داها واریمیش؛ "اوشغون و بنزری بیتگی‎لرین قالین یارپاق‌لاری" معناسیندا. بو سؤزجویون بعضی آغیزلاردا قابالاق اولدوغونو بیلیریک. آیریجا تاکیستان تاتجاسیندا، قاپالاق بیچیمی‎نی ده گؤسترمیشدیک. آنلاشیلان بوردا قابالاق، قاباق(=کدو)دان گلیر و ده‎ییشمی قاپالاق<قابالاق>قامالاق اولاراق آچیقلایابیلیریک.

8.      "کالاه" کلمه‎سی اوزرینه(اسکی خرمنلر XX) بیر گؤروش بیلدیرمیش و اونون "کاله"دن گله‎بیله‌جه‎یینی یازمیشدیم. آنجاق ایندی گئرچک قایناغی‎نی اؤیرنمیشم، دییه بیلرم: کَلاک. برهان قاطع و چاغداش فارسجا سؤزلوک‌لرینده "اکیلمه‎میش اراضی-چؤل" دئمک‎دیر بو سؤزجوک. اوچ یئرده ده کند آدی اولاراق گؤرونور: لواسان، فیروزکوه و کرج. دئمک کلمه سونو ک>هـ حادثه‎سی یاشانیب‎دیر بوردا.

9.      گیلدیر(gildir): گیدیریت/دیگیرت اوزرینه یازدیغیم یازی‎دا(آنادیل‎دن درلمه‎لر)بیر اؤنملی وئری گؤزوم‎دن قاچمیش. یئرلی لهجه‌لریمیزده گیلدیر "یومرو" معناسیندا چوخ یایقیندیر و بیر چوخ‌دا گیلدیرله ایلگیلی یئرآدی وار؛ مثلا هریس‎ده باتی بدؤویستان‌دا بیر کند بو آدی داشییر. بویین‎زهرا کندلریندن آراسنج‌ده گیلدیرتپه وار و اسکی چاغ‎لاردان قالینتیلاری و تاپینتی‎لاری اولدوغو سؤیله‎نیر. اینترنت‌دن اؤیرندیییمه گؤره، کوموجان/کمیجان تورکجه‏سینده "گیلدیرگؤز" دئییمی واریمیش: "یومرو گؤز" معناسیندا. آنجاق گیلدیر-گیلدیر(گؤز یاشی آخماق/آخیتماق) باشقا اولاجاق و سس تقلیدی/ آنلاتیجی دئییم ساییلمالی: گومبور-گومبور، پالدیر-گولدور، زیلدیر-زیلدیر و.. کیمی. گیلدیر منجه گیدیرت کلمه‎سی‎ندن گلیر. سؤزجوک سونو ت/t سس‎سیزی دوشمه‎سی ایله اورتایا یئنی بیر سس‎سیز تؤره‎میش (epenthesis) و گیلدیر الده ائدیلمیش‎دیر. گیلدیر آنادولو آغیزلاریندا گؤرولمه‎دی.

10.  گولوف/گیلیف حاققیندا گؤزوم‎دن قاچان بیر آیرینتی وار؛ قارص(آرپاچای)دا گیریف(girif) "سو آرخی، کانال، آخاق" معناسیندا وار. آرپاچای و قارص آغزینین آذربایجان تورکجه‎سی لهجه‌لریندن ساییلدیغی‎نی بیلیریک.


[1] سیدی علی کاتبی، مرآت‏الممالک، ترجمۀ محمود تفضّلی، علی گنجه‎لی، تهران بنیاد فرهنگ ایران، 1355. ص 185.
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

آنادیل‎دن درلمه‎لر-26

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:سه شنبه 1 اسفند 1396-04:46 ب.ظ

1.      قابال(qabal):"بیر یئرلی، [اؤزللیک‌له آل-وئرده] بیر یئرده/گؤتورو آلیب ساتماق". آنادولو آغیزلاریندا دا چوخ یایقین‎دیر. قابال یانیندا، قابالا(qabala)دا بو معنادادیر. بوردان آنلاشیلان، بیزده‌کی قابالا، فارسجا "قباله" ایله بیردیر. سانیرام کلمه سونونداکی ـه/ـا سسی یؤنلمه(مفعولٌ الیه) اکی ساییلیب، زامانلا آتیلیبدیر. منینسکی سؤزلویونده گؤرولمه‎سی(قابال دا وار، قابالا دا) اسکی‌لییی‌نی گؤستریر. آیریجا قاباللاماق "بیر ایشی توپدان تاپشیرماق" معناسیندا عثمانلیجادا واریمیش. نه ایسه قباله "بلگه، سند"(ائو، تارلا و..) اولاراق بیلینیر و عربجه قَبْل (=اؤنجه، اؤن، اؤندن) و قَبِلَ(آلدی) اورتاق کؤکوندن گلیر. بیلیندییی کیمی یهودیلیک صوفی‌لییی اولاراق بیلینن قابالا/کابالا دا، بو اورتاق سامی کؤکدن گلیر و کلمه آنلامی "قبول ائدیلمیش، آلینمیش" یعنی گَلَنه‌ک/سنّت دئمک‎دیر.

2.      دایاز(dayaz):"درین اولمایان، درین‎لیک‌سیز، سطحی". آذربایجاندان باشقا آنادولو آغیزلاریندا(آغری، بیتلیس، دیاربکیر، موش(بولانیق)، ایسپارتا(جبل)، آماسیا(مرزیفون)، کرکوک، سیواس و قارص)دا گؤرونور. کلمه‎نین ایلک باخیش‌دا دایاماق فعلینه باغلانابیله‎جه‎یی گلیر انسانین عقلینه. فارسجا "پایاب" کلمه‎سینه دقت ائدینیز. نه ایسه کلمه سونونداکی ـز/-z اکی، داها اؤنجه کیچیلتمه/بنزتمه اکی اولاراق و اسملره گلن ـز اکیندن فرقلی اولاجاق‎دیر. بلکه اورداکی "آیاز" کلمه‏سی ده بو اکی ایله قورولوبدور. آما آنلاشیلان بورداکی اک فعل‌لره گلیر و آشاغی‌داکی سؤزجوک‌لر بو اک ایله تحلیل ائدیله‌بیلیرلر:

2-1. سؤز(söz): بیر *سؤمک> سؤله‌مک>سؤیله‌مک فعلینه باغلانابیلر. بو گون ده دانیشیق دیلینده، سؤیله‎مک یئرینه داها چوخ سؤله‌مک ائشیدیلیر و "چوخ دانیشماق، یانشاماق" معناسی قازانیب‌دیر.

2-2. اوز(uz):"هنر، صنعت". اسکی و اورتا تورکجه‌‎ده یایقین‌دیر و موغولجایا اوران(uran) اولاراق گئچیب‎دیر. اوماق(umaq) "باشارماق، ائده‎بیلمک" فعلیندن گلدییی سؤیله‌نه‌بیلر. اوس "عقل" معناسیندا، بو کلمه‎نین بیر ده‌ییشگه‎سی ساییلمالی‎دیر.

2-3. اؤز(öz):بیر باشقا یازی‎دا یازدیغیم کیمی، اؤمک(ömek)"دوشونمک، آنلا‌ماق" فعیلنه دایاندیغی آچیق‌دیر. اؤز اسکی تورکجه‌ده "روح، جان" کیمی معنالاری وارایدی.

2-4. توز(toz): بلکه توغماق>دوغماق فعلی‎نین کؤکونده‎کی فعله دایانیر. گون دوغماسی‌ندا اولدوغو کیمی، توغماق و اؤنجه‌کی فعلی بوردا یوکسلمک و قالخماق معنالاری داشییابیلر.

2-5. کؤز(köz): *کؤمک "یانماق" کیمی بیر فعل‌دن گلدییی ادعا ائدیله‌بیلر. کؤیمک "یانماق، گؤینه‎مک" بو وارسایدیغیمیز فعله دایانمالی. سانیرام قور(qor) دا اصلیندن بو *کؤمک فعلیندن گلیر؛ *کؤر>قوْر.

2-6. اویوز(uyuz):"قاشینتی". اسکی تورکجه‎ده‎کی بیچیمی اودوز(uduz)دور و اودیماق(udımaq) "یاتماق، یوخولاماق" فعلینه دایانمالیدیر.

سایین هادی دَریز(deriz) کلمه‎سینی ده درمک فعلی ایله ایلگی‎لی گؤرور. اونو بو کلمه‌لره قاتماق منه بیر آز چتین گلیر. چونکو کلمه یالنیز آذربایجان‌دا گئچر و آلینتی اولما احتمالی واردیر.

آیریجا منجه گؤز(göz)<*کؤمک>کؤرمک>گؤرمک فعلینه، باز(اسکی تورکجه‎ده: باغلی، وابسته)< باماق>باغ>باغلاماق کیمی فعل و سؤزجوک‎لره باغلانابیلرلر. تورکجه‎میزده بدن/گؤوده عضولرینده گؤرولن ـز، بعضی‌لرینه گؤره، اکیز اورقانلاردا(دیز، گؤز و..) گؤرونور و بیر نوع اکیزلیک یا چوخلوق بیلدیرن اک‎ایمیش. منجه بو گؤروش دوغرو ده‎ییل. بدن عضولری‌ندن اکیز اولمایان‎لاردان (مثلا بوغاز/بوغوز)دا بو اکی ایله یارانیبدیر. بو کیمی آدلار، تاریخین قارانلیق‎لاریندا ایتیب-باتان فعل‌لره دایاندیریلابیلیرلر. اما بونون اوچون درین آراشدیرمالار گره‎کیر. سون اؤرنک اولاراق؛ دیز<تیز، بلکه *تیمک>تیره‌مک>دیره‌مک کیمی بیر فعل‎دن گلدییی ده ادعا ائدیله‎بیلر.

3.      گوبود(gobud):"قابا، قالین آدام، چیرکلی تربیه‎سیز/ادبسیز آدام". آذربایجان جمهوریتی‌نده سون درجه یایقین‌دیر. بیزده داها چوخ قوزئی بؤلگه‎‌لرده گؤرونور. آنادولو آغیزلاریندا فرقلی سؤیله‎ییش‌لری وار: کوبات(kübat)، کوبوت(kobut)، غوبات(gubat) و.. اسکی عثمانلیجادا دا اؤرنک‌لری وار و گؤبوت (göbüt) و یا گوبوت(gübüt) اولاراق سؤیله‎ندییی دوشونولور. نه ایسه سؤزجوک ارمنیجه‎دن آلینج‎دیر (دانکوف، 83.ص). ارمنیجه‎ده kopit و ده‎ییشگه‎لری "چیرکین، پیس" دئمکدیر.

4.      سوسن:"بیر چیچک آدی". قیز آدی اولاراق دا گؤرولور. تورکجه‎میزده داها چوخ سوسن(sūsen) سؤیلنسه‌ ده تورکیه süsen تلفظ اولونور. ایلک باخیش‌دا فارسجادان گلدییی آنلاشیلیر. سوسن عربجه‌ده ده وار و ایرانلی آراشدیرماجی‌لار، فارسجادان عربجه‌یه گئچدییی‎نی دوشونرلر. آوروپا دیللرینده قیز آدی اولاراق گؤرولن سوزان(Susan) آدییلا بنزرلییی دقت چکیر. بو دیللرده‌کی سؤزجوک/آد، لاتینجه سوسانا (susanna) دان و لاتینجه سؤزجویون‌ ده یونانجادان گلدییی بیلینیر. یونانجا سؤزجوک، عیبرانیجه/ یهودجا شوشانا(şoşannā)دان گلدییی آنلاشیلیر. شوشانا، عیرانیجه‌ یانیندا، آرامجادا دا زامباق یعنی بیر نوع سوغانلی چیچه‌یین آدی‌دیر. بوتون سامی‌ دیللرینده گؤرولن بو بیتگی آدی، فارسجا سؤزجویون(بلکه عربجه‌سی‌نین ده)قایناغی دیر و آرامجادان گلدییی گؤرولور. دیلیمیزه فارسجادان گئچدییی دوشونوله‎بیلر. آیریجا فارسجا/عربجه سوسنبر ده بو کلمه‌دن قایناقلاندیغی و اصلینده "سوسن برّی"(=چؤل سوسنی) اولدوغو آنلاشیلیر.

5.      تیله‌نمک(tilenmek):"حیاسیز اولماق، اوزو برکیمک". دانیشیق دیلینده گؤرولن بو سؤزجوک، آنادولودا یوخ کیمی‌دیر. سانیرام اصلینده تولنمک(tülenmek) "توک‌لنمک، توک تؤکوب یئنی توک چیخارماق" دن گلیر. تولنمک بو معناسییلا، عثمانلی قایناق‌لاریندا وار و آنادولو آغیزلاریندا دا گؤرونور. اؤنجه‎لری یازدیغیم "تولک" سؤزجویو ده بوردان گلیر. بیزده معناسی مجازی ساییلیر.

6.       فر(fer):داها چوخ فرلی(ferli) و یا "فرلی-باشلی" دئییمی‌نده گؤرونور. آنادولو لهجه‌لرینده فر "پارلاقلیق، آیدینلیق، گوج، قوّت، [گؤزده] جانلی‌لیق" معناسیندا واردیر. سؤزجویون فارسجالیغی آچیق‌دیر. فَرّ یئنی فارسجادا، "ایشیق، پاریلتی" دئمک اولوب و اوزونجا گئچمیشی وار. اساس اولاراق، آوستا'دا خورنه (xwarna) "ایشیق، گؤرکم، [تانری]وئرگی[سی]" کیمی معنالاری وار. زردوشتچولویون اؤنملی قاورام ‌(مفهوم)لاریندان ساییلیر.

7.      دارام(daram): دارام وئرمک دئییمی ایچینده گؤرولور؛ "داراشماق، بیر یاندان باسیب اله آلماغا چالیشماق، هجوم ائتمک، دولوشماق" دئمک دیر بو دئییم. داراشماق بو معناسییلا آذربایجان ساحه‎سینه مخصوص کیمی گؤرونور. آنادولودا(ایچل‌ده) تاراشماق،"آرخا آرخایا سیرالاناراق یئریمک" معناسیندادیر. بیرده تاراشدیرماق آراشدیرماق دئییمی ده وار و ایکی آنلامداش کلمه‌دن اولوشدوغو گؤرونور. داراشما بیزده و آنادولودا، داراماق فعلیندن گلدییی سؤیله‌نه‎بیلر. منجه سیرالانماق، داراق داکی دیشلرین دوروشو کیمی، چاغریشیمی(تداعی)نا دایانیر. داراشماق "بیر یئرده، چوخ سایی‎دا دیشین/آدامین "بیر ایشی گؤرمه‌سی‎نی آنلادیر. داراماق، اؤزللیک‌له، دیرمیق/دیمریق کیمی وسیله‌لرله، بیر آن‌دا چوخ نسنه‎نی توپلاماق و اله گتیرمک معناسی‌نی دا داشیماق‌دادیر.

8.      اومسوق(umsuq):"ایسته‎دیینه/دیله‎دیینه یئتمه‎میش‌لیک حسّی، محرومیت، اوموتسوزلوق، فارسجاسی: سرخوردگی". سؤزجوک آنادولو آغیزلاریندادا واردیر(ایستانبول، آنتالیا، قیصری) "اوزگون، اوموتسوز، هورکک" معنالاریلا. اومسوق یانیندا، اومسوروق(umsuruq)دا واردیر و آنادولودا(هاتای، غازی آنتپ، چوروم) "اومما(جا)" یعنی آدام اومماسی و خیال قیریقلیغی/سرخوردگی دئمک‎دیر. تاراما سؤزلویونه گؤره عثمانلیجادا اومسونماق(umsunmaq) "اومما اولماق [بیر زادی] جانی چکمک" معنالاریندایمیش. بورداکی اکی اوزونجا آراشدیردیغیمیز اوچون، بوردان قیساجا گئچه‌جه‎یییک. آنلاشیلان اومسونماق بیر *اومسوماق فعلینه دایانیر و بیزیم اومسوق دا بئله بیر فعل‎دن گلمیش اولابیلر. آنلاشیلان کلمه‎نین قورولوشو "ارسک، سؤوسک/ساوساق، تاوارساق و.." کیمی دیر. یازی دیلیمیزه قازاندیریلماسیندا فایدا وار.

9.      نیخلاماق(nıxlamaq):"برکیتمک، بیر یئره چالیب برکیتمک". سؤزجوک آنادولو آغیزلاریندا دا واردیر و آراشدیرماجی‌لارین بیلدیردیک‌لری کیمی، فارسجا میخ(mıx)دان گلیر. آیریجا آذربایجان تورکجه‎سینده، نیخ دورماق "[چوخ یئمک‎دن و..] دیک دورماق، ترپه‌نجک حالی قالماماق" دئییمی ده بو نیخ<میخ‌دان گلیر.

10.  خاخول(xaxol):"قابا، پخمه آدام". سایین هادی کلمه‎نین روسجا xoxol سؤزجویو ایله ایلگی‎لی گؤرور. روسجا سؤزجوک تورکجه(<موغولجا) کاکول(kakül)>کَکیل(kekil)دن گلدییی دوشونوله‎بیلر. آنجاق الیم‎دهکی سؤزلوک‎لر، ایسلاو کؤکنلی اولدوغونو یازیرلار. نه ایسه روسجا سؤزجوک "کَکیل، پرچم(آلنین اوستونه تؤکولن ساچ)" معناسیندادیر. بو معنا ایله "پخمه‎لیک، گیجلیک" آراسینداکی باغ آچیق گؤرونمور. بیر زامان سایین هادی ایله سؤزجویو دانیشدیغیمیزی خاطیرلارام. من او زامان بو باغین یوخلوغونو و کلمه‎نین فارسجا آچیقلانابیله‌جه‌یینی(خا<خایه+خُل) و بنزر فارسجا و تورکجه دئییم‌لر اولدوغونو سؤیله‎دیم. سایین هادی ده "مزلّف" تعبیرینه دقت چکیردیلر. رحمتلیک تیتسه‎نین وئردییی بیلگی‎یه گؤره، سؤزجوک آنادولودا دا (ترابزون و کندلری) واریمیش. تیتسه سؤزجویون روسجالیغینا دقت چکر. روسجا‌دا کلمه نین بیزده‌کی معناسی یوخدور، آنجاق اوکراینالی‌لارا "آلای/آشاغی‌لاما/ساریما/مسخره" یولویلادا بو آد وئریلیر. بو آنلام، اونلارین فرقلی ساچ هؤرمه‌لری بیچیمی‎ندن قایناقلانمالی. اوکراینالی‎لار ساچ‎لارینی اوزون هؤردوک‌لری حال‌دا، باشلاری‎نین چوخ یئرینی دیب‌دن و اولگوج ایله قاشییرمیش‎لار. آنلاشیلان بیزه ‌ده سؤزجوک روسجا یولویلا بو آشاغیلاییجی معناسییلا گلیب‌دیر.
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

چند کلمه ترکی در تاجیکی

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:جمعه 27 بهمن 1396-12:02 ب.ظ

 همزیستی طولانیمدت تاجیکی و زبانهای ترکی قدیم و ترکی شرقی باعث شده است تا واژگان ترکی قابل توجهی به ویژه در شکل قدیمی آنها در این زبان مشاهده شود. کثرت الفاظ دخیل هم نشان از تعامل درازآهنگ دو زبان دارد. بررسی کامل الفاظ ترکی دخیل در تاجیکی، مجال وسیعی می‌طلبد و تحقیقات کلاسیک  گرهارد دورفر تا حدود زیادی ما را از چنین مطالعهیی مستغنی میکند. باری آنچه قلمی می‌شود چند واژه منتخب  است که از مجموعههای گزیده انتخاب شده است[1]. لذا نه دعوی جامعیت دارد و نه ادعای بداعت.

۱ . آب چیت: "آبراهه زیر دیوار". در آذربایجان اغلب گیلیف/گولوف خوانده می‌شود و اتیمولوژی‌اش را بحث کرده‌ایم. اما چیت از ترکی قدیم بدین صورت به معنی "حصار باغچه، چپر" بوده و در آناتولی و بالکان هم شایع است.

 2. البستی(albasti):"آل، موجود بدشکل". آل معلوم است ترکیب آن با فعل باسماق بوده است. همان طور که قارا باسماق به همین ترتیب است. آل و قارا هر دو رنگ‌اند. ترکیب‌های مشابهی نظیر کولباستی(külbastı) "نوعی نان سنتی که در خاکستر می‌پزند"، قولباستی(kolbastı) "نوعی رقص محلی به ویژه در ناحیه دریای سیاه ترکیه و ترابزون" هم وجود دارد.

3. ایمیزک(émizak):"پستانک". در آذربایجان امزیک(emzik) است. فرم تاجیکی انعکاسی از ازبکی است. ایمیزمک/ امیزمک "شیر خوراندن[از پستان]، پستان دادن به کودک" است.

۴. بغوز(boɤuz):" آبستن".بوغوز>بوغاز به حیوان باردار اطلاق میشود. محققان برای آن منشاء آلتاییک قائلند.

 ۵. بالدیرغان(baldirɤan):"گیاه گلپر". بالدیرغان/بالدیرقان به این معنی در آذربایجان هم رواج دارد. در آناتولی بالدیران/ بالدیرغان به معنی شوکران است. در جهان ترکی زبان به گیاهان متعددی اطلاق شده است.

6. تشوک(téşuk):"سوراخ و شکاف". در ترکی غربی به صورت دئشیک(déşik) بوده و از فعل تئشمک/ دئشمک "سوراخ کردن، کاویدن" مشتق شده است.

 ۷ . تغا(یی):"دایی". فرم چاغاتایی که معادل دایی در ترکی اوغوزی محسوب می‌شود.

 ۸. تلپک(telpak):"کلاه پوستی و پشمی برای زمستان". همان طور که مرحوم احمد علی رجایی بخارایی در کتاب لهجۀ بخارایی اشاره کرده، در رساله روحی انارجانی هم آمده و لفظی ترکی است. تحلیل آن در مطلبی که راجع به رساله روحی انارجانی نوشته‌ام، آورده شد.

9. تلم(tulum):"مشک". تولوم چندبار تحلیل شده است. در لهجات ترکی داخل ایران هم وجود دارد و لزوماً شرقی محسوب نمی‌شود.

10. چلک(çalak/çilik):"دوک نخ‌ریسی دستی". باید همان چیلیک باشد که در آذربایجان و آناتولی به چوب کوچک بریده شده به بازی الک دولک اطلاق می شود و مجازاً معنای آدم لاغر اندام و ترکه را هم دارد. به احتمال زیاد از فعلی چلمک "تراشیدن [قلم]" مشتق شده و وجودش در تاجیکی، حدس‌های مربوط به منشأ احتمالی یونانی آن را منتفی می‌سازد. کلمه با املای چالیک، چلک، چلیک هم در متون فارسی ضبط شده است.

 ۱1.دادا/ددا/دده:"پدر". چند بار مورد اشاره قرار گرفته است.

 ۱۲. ساغو:"ظرف چوبی شیردوشی". علی‌القاعده از فعل ساغماق "دوشیدن" مشتق شده است. اما پسوند –I/-U به عنوان سازندۀ اسم آلت نادر است.

 ۱۳. سچاق:"حوله". ساچاق به منگوله و شرابه اطلاق می‌شود و البته حوله‌ها معمولا شرابه هم دارند. شاید هم در اصل مختصر ساچاقلی بوده است.

14. سرک(suruk):"رمهیی که تعداد بز و گوسفندان آن بیش از حد معمول باشد". سوروگ(sürüg) نوعی آرکائیسم در ازبکی است. در آذربایجان با حذف سیستماتیک ـگ انتهایی "سورو" شده است که قبلاً هم از آن بحث شده بود.

 15. غُناجین(ɤunājin):"گوسفند ماده دوساله". اصل کلمه مغولی بوده و به گاو ماده سه ساله اطلاق می شده است. محتملاً از غوربان "سه" مشتق شده است.

 ۱۶ قُر(qur):"خاکستر سوزان، گل آتش روی آن خاکستر باشد". مراد قور است که در ترکی غربی هم رواج کامل دارد و از اتیمولوژی آن بحث شده است.

 17. قم(qum):"شن و ماسه". از کلمات جالب توجه دخیل در فارسی تاجیکی و خراسانی است. قوم از قدیمی‌ترین نمونه‌های ترکی تاکنون ضبط شده است.

۱۸. نوخته(noxta):"تسمه‌یی که به سر و روی اسب و خر و مانند آن می اندازند و افسار را به آن می بندند". کلمه در اصلی مغولی بوده و اتیمولوژی‎اش بحث شده است.

۱۹. ورساقی(varsāqi):" سخن بی‌معنی، سفسطه، یاوه. ورساقی گفتن/خواندن هم هست". داده جالب توجهی است. وارساغی در آناتولی به نوعی شعر شبیه بایاتی گفته می شود و تصور بر این است که همانند بایاتی از اسم قبیله وارساق مشتق شده است. وجود چنین داده‌یی، احتمال منشأ بلغاری برای اسم را، که قبلا مطرح شده بود، به شکل جدی تضعیف می‌کند.

20. یاله(yāla):"گردنه کوه و تپه". یله(yele) و یال علاوه بر معانی معروفشان- موی پر پشت گردن حیوانات- معنای گردنه و دیواره کوه را هم دارند.

 ۲۱. یان(yān):"پهلو، کنار". در عموم زبان‌های ترکی همین معنی را داراست.

 ۲۲. یره(yara):"زخم و جراحت، یره‌دار: زخمی". یارا از فعل یارماق "شکافتن، بریدن" مشتق شده است.

23. یلنگ(yalang):"1. زمین ناهموار، 2. بدون کوه، 3. گشت و گذار آزاد و راحت". باید یالینگ(yalıŋ)در ترکی قدیم، معادل یالین ترکی غربی باشد که به معنی "عریان، ساده، خالی از بزک دوزک" بوده و محتملاً با پسوند ŋ- از فعل *یالیماق مشتق شده است. چنین فعلی البته ضبط نشده، اما فعلِ یالینماق "عریان شدن" باید فرم انعکاسی و رفلکسیو *یالیماق مزبور باشد.[1]   "نمونه هایی از لغات رایج در زبان تاجیکی مسعود قاسمی، در: سخن عشق: جشن نامه دکتر حسن انوری، به خواستاری: علی اشرف صادقی، محمود عابدی، تهران: سخن، ۱۳۹۵.  صص. 525-۵۱۱.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاریشان ایکی اک: ایستک اکی ایله سایما اکی-4

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:چهارشنبه 18 بهمن 1396-09:04 ب.ظ

باشقا بیر چوخ اؤرنک‎ده ساییلابیلر. آیریجا بونلارین بیر قیسمی‎نین ده‎ییشگه‌لری ده واردیر.

-(U)msA-/-(I)msA- اکینه گلینجه، اسکی تورکجه‎ده اولان‎لارین یانیندا یئنی اؤرنک‎لر ده واردیر:

1.      آزیمساماق(azımsamaq):اوسته اشارت ائتدیک.

2.      چوخومساماق(çoxumsamaq): چوخسونماق کیمی آنلامی واردیر.

3.      کوچومسهمک/کیچیکسه‎مک(kiçiksemek/küçümsemek):"کیچیک/دَیَرسیز سایماق، تحقیر ائتمک". بو فعل کیچی/کوچو<کیچیگ/کوچوگ دن گلمه‌لی‎دیر.

4.       دولومساماق:"[گؤزلر] دولماق/یاشارماق". دولو صفتینه دایانمالی. کیچیمسه‎مک کیمی فعل‎دن(دولماق) گلمه‎مه‎لی‎دیر. دولوقساماق فعل‎دن گلمک‎ده‎دیر.

5.      منیمسه‎مک(menimsemek):"صاحب‌لنمک، یییه‎لنمک، اؤزونونکو سایماق". بوردا منیم(یییهلیک اکی ایله) ضمیرینه اک گلیبدیر.

6.       اؤزومسه‎مک(özümsemek): آشاغی-یوخاری منیمسه‎مک کیمی‎دیر و قورولوشو دا اونا بنزر.

آنلاشیلان بو اؤرنک‎لر اسم‌لردن اولوشورلار. بیز فعل‎لردن اولوشماق‎لارینی گؤزلردیک. بلکه‎ده قیاسلاما/اؤرنک‎سمه یولویلا اورتایا چیخیب‎لار. آشاغیداکی اوچ اؤرنک‎ده اسکی تورکجه‎ده‌کی یولا دوام ائدیلیب و فعل‎دن فعل تؤره‎نیب‎دیر.

1.       گولومسونمک/گولومسه‎نمک:"گولمک کیمی اولماق، تبسم ائتمک، لبخند زدن".

2.      آغلامسینماق:"آغلایان کیمی اولماق، یالان‎دان آغلاماق"

3.      اومسونماق:"اوموت بسله‌مک، اومماق". عثمانلیجادا و آنادولودا واردیر و بو فعل‎لره قاتیلمالی. بوردا فعلین کؤکونده –م- اولدوغو اوچون، ایکینجی –م- آتیلمیش اولابیلر:um-+-msInA-=umsunmaq

سونوج

بو یازی‎دا بیر چوخ یئنی تؤره‎دیلن کلمه‎لری لیسته آلمادیق. هدفیمیز ایکی اکی آییرد ائتمک ایدی. منجه هر ایکی‌سی ده یئنی سؤزجوکلرین یارادیلماسینا فایدالی‎دیر. اؤزللیک‎له بنزرلیک اکی ایله تؤره‎تدیییم سؤزجوک‎لردن سونراکی یازی‎لاردا اؤرنک‎لر وئره‎جییم. سونوج اولاراق مومکون اولدوقجا ایکی اکی آیری توتماق گره‌کیر. هر نه قدر دانیشیق دیلینده و لهجه‌لریمیزده بیربیرینه قاریشسالاردا. او زامان سایین زینپ قورقماز کیمی قرامرچی‌لرین گؤروشلری و ایکی اکی بیر ساییب، ایکی آیری وظیفه‎لی بیر اک گؤسترمه‌لری ده دوغرو اولماز. تیتسه ده سؤزلویونده، بو ایکی اکین قاریشدیغینا دقت چکر(237.ص).
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

قاریشان ایکی اک: ایستک اکی ایله سایما اکی-3

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:چهارشنبه 18 بهمن 1396-09:03 ب.ظ

بو اک´ین دؤنوشلو حالی اولان –sIn- اکی ده اکی تورکجه‎ده واردیر و بیر نئچه اؤرنه‎یی‎نی سایابیلیریک:

1.      اوخسینماق(oxsınmaq):"پئشمان اولماق". بلکه "اوْخ!" سسی‎ندن قایناقلانیر.

2.      ارسینمک(ersinmek):"ارکک‎لشمک، ارکک کیمی اولماق".

3.      اَوسینمک(evsinmek):"[بیر یئری] ائو قیلماق/ائو سایماق" . بوگون ده آنادولودا "اؤزگه‎لیک حسّ ائتمه‌مک" معناسیندا یاشار.

4.      ارکسینمک(erksinmek):"گوجلنمک/گوج صاحبی کیمی اولماق".

5.      سوقسینماق(suqsınmaq):"طاماهلانماق، طاماه". سوق(suq) دیوان دا "آج‎گؤزلو، آلچاق " معنالاری داشیماقدادیر.  

بو اک´ین بیر یان بیچیمی اولان –(x)msIn- اکی ده اسکی تورکجه‎ده ده گؤرولور. بو اک داها چوخ "تظاهر" قارشیلیغی فعل‌لر یارادیر و بیر ایشی "گورورموش کیمی" داورانماغی بیلدیریر:

1.      قیلیمسینماق(qılımsınmaq):"بر ایشی گؤرور کیمی داورانماق، تظاهر ائتمک".<قیلماق

2.      اوتلامسینماق(otlamsınmaq):"[حیوانین] اوتلار کیمی داورانماسی".<اوتلاماق

3.      اؤوکه‌لمسینمک(övkelemsinmek):"حیرصلی/اؤفکه‌لی کیمی گؤسترمک"<اؤوکه "حیرص، اؤفکه".

4.      یارامسینماق(yaramsınmaq):"یالتاقلانماق، اؤومک".< یاراماق. تورکجه‎ده‎کی یارانماق فعلینه دقت ائدین.

اوسته‌کی اؤرنک‌لردن ده آنلاشیلان بو اوچ ده‌ییشگه‌لی اک، معنا فرقلریله بیرلیک‎ده، اساس اولاراق اسملره گلیرلر. سون اک ده یعنی –(x)msIn- اؤرنه‎یینده( -(x)gsA- اولدوغو کیمی) اؤنجه اسم یارانیر، سونرا اک گتیریلیر (باخ، اردال، 8-397.صص).

چاغداش تورکجه‎ده

اسکی تورکجه‎ده‎کی بنزر اک‎لر بوگونکو تورکجه‎ده ده یاشاماق‎دادیرلار. آنجاق اک بیر آز ده‎ییشیمه اوغرامیش و بیر چوخ اؤرنک‎ده ایستک اکینه بنزمیش دوروما گلیب‎دیر. مثلا تکه‎سه‎مک یانیندا تکه‎سیمک، ارسهمک یانیندا، ارسیمک، چیگسیمک(çiğsimek) "سویوق کیمی اولماق، نفرت ائتمک" یانیندا، چیگسهمک(çiğsemek) ده واردیر آغیزلاردا. آیریقسیماق(ayrıqsamaq) "باشقالاشماق، یادلاشماق"، دارسیماق(darsımaq) "داریخماق، داریلماق، دار گؤرمک"(موغلا آغزیندا تارساماق دا وار) کیمی اؤرنک‎لر یانیندا، چوخ سایی‎دا عینن ایستک اکی کیمی سسلنن فعل‌لر ده وار:

1.      چیرکینسه‌مک(çirkinsemek):"چیرکین سایماق/گؤرمک".

2.      چوقساماق(çoksamak):"چوخ گؤرمک/سایماق".

3.      خفیفسه‎مک(hafifsemek): یونگول سایماق/گؤرمک"<خفیف(عربجه). آنادولو و ایستانبول‎دا واردیر.

4.      غریبسه‌مک:یاد گؤرمک/سایماق، یادیرغاماق، اؤزونو غریب حسّ ائتمک.

5.      موهیمسه‎مک(mühimsemek): مهم/اؤنملی سایماق

6.       گرکسه‌مک(gereksemek):گره‌کلی/ضروری/واجب گؤرمک

7.      بؤیوکسه‌مک: [گؤزونده] بؤیوک گؤرمک

8.      قانیقساماق:"آلیشماق، قبوللانماق.<قانیق: قانمیش، دوْیموش.

9.      دولوقساماق(doluqsamaq): گؤزلری دولور کیمی اولماق(=بغض کردن)

باشقا اونلارجا اؤرنک‎ده وار. آنجاق سایماغا گره‌ک یوخ. بوردا ساده‌جه دانیشیق دیلیمیزده اولان و آنادولودا گؤرولمه‎یَن بیر فعل‎دن گئچمه‎مه‎لی: کیفسه‎مک(kifsemek) "قوخوماق، یییه‎جک‌لرین اوستونه یاشیلسی گؤبه‌لک جینسیندن بیر آفت گلمه‎سی ایله پوزولمالاری، کپک زدن". کیفسیمک کیمی یان بیچیمی اولان فعلین کؤکونده تورکیه تورکجه‎سینده گؤرولن کوف(küf) واردیر.

بو اک ‏ده دؤنوشلولوک اکی آلیرکن، داها چوخ انسان دویغولارینا/دوشونجه‌لرینه و آنلاما گوجونه یؤنه‎لیک فعل‌لر اورتایا چیخاریر:

1.      عارسینماق(arsınmaq):اوتانیر کیمی اولماق، اوشورگنمک، چکیلمک

2.      چوخسونماق(çoxsunmaq): عثمانلیجادا "چوخ گؤرمک/سانماق" دئمکدیر.

3.      آزسینماق(azsınmaq):"آز گؤرمک/سایماق". آزینساماق و آزیمساماق دان، داها آز گؤرونور.

4.      عاییپسینماق(ayıpsınmaq):"عاییپ سایماق، اوتانماق، مان بیلمک"

5.      گوجسونمک(gücsünmek):"بیر ایشی چتین/گوج گؤرمک".

6.       قولایسینماق(qolaysınmaq):"راحات گؤرمک/سانماق".

7.      حئییفسینمک(héyifsinmek):"تأسف ائتمک، اسَفلنمک"<حیف(عربجه)

8.      تامسینماق(tamsınmaq):"بیر زادی دادار کیمی اولماق". کلمهنین کؤکونده‎کی تام<طعم(عربجه) اولسادا منجه تورکجه‎لشدییی اوچون بئله یازیلماسی دوغرو ساییلیر.
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

قاریشان ایکی اک: ایستک اکی ایله سایما اکی-2

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:چهارشنبه 18 بهمن 1396-03:00 ب.ظ

مارسل اردال´ـا گؤره، بو اک اصلینده بیرلشییک‎دیر و  اسم قوران –(x)G اکی ایله –sA-(ایسته‌مک فعلی قوران اک)دن تؤره‎ییب‌دیر. –sA- اکی اسمه تاخیلدیغی اوچون، ایلک اولاراق اسم قورولور سونرا، بو اک گتیریلیر. اوست‎ده فعل‌لردن بیر بؤلویونون اسمی یوخدور و دوغرودان فعل‌دن تؤره‌میش گؤرونور. اک ایله قورولان فعل‌لرین کاشغرلی زامانی‌ندا دا قیسالدیغی آنلاشیلیر. مثلا دیوان‌دا(فارسجا ترجومه‎سی، 6-575 .صص) بیر شعر پارچاسیندا قیسالمیش بیر نئچه اؤرنک وار: کئچورسه‌مک(kéçürsemek)، اوچورساماق(uçursamaq)، قاچورساماق و.. باشقا یئرلرده کؤرسه‌مک(körsemek)<کؤروگسه‌مک، کلسهمک(kelsemek)<کلیگسه‌مک فعللری ده گؤرولور. آیریجا بوتسه‎مک(bütsemek) "بیتیشمک، [یارادا] توختاماغا اوز توتماق"(فارسجا ترجومه، 556.ص)، یاتساماق "یاتماق ایسته‌مک"، یاپساماق "[چؤره‌ک] یاپماق ایسته‌مک"، یازساماق "آچماق ایسته‌مک"، یاشسادی "گیزلنمک ایستهدی"، یئتسه‌مک "یئتیشمک ایسته‌مک"، ییقساماق "[دوواری، دامی و..] ییخماق ایسته‌مک" ده واردیر. بو اؤرنک‎لره ده دقت ائتمک‌ده فایدا وار؛ یودیساماق(yodısamaq) "یوخ ائتمک/سیلمک ایسته‎مک"، سوریسهمک(sürisemek) " سورمک ایسته‌مک"، کؤریسه‌مک(körisemek) "گؤرمک ایسته‌مک". اردال´ـا گؤره بونلار –IsA- کیمی  بیر اکدن اولاجاق‎لار و –sA- اکی‎نین بیر یان بیچیمی ساییلیر. بو اکی کاشغرلی دئدییی کیمی و  سونراکی دؤنملرده قبول گؤردویو کیمی سانماق<ساماق> سایماق فعلینه "دوشونمک، سانماق" معناسیندا، باغلاماق یانلیش اولماز. چونکو فعل ده بیر ایش گؤرمک دوشونجه‎‏سی واردیر. آنجاق باشقا گؤروشلر ده واردیر بو موضوع‎دا.

گونوموز تورکجه‎سینده بو اک

بو اکین اسکیلرده یاشایان اؤرنک‌لریندن باشقا، بو گون آنادولو و آذربایجان‎دا باشقا چوخ اؤرنک‌لری واردیر. مثلا دیشی‌ حیوانلارین جوتلشمک‌ ایسته‌مه‎سی چوخ یول بو فعلی ایله ایفاده اولونور:

1.      آیغیرساماق(aygırsamaq): قیسراق/مادیان´ین ارکک آت/آیغیر ایسته‎مه‎سی

2.      بوغاساماق(boğasamaq):اینه‎یین کَله گلمه‎سی، جوتلشمک ایسته‎مه‌سی

3.      قوچساماق(qoçsamaq):قویونون قوچ ایسته‎مه‎سی

4.      تکه‎سه‎مک(tekesemek):گئچی‎نین تکه ایسته‌مه‌سی

5.      دووه‎سیمک(düvesimek):"جؤنگه/بوغانین جوتلشمک ایسته‌مه‎سی". بوردا استثنا اولاراق، ایسته‌یَن ارکک دیر. فعلین شکلی ده او بیر اکی ایله قاریشیب‎دیر.

6.       بوغورساماق(buğursamaq):"دیشی دوه/اروَنهنین ارکک دَوه/بوغرا/بوغور ایسته‌مه‎سی

7.      دالاپسیماق(dalapsımaq):"دیشی حیوانین ارکک ایستهمه‌سی". آذربایجان ائشیتمه‌میشم. آنجاق دَلَب (deleb) "دیشی ائششه‎یین ارکک ایسته‎مه‎سی" آذربایجان واردیر. دلب<طلب اولاراق آچیقلانیر.

8.      کورسه‎مک(kürsemek):" *کؤپه‎یین جوتلشمک ایسته‎مه‎سی". بو فعلی بو معنا ایله بیر یئرده گؤرمه‎میشم. آنجاق کورسک(kürsek) "[ایت‌لرده]جوتلشمک ایسته‎مک، جوتلشمک‎ ایسته‌ین کؤپک" یایقین‎دیر و بئله بیر فعله دایانمالی. کور(kür) عثمانلیجادا "دیک‎باش، عنادچی" معنالاری وار. ارکک معناسی و یا باشقا بیر معناسی اولمالی دیر. کورسه‎مک بعضی تورک دیللرینده مایالانماق معناسی واردیر.

9.      چایساماق(çaysamaq):"چای ایستهمک". سوساماق کیمی

10.  دوراقساماق(duraqsamaq):"ایکی گؤنوللو اولماق، شکلنمک". بوردا اکیمیز فعله گلیبدیر سانکی.

11.  بنسه‌مک(bensemek): عثمانلیجادا "منی ایسته‌مک" معناسیندا شعر دیلی‎نده واردیر. تیتسه‌نین گتیردییی اؤرنکده، عؤمر بن مزید´ین اثرینده بو ایلگی چکن بیت گئچر: آخرمه ارینجه دور اولسا عؤمر فرقتین/سن بیلورم بنسه‎مزسون، بن کماهی سنسه‎دوم(sensedüm). بوردا سنسه‎مک "سنی ایسته‌مک" کیمی بیر گؤزل فعل داهی واردیر.

12.  یورتساماق(yurtsamaq):"یورد حسرتی/وطن اؤزلمی چکمک"

منجه بو اک، بوگون ده جانلانابیلر و یئنی کلمه‎لر تؤره‌تمک‌ ده ایشله‌نه‎بیلر. بیر ایکی اؤنری ایله بو اک آراشدیرماسینا سون قویالیم:

1.      بیلسه‌مک(bilsemek): بیلمک/اؤیرنمک ایسته‎مک، بیلگی‎نی سئومک.

2.      گؤرسه‌مک(görsemek):بیرینی گؤرمک ایسته‌مک، اؤزله‌مک.

3.      سئوسه‌مک(sévsemek):سئوگی/سئویلمک ایسته‌مک.

4.      یئنی‎سه‌مک(yénisemek):یئنیلیک ایسته‌مک، نوجویی/نوخواهی کردن.

5.      اونسه‌مک(ünsemek):شؤهرت/آدلانماق ایسته‌مک.

بو اک ایله یارانان فعل‌لردن، اوچ یول ایله "اسم فاعل/ائدیجی آدی" قورماق اولار: ـیَن/ـیان اکی ایله؛ یئنی‎سه‌یَن کیمی.ـرَ/ـار اکی ایله؛ اونسر(ünser) "شهرت‌طلب"، چکیمسر "[رأی]ممتنع" کیمی. و ـَک/ـاق اکی ایله؛ سئوسَک(sévsek) "[کاراکتر] مهرطلب"، سؤوسک "یانشاق" و..

ایکینجی اک

اسکی تورکجه‎ده بیر کؤکلو –sI- اکی ده وار؛ بنزرلیک گؤسترن بو اک اؤنجه‌لری آراشدیردیغمیز –sIG اکی‎نین قایناغی ساییلدیغی کیمی، -sIL اکی‎نین(یوخسول کیمی کلمه‎لرده)ده قایناغیدیر. آیریجا بیر-ایکی ده‌ییشگه‎سی (واریانتی)ده وار. اسکی تورکجه‎ده‎کی اؤرنک‎لری چوخ ساییلماز:

1.      سووسیماق(suvsımaq):دیوان لغات الترک‎ده ایکی اؤرنه‎یی وار؛ سوچیگ سووسیدی(süçig suvsıdı) "شیرنی/دادلی سولاندی، سیوی اولدو". سیرکه(سرکا) سووسیدی "سیرکه سیوی/سولو اولدو/ سو سالدی".

2.      یاغسیماق(yaġsımaq): "یاغ(کره) دادی وئرمک/کره کیمی اولماق". بیر آتاسؤزو گتیریر کاشغری: یاقری یاغی یاغسیماس(=جان یاغی/ایچ یاغی/پی کره دادی وئرمز)(فارسجا ترجومه، 578.ص).

3.      آچیغسیماق(açıġsımaq):"آج دادی وئرمک/آجی‌لاشماق".

4.      قاقسیماق(qaqsımaq):"توْزلانیب قوروماق(یییه‌جک‌لرده)". کاشغرلی، اَت قاقسیدی(=کیفسه‌دی) اؤرنه‎یی‎نی وئریر(فارسجا ترجومه، 557.ص). کلمه بوگون آنادولو آغیزلاریندا یاشار.

5.      قوروغسیماق(quruġsınmaq):"قوروماغا اوز توتماق، قوروشقاماق". 
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

اوغرون-اوغرون

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:جمعه 13 بهمن 1396-09:34 ب.ظ

دانیشیق دیلینده گؤرولن بو سؤزجوک، "گیزلیجه، خیمیر-خیمیر، آلتدان-آلتدان، سس‎سیزجه" معنالاریندادیر. کلمه‏نین بیلدیییمیز اوْغرو/اوْغورو ایله ایلیشگی‏سی ایلک باخیشدا دقت چکیر. آما آلدیغی اک نه‎دیر؟ خاطیرلادیغیم اوزره داها اؤنجه‎لری، باشقا بیر موناسیبت‎ایله آراجلیق/واسطه(Instrumental case) حالی و دوروموندان بحث ائتمیشدیم. اسکی تورکجه‌ده واسطه حالی چوخ یایقین‎دیر و اسکی اوغوز تورکجه‏سینده و عثمانلیجادا دا چوخ گؤرولور. آراجلیق حالی بیر وسیله ایله بیر ایشین گؤرولدویونو بیلدیریر: آیاغین گلدی(آیاغی ایله/یایا/پیادا گلدی)، آتین گلدی(آت ایله گلدی).. بوگون دیلیمیزده ایله/ـله اکی و دانیشیق دیلینده اونون اوزادیلمیش بیچمی ایلن/ـلن و داها سونرالار بنزشمیش حالی ـنن/ـنان، اسکی اکین یئرین آلیب‎دیر. آزاراق قالان اؤرنک‎لر ده دیل بیلگی‎سی آراشدیرماجی‎لاری‌نین دئدییی کیمی، ظرف/قید (adverb) اولاراق ایشله‌نیر. بیلیندییی کیمی ظرف و یا قید یئرینه تورکجه ده، بلیترج(belirteç)ده دئییلیر. ظرف بیر ایشین نئجه(نه زامان، نه شکیل‏ده، هاردا و..) گؤرولدویونو بیلدیریر. واسطه دورومو اک ایله یاشایان سؤزجوک‌لر، تورکجه‎ده ایکی نوع ظرف اولاراق یاشارلار؛ زامان ظرفلری و طرز ظرفلری.

زامان ظرف‌لریندن اؤرنک‌لر

1.      گوندوزون(gündüzün): گوندوز واختی/چاغی، گوندوزله‎یین

2.      یازین(yazın): یاز واختی. تورکیه تورکجه‎سیندهکی یاز ایله بیزیمکی فرقلی و دیلچی‎لرین دئییمی ایله یالانچی آرخاداش‌(faux amis)دیرلار. بیزیم یای'میز اوردا یاز و اونلاری یای'ی بیزده یاز اولور.

3.      یایین(yayın): یای واختی/موسمی. باخ اوسته‎کی مادّهیه.

4.      قیشین: قیش زامانی، قیش‎دا ..؛ قیشین الیمیز بوش اولور.

5.      گوزون(güzün):پاییز/گوز واختی، پاییزدا.

6.       باهارین(baharın):باهار واختی، یازین. آنادولودا وار.

7.      ایلکین(ilkin): ایلک اولاراق، ایلک باش‎دا..آذربایجان‎دا، بعضن "ایلکین"، بلکه فارسجا "اولین، نخستین، یکمین و.." کیمی سؤزجوک‌لرین تأثیرینده، "بیرینجی" معناسی قازانیر سانکی. آنجاق بورداکی ایلکین اینگیلیزجه initially کیمی آنلامی واردیر[1]..

باشقا اؤرنک‌لری سایماغا گره‎ک یوخ..آخشامین کیمی سؤزجوک‎لرده واردیر و اصلینده هر زامان آدینا بو اک گله‎بیلیر..

طرز ظرف‌لری

بو ظرفلرین اؤنملی قیسمی تکرارلاما بیچیمی‎نده دیر:

1.      دیزین-دیزین(dizin-dizin): دیز اوستونده(یئریمک، گلمک و..)

2.      قیچین(qıçın-qıçın): قیچ اوستونده(گله‌رک و یا سورونرک). تورکیه‎ده‎کی قیچ ایله بیزیمکی‎نین فرقی بیلینمه‎لی. بونلار دا یالانچی یولداش‎لار..

3.      ایچین-ایچین(için-için): ایچدن و بیلدیرمه‎دن(اؤزللیک‎له آغلاماق)، ایچریه(آغلاماق و..)

4.       آزین-آزین(azın-azın): آز-آز، آزجا-آزجا. سانیرام آزینلیق(=اقلیت) کلمه‏سی بو بیچیمه دایاناراق اورتایا آتیلیب‎دیر و بعضی آراشدیرماچی‎لار و دیلچی‎لره گؤره یانلیش/اویدورما‎دیر. یئرینه آزلیق و آزجالیق دا ایشله‎نه‎بیلر. چوخونلوق/چوغونلوق(=اکثریت) ده بنزر دوروم‎دادیر. زوْرونلو(zorunlu) کلمه‎سی ده "ضروری، اجباری" معنالاریندا، سورونلو گؤرونور. منجه زوْرون(zorun) "زور ایله، جبر ایله" یانلیش ساییلماز. اما تورکجه‎ده ظرفلره ـلی/ـلو گلمز.

5.      گؤتون-گؤتون(götün-götün): باسَن اوستونده(سورونرک یئریمک)، اؤزللیک‎له ایمک‌له‌مه‌دن اؤنجه‎کی مرحله‌ده کؤرپه‌لرده گؤرونور.

6.       آردین-آردین: آردینجا، دالیسیجا(گئدره‌ک)، قارا با قارا..

7.      بیرین-بیرین: عثمانلیجادا بیریم-بیریم، بیر-بیر اولاراق واردیر. آذربایجان‎دا بیرم-بیرم(birem-birem) تعبیرینی ائشیتمیشم. مثلا اصلی-کرم ناغیلی‌نین سؤزلو بیر روایتی‌نده بو دئییم گئچر: ارزروم'ون داغلارینا یئتن‌ده/ گؤردوم گؤی‌دن بیرم-بیرم قار گلیر/ لـلهم دئدی گل بو یول‌دا قاییداق/[دئدیم] زیادخان اوغلویام منه عار گلیر/..دانیش لـله‌م! دیللَش لـله‌م! گول لـله‌م!/ایندی دوشر اوستوموزه گون لـله‌م..

8.      قیین-قیین(qıyın-qıyın):قیراق‌دان(گئچرک)، گیزلیجه. آنادولودا گؤرولور و قیی(qıyı) "قیراق"دان گلدییی آچیق‎دیر.

9.      اوْغرون-اوْغرون: اوسته‌ اشارت ائتدیییم سؤزجوک. آنادولو و تورکیه تورکجه‎سی‎نین یازی دیلینده داها چوخ اوغرون (uğrun) سؤیله‌نیر. اسکی تورکجه‎ده، بوگون آذربایجان‎دا اولدوغو کیمی، اوْغری/اوْغرو وار. نیشانیان'ـا گؤره بو کلمه ایله اوغراماق فعلی‎نین ایلیشگی‎سی اولابیلر.

10. دونن(dünen): آذربایجان ساحه‎سینه مخصوص ساییلیر. منجه کلمه عثمانلیجادا وار اولان دونین-گونین (dünin-günin) "گئجه واختی-گوندوز واختی" دئییمی‎ندن قیسالتمادیر و یا دونین کلمه‎سی‎نین داوامی‌دیر. اسکی اوغور متین‌لرینده، دونه‌گون(dünegün) "دونن" کیمی بیر آچیق اولمایان دئییم‎ ده وار. بیزیم دونن سؤزجویونون اوردان گلمه‎سی امکان‏سیز اولماسا دا، منجه گوجلو احتمال اولاراق گؤرونمور.

11.  ـدَیین/ـدگین(-deyin/degin): "ـده‌ک، ـاجان". بیر نهایت بیلدیرمه اکی اولاراق بیلنن و فرانسیزجا jusque a ایله قیاس ائدیله‌بیلن سؤزجوک، دیلیمیزده بوگون ده یاشایان ـده‎ک(صاباحادَک، آخشامادک) اکینه بو ظرف اکی‎نین گتیریلمه‎سییله اورتایا چیخیبدیر.

12.  آنسیزین(ansızın):"بیردن بیره، لاپ‎دان، ناگهان". اسکی تورکجه‎ده‌کی آنگ(aŋ) "سرحد، آییرد" کلمه‎سینه ـسیز اکی‎نین اکلنمه‎سییله، آنسیز ال‌ده ائدیلیر و بو کلمه یازیلی متین‌لرده واردیر. آنسیز سؤزجویونه ظرف اکیمیز گلینجه، آنسیزین اورتایا چیخیر. ـسیز اکینه ظرف اکی گلمه‎سییله بیر سورو ظرف تؤره‎نیبدیر تورکیه تورکجه‎سینده و کلاسیک متین‌لریمیزده؛ مثلا نسیمی و باشقالاریندا، "سنسیزین" چوخ گئچر: ای پری‌پیکر سنین عشقین مانا(منه) اولسون حرام/گر داخی صؤحبت دوتارسام سنسیزین دیارایلن.. بوگون ده تورکجه یازی دیلینده دوشونمک‌سیزین، اوخوماقسیزین، چالیشماق‌سیزین و مینلرجه بنزر ظرف بو اکی ایله تؤره‎دیلیبدیر و ایشله‎نیر.

بوگونه گلینجه

منجه ادبی دیل‎ده سایدیغیمیز اؤرنک‌لردن و قالیبلاشمیش فعل+ـسیزین دن علاوه، یئپ-یئنی ظرف‌لر ده یارانابیلر و بیر چوخ اسکی ظرف‌لر یئنی‌دن رواجا سوخولابیلر. مثلاً آیاغین گئتمک/گلمک..دقت ائدرسینیز اینگیلیزجه ده "پیاده" قارشیلیغی on foot دور؛ We went to our university on foot. البته بو کیمی یارادیجی‌لیق‌دا، دیل بئجری‌سی و گؤزلسه‌مه دویغوسو گؤز اؤنونده توتمالی‎دیر.


[1]  حسین جاویدین بو گؤزل پارچاسیندا، کلمه دوغرو معناسییلا ایشله‌نمیش:

... - پک دوغرو سؤز... بو دونیادا سنین ان چوق سئودییین
کیم‌دیر, قوزوم, سؤیلرمی‌سین؟
-
 ان چوق سئودیییم ایلکین
او الله کی یئری-گؤیو، اینسان‌لاری خلق ائیلر.
-
 سونرا کیم‌لر؟
-
 سونرا اونون گؤندردییی ائلچی‌لر.....
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

آنادیل‌دن درلمه‌لر-25

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:پنجشنبه 12 بهمن 1396-03:39 ب.ظ

1.      دانساماق(dansamaq):"دانلاماق، قیناماق". کلمه‎نی میانادا ائشیتمیشم. سانیرام باشقا بؤلگه‌لرده ده وار. داها چوخ دانلاماق فعلی‌ ایله بیرگه ایشله‌نیر. آنادولودا گئنیش بیر جوغرافیادا واردیر؛ اسکی شهیر، آماسیا، توقات، غازی‌آنتپ، سیواس، یوزغات، آنکارا، قیرشهیر، قیصری و.. تیتسه‌یه گؤره، دانساماق، "دان" کلمه‎سینه دایانیر. دان دیلیمیزده "تعجب ائتمک، عجایب سایماق، غریبسه‌مک" معناسیندادیر و ایندی ده یاشار. دانلاماق فعلی ده بو کؤکه دایانیر. تورکیه تورکجه‎‌سی‎نین یازی دیلینده یئر آلمایان بو ایکی فعل‎دن، دیلمیزده دانلاماق یایقین‎دیر و یازی دیلیمیزده ده وار. دانلاماق‌دان، دانلاق دا تؤره‎دیلیب‎دیر. منجه دانساماق دا، یازی دیلینه آلینابیلر. دان اسکی تورکجه‎ده‎کی تانگ(taŋ)دان گلیر. فارسجا و تورکجه‌ده وار اولان تانسو< تانسوق<تانگسوق/تنکسوق دا بو کلمه‎نین بیر تؤره‌مه‎سی ساییلیر.

2.      قوندارماق(qondarmaq):"اویدورماق، جعل ائتمک، دوزمه‎جه یاراتماق". تورکجه‎میزده سون درجه یایقین‎دیر. اؤزللیک‎له "قوندارما" صفتی گونلوک دیل‎ده "مصنوعی، دیَرسیز، اویدورما، مجعول" معنالاریندا چوخ گؤرولور. سؤزجوک بو حالی ایله آذربایجان تورکجه‎سینه مخصوص ساییلیر. آنادولو آغیزلاریندا یوخ. آنجاق کؤکنی آچیق گؤرونور؛ قونماق فعلی. فعل‌دن فعل قوران بیر ـدارماق اکی ده یوخ دیلیمیزده سانکی. آنلاشیلان بوردا و بیر ایکی باشقا اؤرنک‎ده، -dVr- اکی‎نین ده‎ییشگه‎سی ایله قارشی-قارشییاییق. دیلیمیزده دؤندرمک وار(دانیشیق دیلینده بعض‌دن:چؤندرمک). دؤندرمک آنادولو آغیزلاریندا و عثمانلی قایناق‌لاریندا وارسادا، بوگون یازی دیلینده دؤندورمک(döndürmek) وار یالنیزجا. گؤندرمک فعلی ده بنزر بیر ده‎ییشگه اولمالی‎دیر. تیتسه‎یه گؤره، کؤندگرمک(köndgermek)دن گلیر. بو فعل ایسه بیر کؤنمک(könmek) "دوغرولتماق، دوز قیلماق" فعلینه دایانمالی. کؤنمک اسکی تورکجه‎ده وارایدی و بیر قیسیم یئنی تورکجه‎لرده ده واردیر. کؤنی(köni)، اسکی تورکجه‌ده "دوغرو، دوغرولوق، حقیقت، عدالت" کیمی معنالاردا ایشله‎نیردی. نه ایسه قوندارماق فعلینه دؤنرسک، قونماق "قویولماق، اوتورماق" معنالاریندا اولدوغو بیلینیر. بیر خالق اویونو اولان قوندوم-قوشدوم(فارسجاسی: دوز)، مؤهره‌لرین قویولماسی/ قونولماسی ایله اوینانیر. بو دوزمک ایشی، بیر آز "دسیسه" معناسی قاتیر ایشلره(فارسجادا "دوز و کلک" دئییمی‎نه ده دقت ائدین). فارسجادا بساط چیدن/ دسیسه چیدن و..کیمی و تورکیه تورکجه‎سینده "ترتیب" کلمه‎سینه دقت ائدیلمه‎لی. او زامان، قوندارماق= قوندورماق اولوب، نسنه‌لری بیربیری‎نین یانینا قویماق دئمک‎دیر. بو دوزمه/دوزمه‌چیلیک ایشی، یانلیش و گیزلی بیر ایشلرین گؤرولدویونه ایشارت سانیلیر. اوردان، قوندارماق "دوغرو اولمایان، دالدا‎دا  گؤرولن ایش و.." کیمی معنالار قازانیر و قازاندیریر.

3.       چیگدم(çiydem/çigdem):"بیر چیچک، زعفران جینسی وحشی بیتگی". تورکیه‌ده یایقین قیز آدلاریندان ساییلیر. آذربایجان و قاشقای تورکجه‏سینده ده گؤرولن کلمه، تورکجه‎میزده اویغور یازی‎لاریندان بری بیلینیر. کلمهنین کؤکنینه گلینجه، نیشانیان کلمه‏نی اسکی تورکجه‎ده‌کی ییگده (> ایگده>اییده) سؤزجویونه باغلاماغا چالیشار. بیر-ایکی اؤرنک‎ده چ<ی ده‎ییشیمی وار اسکی تورکجه‎ده. آنجاق منجه کلمه‎نین چیگیت(=پانبوق چرده‌یی/دَنی) سؤزجویو ایله داها گوجلو باغی اولابیلر. بیلدیییمیزه گؤره، چیگده تورکجه‎ده "عنّاب" قارشیلیغی‎دیر. عناب ایله اییده‎نین اوخشاری دا آچیق‌دیر(عناب عربجه‎ده "عنب" اوزوم‌ دن گلیر). آیریجا چیگه(=چییه>چییه‎لک)ده "گیلانار/آلبالو" معناسیندادیر تورک دیللرینده. منجه بو ایکی سؤزجوک(چیگده ایله چیگه)، چیگین کلمه‎سییله باغلانتیلی اولاجاق‎دیر. چیگیت سؤزجویونه ـدَم اکی گتیریلینجه چیگیت+ـدم> *چیگیتدم> چیگیدم>چیگدم ال‎ده ائدیلیر. آنجاق ییگده>ایگده ایله بو سؤزجوک‎لرین بنزرلییی ده دقت چکیجی‎دیر.

4.      اوخماق(oxmaq):"سرایت ائتمک(مریضلیک)". کلمه‏نی میانادا ائشیتمیشم. سانیرام بعضی‌ یئرلی لهجه‎لرده ده واردیر. آنادولو آغیزلاریندا بنزر بیر سؤزجویه راست گلمه‎دیم. آنجاق عثمانلیجادا، یوقماق (yokmak) واردیر و اونون ده‎ییشگه‌لری یوخاماق/یوقاماق دا قایناق‌لاردا گؤرونور(تاراما سؤزلویونه گؤره). ایکی معناسی وار بو فعل‌لرین: "1. ال سورتمک، توخونماق، یوخلاماق. 2. یوخ ائتمک". آنلاشیلان دیلیمیزده‎کی یوخلاماق فعلی ده بو فعل ایله ایلگی‎لی اولاجاق‌‎دیر. نیشانیان، یوخلاماق فعلینی، "وارمی؟ یوخ مو؟" عبارتی کیمی دئییم‎لردن قایناقلاندیغی‎نی دوشونور. اما اوخماق/یوقماق فعلینی یوخ/یوق سؤزجویونه باغلاماق مومکون گؤرونمور. مریض‌لیک‌لر داها چوخ بیربیرینه توخونماق‎لا یاییلدیق‎لاری اوچون، بیزیم سؤزجوک‎ده بو اؤزل معنانی قازانیب‎دیر. کلمه باشی ی/y دوشمه‎سی‌نین باشقا اؤرنک‌لری ده وار: یوزوک>اوزوک، یورک>اورک و..

5.      شَهْره(şehre):"اتین یاغلی، دامارلی‎سی، شینتیر". سؤزجوک یئرلی فارسجا آغیزلاردا دا وار. مثلا مشهد آغزیندا، شلهه(şolha) اولاراق گؤرونور. اسکی فارسجا قایناق‎لاردان بسحاق اطعمه دیوانی ندا وار. دهخدا باشقا قایناقلاردان دا اؤرنک‌لر وئریر و شحله/شحره و شهله کیمی ده‎ییشگه‎لرینی ده گتیریر. آنلاشیلان کلمه عربجه‎دیر. معین و عمید سؤزلوک‎لرینده، شهله گؤرونور و عمید شرحه ایله بیرلشدیرمه‎سینی، چگینگن اولسادا، دیله گتیریر. بو ایسه جدّییه آلیناجاق بیر فیکیردیر. عربجه‌ده شرحه "ات تیکه‎سی، قویروق پارچاسی، کسینتی" کیمی معنالاری واردیر و بیلیندییی اوزره تشریح(=آناتومی) معناسی دا بوردان گلیر. آنلاشیلان عربجه سؤزجوک، ایران دیل و لهجه‎لرینه گئچرک، یاییلیر و تورکجه‎میزه ده فارسجا یولویلا گلیب‎دیر.

6.       پیلته(pilte):"نفت/یاغ چیراقلاریندا یاغا/نفته باتیریلان و ائشیک‎ده‌کی اوجو یانان ایپجیک؛ فتیله، ال ایله سورتوله‌رک اینجه بورو حالینا گتیریلن هر زاد". کلمه‎نین اسکی فارسجاداکی پَلیته سؤزویله ایلگی‎لی اولدوغو، ایلک باخیش‎دا سئزیلیر. عربجه‌ده بلیطه، آشاغی-یوخاری اریشته دئمک‎دیر و بیر عرب یئمه‎یی اولان بلالیط، ماکارونی/اسپاگتی کیمی بیر یئمک‎دیر. پیلته آذربایجان دان باشقا، قارص‌دا دا وار. آرتوین‎ده، "اَیریلمک اوچون دارانیب یوماق حالینا گتیریلن یون" معناسیندادیر. یئرلی آغیزلاریمیزدا، "آیاق آلتیندا آیاقلاناراق، دووارا قویماق اوچون و یا تندیر قویماق اوچون ایشله‌نن و لوله‌لنن پالچیق" دا پیلته آدلانیر. نه ایسه فارسجا سؤزجوک، کلاسیک متین‌لرده ده یایقین‎دیر. پیلته ایله فتیله‌نین بنزرلییی دقت چکیجی دیر. فتیله(تورکیه‌ده فیتیل(fitil) بیچیمی‎نده‌دیر)، عربجه فَتَل "بورماق، هؤرمک" فعلیندن گلدییی آچیق‌دیر. باشقا سامی دیللرده ده بنزرلری وار؛ آرامجا/سوریانیجه‌ده pathil "ایپ" دئمک‎دیر و بنزرلری باشقا سامی دیللرده ده وار. او زامان فارسجا پلیته‌نین ده آرامجادان گلدییی سؤیله‌نه‌بیلر. بنزر آرامجا آلینتی‎لاری اؤنجه‌لری ده یازمیشدیق.

7.      قاجینماق(qacınmaq):"[اؤزللیک‌له کؤرپه‌لرده] باشین آرخایا دوشمه‎سی". اؤرنک اوچون "الینی قوی اوشاغین انسه‌سینه، بویونو قاجینار". کلمه بو بیچیمی ایله آذربایجان تورکجه‎سینه مخصوص گؤرونور. آنادولو و تورکیه‎ده قاچینماق(kaçınmak) فعلی "بیر ایشی گؤرمک‎دن چکینمک/چکیلمک، اوزاق دورماق، اجتناب ائتمک" وار. معنا باغی اوزاق گؤرونسه‎ ده، آچیق‎دیر. اؤزللیک‎له دیوان لغات الترک‌ده گلن، قاچینماق فعلینه باخیرساق، "قاچار کیمی گؤرونمک" معناسی، فعلین قاچماق "سرعتله گئتمک، بیر یانا آخماق و.." فعلی‌ندن گلدییی گؤستریر. منجه قاجینماق و قاچینماق، ایکی‎سی ده، یازی دیلیمیزده یئرلرینی آلابیلیرلر. 

8.      تیزیقدیرماق(tızıqdırmaq): رحمتلیک ساعدی‎نین یازدیغینا گؤره مشگین‎ده "فراری دادن" قارشیلیغی اولاراق واردیر. کلمه‎نی بو بیچیمی ایله آنادولو آغیزلاریندا گؤرمه‎دیم. آنجاق تیزیقماق(tızıkmak) "قاچماق، سگیرتمک" معناسیندا واردیر و یایقین دا ساییلیر. آیریجا آدانا'دا تیزارماق(tızarmak) "قاچماق" معناسیندا واردیر. سیواس‌دا، دیزقیرماق "قاچماق" دئمک‌دیر. آذربایجان‌دا دا دیزقیراق (dızqıraq) "قورخاق، اورکک"(آشاغیلاییجی معناسییلا) واردیر. بونلارین هامیسی‎نین "دیز/تیز" سس تقلیدیندن گلدییی آنلاشیلیر. "بیر دیز سسی ایله قورخوب قاچماق" آنلاییشی‎ندان ایره‌لی گلمه‌لی‌دیر کلمه و تؤره‎مه‌لرینده‌کی آنافیکیر.

9.      جورتان(cortan):"یاغسیز آیران، یاغسیز یوغورت". آذربایجان‌دا جورتدان(cortdan) بیچیمی ده وار. قارص، ارزروم‌دا "آیران چؤکونتوسو"(دیبینه یاتان‌لار) و آرتوین‌ ده جورتو(corto) "قایماغی آلینمیش سوت‌دن حاضیرلانان پنیر" دئمک‌دیر. جورتان‌'ین ارمنیجه‎دن گلدییی بیلینیر؛ ارمنیجه‌ده ç'or  "قورو" و t'an "یوغورت" آنلامی‌ندادیر. آیریجا ارمنیجه کلمه "قوروت" معناسی دا داشیماقدادیر. سؤزجوک تیتسه‌نین سؤزلویونده یئر آلمامیش‎دیر.

10.  چولقاماق(çulqamaq):"بورومک، اؤرتمک". هادی به‎یین یازدیغینا گؤره چولاماق و چولغالاماق فعلی ده وار تورکجه‌میزده. بوگون دانیشیق دیلینده، "بورومک، سارماق" معنالاری داشییان فعل، عثمانلیجادا دا واریمیش. اما چاغداش آنادولو آغیزلاریندا گؤرونمز. تیتسه‌نین یازدیغینا گؤره، عثمانلیجادا چولغاماق (çulgamaq) "سارماق، بله‌مک" اسکی تورکجه‎ده‌کی چوغلاماق(çuġlamaq)دان گلیر. دیوان لغات الترک‎ده، چوغلاماق "باغلاماق، بوخچالاماق" معناسیندادیر. چوغ ایسه "بوخچا، دسته" دئمک‎دیر. او زامان چولغاماق و یان بیچیم‌لری آری-دورو تورکجه ساییلیر و یازی دیلیمیزده ده، گرکلی یئرینی آلابیلر. چوغ (çuğ) بوگون آنادولودا "ییغین، بیریکمیش قار" کیمی معنالارلا یاشاماق‎دادیر.  
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

دؤرتگول

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:پنجشنبه 5 بهمن 1396-10:28 ب.ظ

آذربایجان تورکجه‎سی دانیشیق دیلینده و آنادولو آغیزلاریندا ، مثلث/اوچ‌بوچاق قارشیلیغی بیر اوچگول(üçgül) اولدوغونو، سانیرام اؤنجه‌لری بیر یازی‌دا دیله گتیرمیشدیم. اونون یانیندا، دؤرتگول(dörtgül) سؤزجویو ده، آنادولو و آذربایجان لهجه‌لرینده گؤرولمک‎ده‌دیر. یانیلمازسام بیرده بئشگول(béşgül) ائشیتمیشم. بونلارین اوزرینده بیر آز داها آیرینتی‌لی اولاراق دورمالییق:

1.      اوچگول: مارسل اردال'ین آراشدیرماسینا گؤره کلمه اسکی تورکجه‌ده، اوچکیل(üçkil)دیر. آنجاق کلاوزون اوچگیل(üçgil) اؤرنه‎یینی وئریر. مثلث یئرینه تورکجه‎ده اوچگئن(üçgen)، آذربایجان جمهوریتی‎نده اوچ‌بوجاق واردیر. آیریجا تورکیه‎ده اوچ‌کنار(üçkenar)دا واردیر. منجه اوچ‎بوجاق، گؤزل‌دیر آنجاق بیر آز اوزون اولور. اوچگئن‌ده‌کی اک بللی ده‎ییل‎دیر و بلکه آوروپا دیللرینده گؤرولن –gon (polygon, hexagon,..) اکی‏نین تأثیری آلتیندا اورتایا چیخیبدیر. اونون اوچون، دیلچی‌لر بو اکی اویدورما ساییب‌لار.

2.      دؤرتگول: اسکی تورکجه‌ده تؤرت‌کیل(törtkil) اولاراق تثبیت ائدیلیب‌دیر. بوگون ده آذربایجان و آنادولودا گؤرونور. تورکیه‎ده‌کی قارشیلیغی دؤرتگئن(dörtgen)دیر و اوچگئن کیمی سورونلو ساییلیر.

3.      بئشگول:"پنج‎ضلعی" قارشیلیغی‎دیر و تورکیه تورکجه‏سینده بونون یئرینه بئشگن وار. آنلاشیلان کلمه و اک سسلی اویومو‌ندان قاچیب‌دیر. تورکجه‌میزده ـگیل اکی‌ده بنزر دوروم‎دایر.

4.      ایکی‌گول(ikigül): کلاوزون اؤرنه‎یی‎نی التحفه الزکیه آدلی قیپچاق سؤزلویوندن وئریر. اوردا ایکی‌گول‌دن بئشگوله، بنزر سؤزجوک‌لر، بیربیری‌نین آلتیندا وئریلیر. کلمه‎نی قیپچاق تورکجه‎سی سؤزلویونده تاپمادیم[1]. بو سؤزجوک‌‎لردن تؤرتگول و ده‎ییشگه‌لر(دؤرتکول، تؤرتکیل و..) او سؤزلویه آلینیبدیر. ایکی‎گول، ایکی باشلی خط کیمی معناسی اولاجاق‌دیر.

دَیرلندیرمه

بورداکی اؤرنک‎لردن آنلاشیلان، ـگول<ـکیل اکی هندسی شکیل‌لرین آدلارینی قورماق‌دا ایشه یارایان بیر اک دیر. او زامان، مارسل اردال'ین یازدیغی کیمی باشقا عددلره ده گله‌رک، شکیل آدلاری یارادابیلر. اوچگول(Triangle)، دؤرتگول(quadrangle/tetragon)، بئشگول(pentagon)، آلتی‌گول(hexagon)، یئددی‌گول (heptagon)، سککیزگول(octagon) و.. بو آدلار، شوبهه‎سیز، اویدورما ـگئن اکی ایله قورولان آدلاردان داها دوغرو، دوزگون و یئی اولاجاق‌لار.


[1] . رجب توپارلی، حنیفی وورآل، رجب قاراآتلی، قیپچاق تورکجه‎سی سؤزلویو، آنکارا: تورک دیل قورومو یایینلاری،2007. 
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

تؤره‎تگن سیلیک بیر اک: sU/-sI- بیتیرمه

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1396-09:16 ب.ظ

دَیرلندیرمه

اک´ین ایشلک اولدوغونو و گئنیش بیر آلان‎دا ایشله‎نه‎بیلدییی‎نی  و جانلی‌لیغینی گؤز اؤنونده توتونجا، گلیشمک‌ده اولان تورکجه‎میزه نه قدر گوج قاتابیله‎جه‎ییی گؤرونور. یایقین‎لاشماسی دوغرو  و فایدالی اولور. منجه فارسجا ـنما سون اکی و شِبه- اؤن‎اکی، اینگیلزجه/فرانسیزجا pseudo- اؤن‌اکی ایله اوسته‎کی –(o)id(e) اکی‌نین قارشیلیغی اولاراق تؤرتگن حالا گلیبدیر و داها دا گله‎بیلر. حتا بعضی ‌یئرلرده فارسجا/عربجه نسبت اکی(ـی)نی ده قارشیلایابیلر. یالنیز بیر ایکی خصوص دقته آلینمالی:

1.      کلمه‎نین سونو سسلی ایله بیتن‌ ده(مثلا تپه، تانری و..)ـسی/ـسو، اوچونجو شخص یییه‌لیک(مالکیت) اکی ایله قاریشدیریلابیلر. مثلا تپه‎سی یا تانریسی دئسک "[اونون] تپه‌سی، [اونون] تانریسی"  آنلاشیلابیلر. بو دوروم‎لاردا اکین اوزاتماسی اولان –msU/-msI ایشله‎نه بیلر. مثلا تپه‌مسی/تَپَمسی (tepemsi) "تپه کیمی"، تانریمسی "تانری کیمی، خدایگونه".

2.      دانیشیق دیلینده بیر سورو کلمه سونوندا بیر ـسوْو(-sov) اکی گؤرونور: دلی‎سوو، اوزونسوْو و..بو اک، بوردا آچیشدیرماغا چالیشدیغیمیز اک اولابیلر. بیر زامان او اک ایله سوی(soy) کلمه‎سی‎نین ایلگی‎سی اولدوغونو دوشونوردوم. دوغروسو، هله‎ ده کسین بیر نتیجه‎یه وارمامیشام.

3.      دیلیمیزده‎کی جه/-جا اکی ایله بو اکین بیر بنزرلییی واردیر. ارککجه ایله ارککسی آنلامجا یاخین گؤرونسه‎لرده، فرقلی اولدوقلاری دا آچیق‎دیر. ارککجه‌ده، ارکک اولاراق معناسی وارکن، ارککسی‎ده "ارکک کیمی(ارکک اولمایابیلر ده)" دئمک اولور.

4.      اوزون زامان دان بری اک اوزرینه دوشوندویوم اوچون بیر چوخ کلمه‎نی بو اک ایله قورموشدوم. اونلارین چوخونو یازییا آلمادیم. نه ایسه هرکس اونلاری یارادابیلر. عقلیم‎ده قالان بیر نئچه اؤنردیییم سؤزجویو وئررک، یازییا سون قویمالییام:

1.      بیلیمسی(bilimsi):"شبه علم"، pseudo-science قارشیلیغی اولاراق.

2.      دینسی(dinsi): دین کیمی اولوب، آنجاق دینلرین بوتون اؤزللیکلرینی داشیمایان اینانج‎لار..دینه بنزر ..(شبه‎دینی/شبه‎دین).

3.      آیدینسی: آیدین گئچینن/شبه‎روشنفکر و اصلینده آیدین اولمایان.

4.      دؤولتسی(dövletsi):"دؤولته بنزر اؤزللیک‌لری اولان سیاسی اولوشوم". مثلا عراق‎داکی کوردیستان بؤلگه‎سی حوکومتی کیمی.

5.      یومورتامسی(yumurtamsı):"بیضوی، تخم‌مرغی، بیضی".
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 

تؤره‎تگن سیلیک بیر اک: sU/-sI-

نویسنده :محمد اردم
تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1396-09:15 ب.ظ

اسکی تورکجه‎ده یایقین اولان و داها چوخ صفت‌لر و جومله‌یه گؤره کلمه یاراتدیغی اوچون سؤزلوک‌لرده آز یئر تاپان بیر ـسیگ/ـسیغ(sIg-) اکی واردیر. بعضی آراشدیرماجی‎لارا گؤره بو اک اصلینده بیرلشیک‎دیر و آددان فعل قوران--sI اکی ایله فعل‎دن آد قوران –G اکی‎نین بیرلشمه‎سیندن اورتایا چیخیب‎دیر. مارسل اردال‌´ین گؤرکملی آراشدیرماسینا گؤره، اسملردن صفت قوران بو اکین محصول‎لاریندان، "قید" و "آد" کیمی ایشله‌نن لر ده وار. کاشغرلی محمودون بؤیوک دیوانی‌ندا، سیغ ماده‎سینده(فارسجا ترجومه، 494.ص)، "بنزتمه" اکی اولدوغونو یازار و اؤرنک‎لر وئرر: قُلسیغ(qulsıġ):"کؤله/قول کیمی داورانان آدام"، اُغلانسیغ(oġlansıġ):"اوشاق کیمی داورانان آدام"؛ بَگسِگ(bägsig): "به‎ی کیمی، شاهانه"؛ ارسیگ(ersig): "کیشی کیمی، کیشیجه اولان". سانیرام دیوان‎داکی قنگسق (qaŋsıq) اولاراق گؤرولن و قانگسیق آتا(=اؤگئی/اؤوئی آتا) کیمی دئییم‌لرده گئچن سؤزجوک ده، بو اکین بیر محصولو اولاجاق‌دیر.

مارسل اردال´ین آراشدیرماسینادا، ـسیغ/ـسیگ اکی‎نین ـسینمک/ـمسینمک اک‎لریله یاخینلیغینا دقت چکیر و اسکی تورکجه‎دن اؤرنک‌لر وئریر:

1.      ییپارسیغ(yıparsıġ):"موشک کیمی عطیر ساچان"<ییپار "موشک/مُشک"

2.      بگسیگ: "به‌ی کیمی". اؤزل آد اولاراق ده گؤرولور. تیمورلو دؤنمی‎نده بگسی(Begsi) بیچیمی‎نده گؤرولن بیر آد دا واردیر. بو بیچیم اکین قیسالماسی اله اورتایا چیخار.

3.      تیتیگسیگ(titigsig): قوتادغو بیلیگ‌ده وار "تیتیگسیگ بو برک اَو"(=پالچیق کیمی بو برک ائو). تیتیگ "پالچیق" دئمک‎دیر.

4.      قیزیلسیغ(qızılsıġ):"قیرمیزی رنگه بنزر". بو اک، رنگ و داد آدلاریندا دا چوخ گؤرونور.

5.      آدینسیغ(adınsıġ):"آیری، فرقلی". اَن یایقین ـسیغ/ـسیگ اؤرنه‎یی ساییلییر. آدین "باشقا" دان گلدییی آچیقدیر.

6.       یوغونسوغ(yoġunsuġ):"قابا، قالین، ادبسیز". یوغون کلمه‎سیندن گلدییی آچیق‎دیر.

اسکی تورکجه‌ده‎کی باشقا اؤرنک‎لردن واز گئچیب، عثمانلیجا و یئنی تورکجه‎ده‎کی سؤزجوک‎لره یؤنلیرسک، اکین سون سس‎سیزی‌نین دوشدویو گؤرونور. آنادولو آغیزلاریندا و عثمانلی قایناقلاریندا گئچن اؤرنک‌لردن بیر آووجونو، تیتیسه‌ سؤزلویونون ایلک جیلدینه دایاناراق اله آلیریق:

1.      آیریقسی/آیروقسی(ayrıqsı): "آپ-آیری، بام-باشقا". عثمانلیجادا چوخ گئچر. آیریق "آیریلمیش، هاچا" دان گلیر.

2.      بالیقسی(balıqsı):"بالیق کیمی" تیتسه‎نین وئردییی اؤرنک‌لرده، بالیقسی-یوسونسو(yosunsu) "یوسون/ قورباغاجا/جلبک کیمی" ده وار.

3.       بوقسو(boksu):بوقسو دوشمک دئییمی وار. بوقسو "مدفوع/پوخ کیمی "اسکی تورکجه‎ده ده وار.

4.      بایاتسی(bayatsı):"بایاتلاشمایا اوز توتموش". بایات کلمه‎سیندن گلدییی گؤرونور.

5.      بؤیوکسو(büyüksü):"بؤیوکلوک ادعاسیندا اولان آدام، بؤیوکسونن آدام". بو اکین بعضی اؤرنک‌لرینده "تظاهر، گؤسترمه‎لیک" معناسی گؤرونور. آنجاق او معنا بو اکی ایله کؤکدش اولان و فعل قوران بیر اک‌ده واردیر..یاخین‌دا او اکین اوزرینه یازدیغیم یازیمی دا یایینلارام.

6.       بولانیقسی(bulanıqsı): بیر آز بولانیق.

7.      چیرکفسی(çirkefsi):"چیرکاب کیمی، قوخاغان". فارسجادان آلینان چیرکف سؤزجویونه اکلنیب‌دیر.

8.      چوجوقسو(çocuksu):"اوشاق کیمی".

9.      توپراقسی:"تورپاق کیمی، تورپاقسی، تورپاق قوخوسو اولان".

10.  دونوقسو(donuqsu):"مات، ایشیق‎سیز/فرسیز(گؤز)".

11.  ارسی(ersi):"ایگیت کیمی، کیشی کیمی داورانان آدام".

12.  بوغداسی: بوغدا کیمی، بوغدایا بنزر

13.  قادینسی(qadınsı):"قادین کیمی داورانان(کیشی/ارکک)".

14.  بیاضسی: "آغیمتول"، رنگلره گلدییینی یازمیشدیق.

آذربایجان تورکجه‎‌سیندهکی اؤرنک‌لری هامی‌سینی توپلاماق مومکون اولمادی. ایندیلیک ایکی سؤزجوک وار فیکریم‌ده؛

1.       قورسو(qorsu): "یانیق، توستو قوخوسو اولان"(ائودن قورسو ایی گلیر..). کلمه‎نین قور "کؤز، اود پارچاسی" دان گلدییی آچیق‎دیر.

2.      سیرینسی(sirinsi):"آلاچیی، پیشمه‎میش و یا دادیخمیش اَت". منجه کلمه اصلینده سینیرسی (sinirsi) ایمیش. آنادولو آغیزلاریندا سینیرسی واردیر و بیزده‌کی سیرینسیمک(sirinsimek) یئرینه اوردا سینیرسیمک(sinirsimek) گؤرورنور. نه ایسه کلمه‎نین کؤکونده سینیر<سینگیر "عصب، رگ و پی" واردیر.

یئنی تورکجه‎ده بیر چوخ سؤزجوک بو اک ایله تؤره‎دیلیب‌دیر. اونلار سایماق مومکون اولمادیغی کیمی، گرکلی ده دییلدیر. آچیقجاسی اک تئوریک اولاراق هر آدا گله‎بیلر. یئنی تورکجه‎ده فرانسیزجا/اینگیلیزجه(-(o)ide(s)) اکی‎نین قارشیلیغی اولاراق بیر چوخ اؤرنک تؤره‎دیبدیر؛ انسانسی(anthropoid) "انسان‎نما"، شکرسی (saccharoid)، قالخانسی(تیروئید وَزی(غدّه‎سی)، "تیروئید" قاپی کیمی دئمک‎دیر) و...
داغ کن - کلوب دات کام
گؤروش‌لر() 


  • تعداد صفحات :16
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo