آنادیل‎دن درلمه‌لر-30
بیر عزیزلمه اکی ـش
قپان و قیزقاپان
آنادیل‎دن درلمه‌لر-29
آنادیل‎دن درلمه‎لر-28
آنادیل‏‌دن درلمه‎لر-27
اصیل‌ترین ایرانیان
زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-6
زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-5
زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-4
زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-3
زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-2
زبان گلین قیه و ارتباط آن با آذری-1
داغینیق دوزلتمه‌لر-5
آنادیل‎دن درلمه‎لر-26
چند کلمه ترکی در تاجیکی
تشکیک در اسم آذری-2
تشکیک در اسم آذری-1
قاریشان ایکی اک: ایستک اکی ایله سایما اکی-4
قاریشان ایکی اک: ایستک اکی ایله سایما اکی-3
قاریشان ایکی اک: ایستک اکی ایله سایما اکی-2
قاریشان ایکی اک: ایستک اکی ایله سایما اکی-1
اوغرون-اوغرون
آنادیل‌دن درلمه‌لر-25
دؤرتگول
تؤره‎تگن سیلیک بیر اک: sU/-sI- بیتیرمه
تؤره‎تگن سیلیک بیر اک: sU/-sI-
آیا ترکی لفظی برای شهر ندارد؟
اؤیونمک نه گرک‎دیر؟
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-11
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-10
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-9
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-8
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-7
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-6
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-5
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-4
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-3
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-2
تدقیق الفاظ ترکی در تاتی تاکستان-1
کوروش‌آباد و اردشیر
عناصر ترکی در تاتی طالقانی-3
عناصر ترکی در تاتی طالقانی-2
عناصر ترکی در تاتی طالقانی-1
الفاظ ترکی در لهجۀ مشهدی-2
الفاظ ترکی در لهجۀ مشهدی-1
ترکیجات ثقه‎الاسلام-2
ترکیجات ثقه‎الاسلام-1
آنادیل‎دن درلمه‌لر-24
آنادیل‎دن درلمه‌لر-23


  • تعداد صفحات :8
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo